Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" BO XAY DUNG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 142787 văn bản

21

Quyết định 1329/QĐ-BXD năm 2016 công bố định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1329/QD-BXD,Quyết định 1329 2016,Bộ Xây dựng,Định mức sử dụng vật liệu,Sử dụng vật liệu,Mức sử dụng vật liệu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1329/QĐ-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 19/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2016

22

Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

04/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 04 2019,Bộ Xây dựng,Quản lý chất lượng,Hợp nhất Thông tư,Bảo trì công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/VBHN-BXD

Ban hành: 30/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2019

23

Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BXD năm 2019 hợp nhất Thông tư quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/VBHN-BXD,Văn bản hợp nhất 03 2019,Bộ Xây dựng,An toàn lao động,Xây dựng công trình,Thi công xây dựng công trình,Lao động - Tiền lương BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/VBHN-BXD Hà

Ban hành: 05/09/2019

Hợp nhất: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2019

24

Quyết định 456/QĐ-BXD năm 2019 công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng sử dụng vật liệu tro xỉ nhiệt điện do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

456/QD-BXD,Quyết định 456 2019,Bộ Xây dựng,Định mức dự toán,Định mức dự toán xây dựng,Công bố tập Định mức dự toán ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 456/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 28/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

25

Thông tư 02/2017/TT-BXD hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

02/2017/TT-BXD,Thông tư 02 2017,Bộ Xây dựng,Quy hoạch xây dựng nông thôn,Quy hoạch xây dựng nông thôn mới,Đồ án quy hoạch xây dựng,Quy hoạch xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

26

Quyết định 969/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

969/QD-BXD,Quyết định 969 2015,Bộ Xây dựng,Phân công nhiệm vụ,Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ,điều chỉnh phân công nhiệm vụ,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ,phân công nhiệm vụ công tác ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 21/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2015

27

Quyết định 1296/QĐ-BXD năm 2017 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 của Bộ Xây dựng

1296/QD-BXD,Quyết định 1296 2017,Bộ Xây dựng,Thi hành pháp luật,Theo dõi thi hành pháp luật,Theo dõi tình hình thi hành pháp luật,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1296/QĐ-BXD

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2018

28

Quyết định 1294/QĐ-BXD năm 2017 về Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của Bộ Xây dựng

1294/QD-BXD,Quyết định 1294 2017,Bộ Xây dựng,Kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Quy chế kiểm soát thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2018

29

Thông tư 03/2017/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

03/2017/TT-BXD,Thông tư 03 2017,Bộ Xây dựng,Bảo trì công trình xây dựng,Phí bảo trì công trình xây dựng ,Công trình xây dựng,Quản lý công trình xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2017

30

Quyết định 1199/QĐ-BXD năm 2017 về Kế hoạch thanh tra năm 2018 do Bộ Xây dựng ban hành

1199/QD-BXD,Quyết định 1199 2017,Bộ Xây dựng,Kế hoạch thanh tra,Kế hoạch thanh tra kiểm tra ,Xây dựng kế hoạch thanh tra ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 20/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2017

31

Quyết định 526/QĐ-BXD năm 2015 về phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Xây dựng

526/QD-BXD,Quyết định 526 2015,Bộ Xây dựng,Phân công nhiệm vụ,Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo ,Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ,Phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo bộ,Phân công nhiệm vụ Bộ Xây Dựng,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2015

32

Quyết định 633/QĐ-BXD năm 2011 về Quy chế Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

633/QD-BXD,Quyết định 633 2011,Bộ Xây dựng,Quy chế Cổng thông tin điện tử ,Cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng,Công nghệ thông tin,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 633/QĐ-BXD

Ban hành: 22/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2011

33

Nghị định 81/2017/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

81/2017/ND-CP,Nghị định 81 2017,Chính phủ,Cơ cấu tổ chức,Cơ cấu tổ chức Bộ Xây dựng,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 17/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

34

Thông tư 09/2017/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu vôi, đôlômit nung do Bộ Xây dựng ban hành

09/2017/TT-BXD,Thông tư 09 2017,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu vôi nung ,Xuất khẩu đôlômit nung ,Điều kiện xuất khẩu,Doanh nghiệp thương mại và dịch vụ ,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

35

Quyết định 791/QĐ-BXD năm 2019 về Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Bộ Xây dựng

791/QD-BXD,Quyết định 791 2019,Bộ Xây dựng,Thủ tục hành chính,Giải quyết thủ tục hành chính,Quy trình,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-BXD Hà Nội,

Ban hành: 25/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

36

Thông tư 15/2016/TT-BXD hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

15/2016/TT-BXD,Thông tư 15 2016,Bộ Xây dựng,Cấp giấy phép xây dựng,Thủ tục cấp giấy phép xây dựng ,Quản lý trật tự xây dựng,Giấy phép xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2016

37

Thông tư 01/2019/TT-BXD bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

01/2019/TT-BXD,Thông tư 01 2019,Bộ Xây dựng,Bãi bỏ,Văn bản quy phạm pháp luật,Quy phạm pháp luật ,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2019/TT-BXD Hà Nội, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

38

Quyết định 1113/QĐ-BXD năm 2018 về Định mức chi phí rà soát, xây dựng định mức và giá xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

1113/QD-BXD,Quyết định 1113 2018,Bộ Xây dựng,Đơn giá xây dựng ,Bộ đơn giá xây dựng ,Giá xây dựng mới,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1113/QĐ-BXD Hà

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/08/2018

39

Quyết định 751/QĐ-BXD năm 2019 công bố Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

751/QD-BXD,Quyết định 751 2019,Bộ Xây dựng,Chế độ báo cáo thống kê,Chế độ báo cáo,Chế độ báo cáo định kỳ ,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 751/QĐ-BXD Hà Nội, ngày 06

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

40

Chỉ thị 03/CT-BXD năm 2019 về tăng cường biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/CT-BXD,Chỉ thị 03 2019,Bộ Xây dựng,Phòng chống tham nhũng,Công vụ,Phòng chống hành vi tiêu cực,Tài chính nhà nước BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-BXD Hà Nội, ngày 03 tháng 9

Ban hành: 03/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.200.93