Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 301-320 trong 48981 văn bản

301

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND ban hành Quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng hộp thư điện tử trong các cơ quan Nhà nước của tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Đồng Nai,Quản lý sử dụng,Hộp thư điện tử,Cơ quan nhà nước,Tỉnh Đồng Nai,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2010

302

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND về Quy chế thưởng, phạt tiến độ thực hiện hợp đồng trong hoạt động xây dựng đối với công trình có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Bình Dương,Quy chế thưởng phạt ,Tiến độ thực hiện hợp đồng,Hoạt động xây dựng,Sử dụng vốn ngân sách nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 29/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2011

303

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình giám sát dịch tễ gia súc trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình giám sát dịch tễ gia súc,Thành phố Hồ Chí Minh,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2009

304

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hướng dẫn,Quản lý chi phí,Dịch vụ công ích đô thị,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 28/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2010

305

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND điều chỉnh bảng giá tối thiểu các loại xe hai bánh gắn máy nhập khẩu và xe đã qua sử dụng kèm theo Quyết định 39/2007/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Khánh Hòa,Bổ sung giá tối thiểu,Xe hai bánh gắn máy nhập khẩu,Đã qua sử dụng,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 08/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2010

306

Nghị định 70/2009/NĐ-CP quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về dạy nghề

70/2009/ND-CP,Nghị định 70 2009,Chính phủ,Quản lý nhà nước về dạy nghề,Quản lý Nhà nước,Dạy nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70/2009/NĐ-CP Hà

Ban hành: 21/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2009

307

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND quy định mức chi trợ cấp và chế độ miễn, giảm đóng góp tiền ăn và chi phí chữa trị, cai nghiện đối với người nghiện ma túy, người bán dâm chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm 05 - 06 tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Lâm Đồng,Mức chi trợ cấp,Chế độ miễn giảm,Chi phí chữa trị,Người nghiện ma túy,Người bán dâm,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 18/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2010

308

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND quy định mức thu đối với hình thức học thêm có tổ chức trong các trường công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Nghệ An

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Nghệ An,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2009/QĐ-UBND Vinh, ngày 11 tháng 8 năm 2009

Ban hành: 11/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2013

309

Nghị quyết 70/2009/NQ-HĐND về việc vay vốn đầu tư các dự án sinh lợi năm 2009 do tỉnh Kiên Giang ban hành

70/2009/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2009,Tỉnh Kiên Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2009/NQ-HĐND Rạch Giá, ngày 10 tháng 7

Ban hành: 10/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2013

310

Điều ước số 70/2005/LPQT về thỏa thuận hợp tác nông nghiệp và các lĩnh vực có liên quan giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Hợp chủng quốc Hoa kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành

Điều ước quốc tế 70 2005,Bộ Ngoại giao,Điều uớc thỏa thuận hợp tác nông nghiệp,Điều ước hợp tác Việt Nam Hoa Kỳ,Lĩnh vực có liên quan nông nghiệp,Việt Nam Hoa Kỳ,70/2005/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ****** Số: 70/2005/LPQT Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2005

Ban hành: 21/06/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

311

Quyết định 70/2009/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của nhân viên bảo vệ thực vật tại các xã, phường, thị trấn nơi có sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

70/2009/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Thành phố Hà Nội,Nhân viên bảo vệ thực vật,Sản xuất nông nghiệp,Tổ chức và hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 19/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2009

312

Quyết định 70/2009/QĐ-TTg về chính sách luân chuyển, tăng cường cán bộ chủ chốt cho các xã thuộc 61 huyện nghèo và chính sách ưu đãi, khuyến khích thu hút trí thức trẻ, cán bộ chuyên môn kỹ thuật về tham gia tổ công tác tại các xã thuộc 61 huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP do Thủ tướng Chính phủ ban hành

70/2009/QD-TTg,Quyết định 70 2009,Thủ tướng Chính phủ,Luân chuyển cán bộ,Khuyến khích trí thức trẻ,Tăng cường cán bộ,Cử cán bộ chuyên môn luân phiên,Hướng dẫn,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2009

313

Thông tư 70/2009/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất xăng, dầu và nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất, chế biến xăng, dầu do Bộ Tài chính ban hành

70/2009/TT-BTC,Thông tư 70 2009,Bộ Tài chính,Thủ tục hải quan,Xuất nhập khẩu xăng dầu,Tạm nhập tái xuất xăng dầu,Nhập khẩu nguyên liệu,Sản xuất xăng dầu,Chế biến xăng dầu,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2009

314

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Lâm Đồng,Hoạt động Đo đạc Bản đồ,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 31

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2010

315

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2009 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

316

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp và kinh phí trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Thành phố Hà Nội,Mức phụ cấp,Kinh phí trang bị phương tiện làm việc ,Lực lượng bảo vệ dân phố,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2011

317

Quyết định 70/2008/QĐ-BLĐTBXH về học bổng khuyến khích học nghề do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

70/2008/QD-BLDTBXH,Quyết định 70 2008,Bộ Lao động – Thương binh và X,Học bổng khuyến khích học nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 30/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

318

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) thu lệ phí trước bạ ô tô dưới 10 chỗ ngồi do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Thái Nguyên,Lệ phí trước bạ,Xe ô tô dưới 10 chỗ ngồi,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 24/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2010

319

Quyết định 70/2008/QĐ-BGDĐT bổ sung khoảng 1 Điều 16 Quy chế thi chọn học sinh giỏi kèm theo Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

70/2008/QD-BGDDT,Quyết định 70 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy chế thi chọn học sinh giỏi,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70/2008/QĐ-BGDĐT Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2009

320

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND Ban hành quy định chuẩn nghèo tỉnh Bình Dương giai đoạn 2009 - 2010 do Ủy ban nhân dân Tỉnh Bình Dương ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Bình Dương,Mức chuẩn nghèo,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 19

Ban hành: 19/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151