Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 401-420 trong 48958 văn bản

401

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND ban hành Quy định về cấp thẻ đi xe buýt miễn vé đối với người tàn tật của tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Đồng Nai,Người tàn tật,Cấp thẻ đi xe buýt miễn vé ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Biên

Ban hành: 28/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2010

402

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Tuyên Quang,Phát triển mạng lưới xăng dầu,Doanh nghiệp,Thương mại UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Tuyên

Ban hành: 22/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2011

403

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra thành phố Cần Thơ

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Thành phố Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 19 tháng 9 năm 2006

Ban hành: 19/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

404

Quyết định 70/2006/QĐ-BVHTT ban hành Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng do Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin ban hành

70/2006/QD-BVHTT,Quyết định 70 2006,Bộ Văn hoá-Thông tin,Quy chế kiểm kê hiện vật bảo tàng,Quy trình kiểm kê hiện vật bảo tàng,Nội dung kiểm kê hiện vật bảo tàng,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA – THÔNG TIN ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ********

Ban hành: 15/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2006

405

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch do Tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Vĩnh Phúc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 14

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2015

406

Quyết định 70/2006/QĐ-BNN sửa đổi Quyết định 49/2006/QĐ-BNN quy định đánh dấu gia súc vận chuyển trong nước, xuất khẩu và nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

70/2006/QD-BNN,Quyết định 70 2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đánh dấu gia súc,Gia súc vận chuyển trong nước,Gia súc xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNGTHÔN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆTNAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2006

407

Quyết định 17/2006/QĐ-BTS về việc đổi tên Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi Thuỷ sản thành Trung tâm Đăng kiểm và Tư vấn Nghề cá do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

17/2006/QD-BTS,Quyết định 17 2006,Bộ Thuỷ sản,Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật,Khai thác Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản,Trung tâm Đăng kiểm Tư vấn Nghề cá,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 25/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

408

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình dotỉnh Gia Lai ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 70

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2013

409

Quyết định 16/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế hoạt động của Thanh tra Thủy sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

16/2006/QD-BTS,Quyết định 16 2006,Bộ Thuỷ sản,Quy chế hoạt động,Thanh tra Thủy sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 16/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm

Ban hành: 14/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

410

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND điều chỉnh tên dự án thuộc kế hoạch Chương trình mục tiêu quốc gia về Giáo dục và Đào tạo năm 2006 theo Quyết định 60/2006/QĐ-UBND do tỉnh Bình Thuận ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Bình Thuận,Đầu tư,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 29 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 29/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2014

411

Quyết định 15/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế quản lý nhập khẩu, xuất khẩu hàng hoá chuyên ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

15/2006/QD-BTS,Quyết định 15 2006,Bộ Thuỷ sản,Quy chế quản lý,Quản lý xuất nhập khẩu,Hàng hóa chuyên ngành thủy sản,Xuất nhập khẩu BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 15/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 08 tháng 9

Ban hành: 08/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

412

Quyết định 14/2006/QĐ-BTS quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thủy sản khu vực miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

14/2006/QD-BTS,Quyết định 14 2006,Bộ Thuỷ sản,Chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức,Trung tâm Nghiên cứu quan trắc,Trung tâm cảnh báo môi trường,Phòng ngừa bệnh thủy sản miền Bắc,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2006

413

Quyết định 718/2006/QĐ-BTS về việc hủy Nghị quyết Liên tịch 01/2006/NQLT-BTS-HNDVN do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

718/2006/QD-BTS,Quyết định 718 2006,Bộ Thuỷ sản,Hủy bỏ nghị quyết BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 718/2006/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2006 QUYẾT

Ban hành: 05/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

414

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 13/2004/QĐ-UB Quy định về cấp Giấy xác nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho các chủ đầu tư được phép đầu tư trong các khu công nghiệp tại tỉnh Khánh Hòa do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Khánh Hòa,Bãi bỏ Quyết định,Cấp giấy xác nhận,Quyền sở hữu công trình xây dựng,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 23/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2010

415

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND về Quy chế cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Thành phố Đà Nẵng,Quy chế cai nghiện ma tuý,Quản lý sau cai nghiện ma túy ,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 70

Ban hành: 18/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2011

416

Quyết định 12/2006/QĐ-BTS ban hành Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển ngành Thủy sản" do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

12/2006/QD-BTS,Quyết định 12 2006,Bộ Thuỷ sản,Quy chế xét tặng kỷ niệm chương,Vì sự nghiệp phát triển ngành Thủy sản,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:12/2006/QĐ-BTS

Ban hành: 28/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2006

417

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND về Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Quảng Trị,Tài nguyên khoáng sản,Quản lý tài nguyên khoáng sản ,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2012

418

Thông tư 70/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 117/2004/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 198/2004/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính ban hành

70/2006/TT-BTC,Thông tư 70 2006,Bộ Tài chính,Thu tiền sử dụng đất,Sửa đổi,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 70/2006/TT-BTC Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm

Ban hành: 02/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2006

419

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND thành lập Chi cục Hợp tác xã và Phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 01 tháng 8 năm 2006

Ban hành: 01/08/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

420

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND về phê chuẩn danh mục và mức thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lai Châu

70/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2006,Tỉnh Lai Châu,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/NQ-HĐND Lai Châu, ngày 27 tháng 7 năm 2006

Ban hành: 27/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251