Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 20/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Lương Lê Phương
Ngày ban hành: 23/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH 

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG THUYỀN TRƯỞNG, MÁY TRƯỞNG VÀ NGHIỆP VỤ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ CHO TRƯỜNG TRUNG HỌC THUỶ SẢN THANH HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 05 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Quyết định số 09/2003/QĐ-BTS ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các Vụ, Thanh tra, Văn phòng;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2005/TTLT- BTS-BNv ngày 3 tháng 5 năm 2005 của Bộ Thuỷ sản và Bộ Nội Vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý nhà nước về Thuỷ sản;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao nhiệm vụ cho Trường Trung học Thuỷ sản Thanh Hoá mở lớp đào tạo, bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng và nghiệp vụ thuyền viên tàu cá theo Quy chế được ban hành tại các Quyết định số 402TS/QĐ ngày 30/9/1992; Quyết định 448TS/QĐ ngày 21/10/1992; Quyết định 449TS/QĐ ngày 21/10/1992; Quyết định 718/2001/QĐ-BTS ngày 4/9/2001; Quyết định số 28/2004/QĐ-BTS ngày 17 tháng 12 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Trường Trung học Thuỷ sản Thanh Hóa thực hiện nhiệm vụ tại Điều 1 trong phạm vi Tỉnh Thanh Hoá.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng, Cục trưởng các Vụ, Cục, Chánh Thanh tra Bộ, Giám đốc Sở Thuỷ sản Thanh Hoá và Hiệu trưởng tường Trung học Thuỷ sản Thanh Hoá chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN
THỨ TRƯỞNG
Lương Lê Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 20/2005/QĐ-BTS ngày 23/05/2005 về việc giao nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuyền trưởng, máy trưởng và nghiệp vụ thuyền viên tàu cá cho Trường Trung học thủy sản Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.142.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!