Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 142649 văn bản

161

Thông tư 17/2016/TT-BXD hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

17/2016/TT-BXD,Thông tư 17 2016,Bộ Xây dựng,Chứng chỉ hành nghề xây dựng,Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng,Hoạt động xây dựng,Cấp chứng chỉ hành nghề,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

162

Thông tư 13/2016/TT-BXD hướng dẫn về thi tuyển, tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

13/2016/TT-BXD,Thông tư 13 2016,Bộ Xây dựng,Bản vẽ công trình xây dựng ,Thiết kế kiến trúc công trình xây dựng,Tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2016

163

Quyết định 212/QĐ-BXD năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

212/QD-BXD,Quyết định 212 2013,Bộ Xây dựng,Hủy bỏ Tiêu chuẩn ,Hủy bỏ Tiêu chuẩn ngành Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng,Tiêu chuẩn ngành xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/02/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

164

Thông tư 03/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/2019/TT-BXD,Thông tư 03 2019,Bộ Xây dựng,An toàn lao động,Sửa đổi Thông tư,An toàn lao động trong xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2019/TT-BXD

Ban hành: 30/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/08/2019

165

Thông tư 01/2014/TT-BXD Hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ do Bộ Xây dựng ban hành

01/2014/TT-BXD,Thông tư 01 2014,Bộ Xây dựng,Nhà ở công vụ,Quản lý nhà ở công vụ,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2014/TT-BXD

Ban hành: 16/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2014

166

Kế hoạch 1863/KH-UBND năm 2017 về tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2017-2020

KẾ HOẠCH TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CÁN BỘ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2017 - 2020 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU - Nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực - kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ cho cán bộ xây dựng nông thôn mới (NTM) ở các cấp và cán bộ trong hệ

Ban hành: 21/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2017

167

Quyết định 1406/QĐ-BXD công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2016

1406/QD-BXD,Quyết định 1406 2016,Bộ Xây dựng,Văn bản pháp luật hết hiệu lực ,Công bố danh mục văn bản ,Danh mục văn bản,Danh mục văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2017

168

Chỉ thị 01/CT-BXD đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2017 do Bộ Xây dựng ban hành

01/CT-BXD,Chỉ thị 01 2017,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-BXD Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017 CHỈ THỊ VỀ VIỆC

Ban hành: 05/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2017

169

Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2016 hợp nhất Thông tư Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành

05/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 05 2016,Bộ Xây dựng,Quản lý nhà chung cư,Quản lý sử dụng nhà chung cư,Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư ,Bất động sản,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 20/12/2016

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2017

170

Quyết định 170/QĐ-BXD năm 2016 công nhận khả năng thực hiện phép thử của Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng LAS-XD 536 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

170/QD-BXD,Quyết định 170 2016,Bộ Xây dựng,Phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng,Ngành Xây dựng,Chuyên ngành xây dựng LAS-XD ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 170/QĐ-BXD

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2016

171

Quyết định 1291/QĐ-BXD năm 2018 công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1291/QD-BXD,Quyết định 1291 2018,Bộ Xây dựng,Áp dụng suất vốn đầu tư ,Biểu giá suất vốn đầu tư,Bảng giá xây dựng,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1291/QĐ-BXD

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2018

172

Thông tư 31/2016/TT-BXD quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

31/2016/TT-BXD,Thông tư 31 2016,Bộ Xây dựng,Nhà chung cư,Quản lý nhà chung cư,Phân hạng nhà chung cư,Vận hành nhà chung cư ,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 31/2016/TT-BXD Hà

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2017

173

Quyết định 203/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014 của Bộ Xây dựng

203/QD-BXD,Quyết định 203 2014,Bộ Xây dựng,Kiểm soát thủ tục hành chính 2014,Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/02/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

174

Quyết định 1207/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

1207/QD-BXD,Quyết định 1207 2013,Bộ Xây dựng,thủ tục hành chính quản lý xây dựng,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1207/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

175

Thông tư 10/2016/TT-BXD quy định về cắm mốc giới và quản lý mốc giới theo quy hoạch xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

10/2016/TT-BXD,Thông tư 10 2016,Bộ Xây dựng,Cắm mốc giới,Công tác cắm mốc giới quy hoạch ,Duy tu bảo dưỡng mốc giới ,Quản lý mốc giới quy hoạch xây dựng ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

176

Thông tư 05/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

05/2016/TT-BXD,Thông tư 05 2016,Bộ Xây dựng,Đơn giá nhân công,Đơn giá nhân công xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng,Xác định đơn giá nhân công,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

177

Thông tư 06/2016/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

06/2016/TT-BXD,Thông tư 06 2016,Bộ Xây dựng,Quản lý chi phí đầu tư xây dựng,Chi phí đầu tư xây dựng công trình ,Chi phí đầu tư xây dựng,Lập chi phí đầu tư xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2016

178

Quyết định 859/QĐ-BXD năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

859/QD-BXD,Quyết định 859 2013,Bộ Xây dựng,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 859/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

Ban hành: 13/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2013

179

Quyết định 113/QĐ-BXD về Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của Bộ Xây dựng

113/QD-BXD,Quyết định 113 2014,Bộ Xây dựng,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra văn bản QPPL,kiểm tra văn bản QPPL Bộ Xây dựng,kiểm tra văn bản QPPL Bộ Xây dựng 2014,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/02/2014

180

Quyết định 1485/QĐ-BXD năm 2014 về Kế hoạch pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng triển khai Quyết định 843/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1485/QD-BXD,Quyết định 1485 2014,Bộ Xây dựng,Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật,Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1485/QĐ-BXD

Ban hành: 12/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.170.81.210