Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 221-240 trong 48969 văn bản

221

Nghị quyết 70/2016/NQ-HĐND9 về chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Bình Dương

70/2016/NQ-HDND9,Nghị quyết 70 2016,Tỉnh Bình Dương,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2016/NQ-HĐND9 Bình

Ban hành: 16/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2017

222

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Vĩnh Long

70/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2013,Tỉnh Vĩnh Long,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/NQ-HĐND Vĩnh Long,

Ban hành: 11/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2013

223

Thông báo 70/2016/TB-LPQT hiệu lực Thỏa thuận giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước Việt Nam - Lào

Điều ước quốc tế 70 2013,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ nước Cộng hoà Dân ch,Kết hôn người di cư tự do,Vùng biên giới Việt Nam Lào,70/2016/TB-LPQT,Quyền dân sự BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2017

224

Nghị định 70/2013/NĐ-CP sửa đổi Quy chế quản lý kho vật chứng kèm theo Nghị định 18/2002/NĐ-CP

70/2013/ND-CP,Nghị định 70 2013,Chính phủ,Quy chế quản lý kho vật chứng,Kho vật chứng,Năm 2013 ,Sửa đổi quy chế,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự,Thủ tục Tố tụng CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 02/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

225

Quyết định 70/QĐ-SGDHN năm 2010 Quy định về giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

70/QD-SGDHN,Quyết định 70 2010,Thành phố Hà Nội,Giao dịch trực tuyến,Giao dịch trực tuyến Sở Giao dịch,Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội,Chứng khoán SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2015

226

Thông tư 70/2013/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2013/TT-BTC,Thông tư 70 2013,Bộ Tài chính,Sửa đổi mức thuế suất,Sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu,Mặt hàng nhóm 2710,Hàng thuộc nhóm 2710,Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2013,Nhóm 2710,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 22/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2013

227

Hướng dẫn 70/HD-STNMT năm 2010 thực hiện chính sách hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trong Khu kinh tế Nghi Sơn do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa ban hành

70/HD-STNMT,Hướng dẫn 70 2010,Tỉnh Thanh Hóa,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 08/01/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2015

228

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ, khuyến khích đầu tư ngành dệt may, da giày, mây tre lá trên địa bàn nông thôn, miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013 – 2016

70/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2013,Tỉnh Quảng Nam,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/NQ-HĐND Quảng Nam, ngày 20 tháng 3 năm 2013

Ban hành: 20/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

229

Quyết định 70/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

70/QD-UBND,Quyết định 70 2009,Tỉnh Bắc Giang,Công bố bộ thủ tục hành chính,Thanh tra Tỉnh,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/QĐ-UBND Bắc

Ban hành: 10/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2011

230

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND về Quy định tổ chức quản lý, khai thác và mức hỗ trợ bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên công trình kết cấu hạ tầng do cấp xã quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai

70/2012/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Lào Cai,Mức hỗ trợ bảo dưỡng công trình ,Mức hỗ trợ sửa chữa công trình ,Bảo dưỡng công trình kết cấu hạ tầng ,Sửa chữa công trình kết cấu hạ tầng ,Quản lý công trình kết cấu hạ tầng ,Khai thác công trình kết cấu hạ tầng ,Công trình kết cấu hạ tầng Lào Cai,Mức h,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2013

231

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND điều chỉnh phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

70/2012/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Hà Tĩnh,Phí lệ phí tỉnh Hà Tĩnh,Phí lệ phí tỉnh Hà Tĩnh 2013,Điều chỉnh phí lệ phí,Phí lệ phí Hà Tĩnh 2013,Phí lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

232

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND quy định mức trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

70/2012/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Long An,Mức trích nộp NSNN,Mức trích nộp ngân sách ,Mức trích nộp ngân sách Long An,Khoản thu hồi phát hiện qua thanh tra ,Khoản thu hồi qua thanh tra,Khoản thu hồi ,Công tác thanh tra,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 27/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

233

Nghị quyết 70/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2012-2015

70/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2012,Tỉnh Phú Yên,Chính sách Dân quân tự vệ ,Chính sách Dân quân tự vệ Phú Yên ,Dân quân tự vệ Phú Yên ,Giai đoạn 2012-2015,Huấn luyện dân quân tự vệ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/12/2012

234

Nghị quyết 70/2012/NQ-HĐND phê duyệt Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Nghệ An giai đoạn 2012 - 2020

70/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2012,Tỉnh Nghệ An,Phát triển giáo dục Nghệ An ,Quy hoạch phát triển giáo dục đào tạo ,Quy hoạch giáo dục đào tạo Nghệ An ,Giai đoạn 2012 - 2020 ,Phát triển giáo dục đào tạo,Phát triển giáo dục Nghệ An 2013,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 13/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

235

Nghị quyết 70/2012/NQ-HĐND thông qua Đề án đề nghị công nhận thành phố Hạ Long là đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Ninh

70/2012/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2012,Tỉnh Quảng Ninh,Thành phố Hạ Long,Đề nghị công nhận thành phố Hạ Long ,Đô thị loại I,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

236

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020

70/2012/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Ninh Thuận,Quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản ,Điều chỉnh Quy hoạch thăm dò khoáng sản ,Quy hoạch thăm dò khoảng sản Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

237

Thông tư liên tịch 70/2016/TTLT-BTC-TTCP quy định lập, quản lý và sử dụng Quỹ khen thưởng về phòng, chống tham nhũng do Bộ Tài chính và Thanh tra Chính phủ ban hành

70/2016/TTLT-BTC-TTCP,Thông tư liên tịch 70 2016,Bộ Tài chính,Thanh tra Chính phủ,Quỹ khen thưởng,Trích lập quỹ khen thưởng,Phòng chống tham nhũng,Quản lý sử dụng,Tố cáo tham nhũng,Quỹ khen thưởng phòng chống tham nhũng ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH - THANH TRA CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 06/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2016

238

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất để thu tiền sử dụng đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất vượt hạn mức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

70/2012/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Đồng Nai,Hệ số điều chỉnh giá đất,Hệ số điều chỉnh giá đất ở,Thu tiền sử dụng đất ở,Điều chỉnh hệ số giá đất ,Hệ số giá đất mới,Sử dụng đất vượt hạn mức ,Thu tiền sử dụng đất vượt hạn mức ,Hệ số giá đất Đồng nai 2012,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN

Ban hành: 29/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2012

239

Quyết định 70/2012/QĐ-UBND về Quy định thẩm tra công nghệ, chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ trên địa bàn tỉnh Nghệ An

70/2012/QD-UBND,Quyết định 70 2012,Tỉnh Nghệ An,Quy định thẩm tra công nghệ,Chuyển giao công nghệ,Giám định công nghệ,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 27/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2012

240

Nghị định 70/2012/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

70/2012/ND-CP,Nghị định 70 2012,Chính phủ,Thẩm quyền trình tự thủ tục ,Lập phê duyệt quy hoạch,Bảo quản tu bổ phục hồi,Di tích lịch sử văn hóa,Danh lam thắng cảnh,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250