Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 22/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 22/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Việt Thắng
Ngày ban hành: 13/06/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 22/2005/QĐ-BTS

Hà Nội , ngày 13 tháng 06 năm 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM QUỐC GIA GIỐNG HẢI SẢN MIỀN BẮC

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 7/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí chức năng

Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc (dưới đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thuỷ sản I trên cơ sở sáp nhập 2 bộ phận : Trạm Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản nước mặn Cát Bà, Trạm Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản nước lợ Quý Kim, có chức năng Nghiên cứu khoa học công nghệ về giống và nuôi trồng hải sản khu vực miền Bắc; lưu giữ, lai tạo, cung cấp giống gốc hải sản; khảo nghiệm giống và các sản phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản cho các tỉnh miền Bắc và các khu vực khác.

Trung tâm có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc và Ngân hàng Nhà nước.

Tên giao dịch tiếng Anh : National Broodstock Center for Mariculture Species in Northern Vietnam, viết tắt là NACMN.

Trụ sở đặt tại xã Xuân Đán, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm vụ

Trung tâm có nhiệm vụ sau :

1. Nghiên cứu các quy trình công nghệ sản xuất giống, công nghệ nuôi các loài hải , đặc sản nước mặn, nước lợ.

2. Tổ chức quản lý, nghiên cứu lưu giữ giống gốc quốc gia. Sản xuất các giống gốc, giống thuần chủng cung cấp đàn giống hậu bị cho hệ thống giống quốc gia và các cơ sở sản xuất giống ở miền Bắc.

3. Nghiên cứu, thực nghiệm nâng cao chất lượng di truyền các loài hải sản nước mặn, nước lợ để tạo ra các sản phẩm giống mới có đặc điểm ưu việt trong nuôi hải sản.

4. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp phòng, trị bệnh các đối tượng hải sản nuôi, nghiên cứu tác động qua lại của nuôi trồng hải sản với môi trường và đề xuất các biện pháp xử lý để bảo vệ bền vững môi trường.

5. Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến quan trắc cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh thuỷ sản theo phân công của Viện trưởng.

6. Chuyển giao, tiếp nhận các tiến bộ khoa học công nghệ trong và ngoài nước, tư vấn thiết kế các công trình sản xuất giống và nuôi trồng hải sản. Tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ khuyến ngư cho các tỉnh miền Bắc.

7. Hợp tác với các Viện Nghiên cứu trong và ngoài nước, các Trung tâm Quốc gia giống khác để trao đổi thông tin, tiếp cận công nghệ mới, tham gia trao đổi vật liệu di truyền hải sản với các nước theo sự phân công của Bộ và theo quy định của nhà nước.

8. Khảo nghiệm các loại giống mới, giống nhập ngoại, các loại sản phẩm phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

9. Tận dụng cơ sở vật chất, kỹ thuật và lao động của Trung tâm để phát triển sản xuất tạo thêm nguồn kinh phí cho hoạt động của Viện và Trung tâm.

10. Quản lý, sử dụng đúng mục đích và hiệu quả cơ sở vật chất, nguồn vốn và lao động của Trung tâm theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ cấu tổ chức

Trung tâm có 1 Giám đốc, 1 - 2 phó Giám đốc. Giám đốc Trung tâm do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I, Phó Giám đốc Trung tâm do Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm.

Cơ cấu tổ chức Trung tâm gồm có :

1. Văn phòng.

2. Phòng Nghiên cứu Khoa học công nghệ giống Hải sản.

3. Phòng Nghiên cứu Khoa học công nghệ nuôi Hải sản.

4. Phòng Quan trắc môi trường và phòng bệnh.

5. Trạm Nghiên cứu thực nghiệm thuỷ sản nước lợ.

Biên chế và quỹ lương của Trung tâm được lấy từ biên chế và quỹ lương của Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thuỷ sản I, ngoài ra Trung tâm được tuyển dụng lao động hợp đồng theo nhu cầu công việc. Lương và các quyền lợi khác của lao động hợp đồng do Trung tâm chi trả theo quy định của Luật Lao động.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Những quy định trước đây trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Chánh Thanh tra , Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Giám đốc các Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản I, Giám đốc Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Việt Thắng

 

MINISTRY OF FISHERIES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom – Happiness
----------

No. 22/2005/QD-BTS

Hanoi, June 13th 2005

 

DECISION

REGULATING MANDATE AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF NORTHERN NATIONAL BROODSTOCK CENTER

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to Decree 43/2003/ND-CP dated May 1st 2003 of the Government regulating mandate and organizational structure of the Ministry of Fisheries;
Pursuant to Decision 09/2005/QD-BTS dated March 7th 2005 of the Minister of Fisheries regulating mandate and organizational structure of the Research Institute for Aquaculture No.1;
Upon request of the Director of Organization and Personnel;

HAS DECIDED

Article 1. Function

The northern national broodstock center (hereinafter referred to as “Center”) is the administrative unit under the RIA1 on the merge of the Cat Ba marine aquaculture research station and the Quy Kim brackish water aquaculture research station which is in charge of scientific research on fish fry and marine aquaculture in the northern areas; preservation, breeding and supply of fish fry, experimentation of fish fry and other aquaculture-dedicated products for the northern provinces and other areas.

The Center shall has its own stamp and account at State Treasure and State Bank of Vietnam.

English name for transaction: National Broodstock Center for mariculture species in northern Vietnam – NACMAN for short.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 22/2005/QĐ-BTS về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Quốc gia giống Hải sản miền Bắc do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.220.21