Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 142698 văn bản

41

Quyết định 558/QĐ-BXD năm 2019 công bố bổ sung danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng

558/QD-BXD,Quyết định 558 2019,Bộ Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính,Bộ phận tiếp nhận trả kết quả,Thủ tục một cửa,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 558/QĐ-BXD

Ban hành: 21/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2019

42

Quyết định 626/QĐ-BXD năm 2019 về Bộ quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

626/QD-BXD,Quyết định 626 2019,Bộ Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Văn bản Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 626/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 10/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2019

43

Quyết định 130/QĐ-BXD năm 2017 Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Xây dựng

130/QD-BXD,Quyết định 130 2017,Bộ Xây dựng,Quy chế phát ngôn,Quy chế phát ngôn cho báo chí ,Cung cấp thông tin cho báo chí,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

44

Quyết định 1118/QĐ-BXD năm 2014 về phân công công tác của lãnh đạo Bộ Xây dựng

1118/QD-BXD,Quyết định 1118 2014,Bộ Xây dựng,Phân công công tác lãnh đạo,Phân công công tác,Phân công công tác Bộ Xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 09/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2014

45

Thông tư 08/2016/TT-BXD hướng dẫn về hợp đồng tư vấn xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

08/2016/TT-BXD,Thông tư 08 2016,Bộ Xây dựng,Mẫu hợp đồng tư vấn xây dựng,Tư vấn xây dựng ,Hướng dẫn hợp đồng tư vấn xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2016/TT-BXD

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

46

Thông tư 09/2016/TT-BXD hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

09/2016/TT-BXD,Thông tư 09 2016,Bộ Xây dựng,Hợp đồng thi công xây dựng công trình ,Hình thức hợp đồng thi công,Hợp đồng thi công công trình ,Hợp đồng thi công xây dựng,Mẫu hợp đồng thi công xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

47

Thông tư 07/2016/TT-BXD hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

07/2016/TT-BXD,Thông tư 07 2016,Bộ Xây dựng,Giá hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng,Hướng dẫn giá hợp đồng xây dựng,Phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng,Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

48

Thông tư 04/2016/TT-BXD Quy định Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/2016/TT-BXD,Thông tư 04 2016,Bộ Xây dựng,Công trình xây dựng,Chất lượng công trình xây dựng,Giải thưởng chất lượng,Giải thưởng chất lượng công trình xây dựng,Quy định giải thưởng chất lượng,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

49

Quyết định 217/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Mặt đường bê tông xi măng đầm lăn có sử dụng tro bay" do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

217/QD-BXD,Quyết định 217 2019,Bộ Xây dựng,Bê tông,Chỉ dẫn kỹ thuật ,Mặt đường bê tông,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 217/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

50

Quyết định 216/QĐ-BXD năm 2019 về Chỉ dẫn kỹ thuật “Sử dụng tro xỉ nhiệt điện đốt than vào san lấp” do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

216/QD-BXD,Quyết định 216 2019,Bộ Xây dựng,Chỉ dẫn kỹ thuật ,Xỉ hạt lò cao,Hoạt động nhiệt điện ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 216/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 28

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2019

51

Quyết định 1296/QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1296/QD-BXD,Quyết định 1296 2016,Bộ Xây dựng,Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Tổ chức đánh giá,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1296/QĐ-BXD

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2016

52

Quyết định 1256/QĐ-BXD năm 2016 phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1256/QD-BXD,Quyết định 1256 2016,Bộ Xây dựng,Kế hoạch thanh tra,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Xây dựng kế hoạch thanh tra ,Phê duyệt kế hoạch,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2017

53

Quyết định 1385/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng

1385/QD-BXD,Quyết định 1385 2016,Bộ Xây dựng,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Tình hình thi hành pháp luật ,Thi hành pháp luật,Theo dõi thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

54

Quyết định 1386/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng

1386/QD-BXD,Quyết định 1386 2016,Bộ Xây dựng,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính,Thủ tục hành chính,Rà soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

55

Quyết định 1381/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng

1381/QD-BXD,Quyết định 1381 2016,Bộ Xây dựng,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra văn bản,Kế hoạch kiểm tra văn bản ,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

56

Quyết định 1367/QĐ-BXD năm 2016 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2017 của Bộ Xây dựng

1367/QD-BXD,Quyết định 1367 2016,Bộ Xây dựng,Kế hoạch cải cách hành chính,Cải cách hành chính,Cải cách thủ tục hành chính,Kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

57

Quyết định 1037/QĐ-BXD năm 2016 chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1037/QD-BXD,Quyết định 1037,Bộ Xây dựng,Chỉ định tổ chức ,Tổ chức đánh giá sự phù hợp ,Đánh giá sự phù hợp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1037/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 05/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2016

58

Quyết định 147/QĐ-BXD năm 2019 công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

147/QD-BXD,Quyết định 147 2019,Bộ Xây dựng,Công bố thủ tục hành chính,Quy hoạch kiến trúc,Thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 147/QĐ-BXD

Ban hành: 07/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

59

Quyết định 160/QĐ-BXD năm 2019 công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 của Bộ Xây dựng

160/QD-BXD,Quyết định 160 2019,Bộ Xây dựng,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước,Số liệu quyết toán ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2019

60

Quyết định 69/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2018

69/QD-BXD,Quyết định 69 2019,Bộ Xây dựng,Văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Công bố văn bản quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.225.194.144