Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 29/2005/QĐ-BTS về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Số hiệu: 29/2005/QĐ-BTS Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Thuỷ sản Người ký: Nguyễn Thị Hồng Minh
Ngày ban hành: 01/11/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THUỶ SẢN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 29/2005/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA HÀNG THUỶ SẢN XUẤT KHẨU VÀO HOA KỲ VÀ CANADA

BỘ TRƯỞNG

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Chỉ thị số 37/2005/CT-TTg ngày 28/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp tăng cường quản lý hoá chất, kháng sinh dùng cho sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
Căn cứ yêu cầu kiểm soát chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm thuỷ sản của các thị trường Hoa Kỳ và Canada;
Theo đề nghị của ông Cục trưởng Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thực hiện kiểm tra, chứng nhận chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 100% số lô hàng thuộc 03 nhóm sản phẩm là cá basa, cá tra; tôm; thịt cua, ghẹ xuất khẩu vào Hoa Kỳ, Canada các chỉ tiêu hoá chất, kháng sinh dưới đây :

- Xuất khẩu vào Hoa Kỳ : kiểm tra chỉ tiêu Malachite Green (MG), Leucomalachite Gree (LMG) và Fluoroquinolone (Enrofloxxacin, Ciprofloxacin và Flumequine) đối với sản phẩm tôm; kiểm tra Chloramphenicol đối với thịt cua, ghẹ;

- Xuất khẩu vào Canada : kiểm tra chỉ tiêu Chloramphenicol; Green Malachite và Leucomalachite Green đối với sản phẩm cá basa, cá tra.

Điều 2. Giao cho cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản thực hiện cấp Giấy chứng nhận CL, ATVS đối với tất cả các lô hàng thuộc diện kiểm tra nêu tại Điều 1 nếu kết quả kiểm tra, phân tích của các phòng kiểm nghiệm nêu tại Điều 3 đối với các lô hàng xuất khẩu đạt yêu cầu theo qui định của thị trường Hoa Kỳ và Canada.

Điều 3. Các phòng kiểm nghiệm được công nhận đạt tiêu chuẩn ISO 17025 và tương đương về việc kiểm tra các chỉ tiêu dư lượng hoá chất kháng sinh nêu tại Điều 1 được phép thực hiện việc kiểm nghiệm mẫu phục vụ việc cấp chứng nhận chất lượng, ATTP cho các lô hàng thuộc diện kiểm tra. Các doanh nghiệp phải thông báo cho Cục QLCL, ATVS&TYTS tên phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn mà doanh nghiệp dự định gửi mẫu kiểm nghiệm kèm theo bản sao hợp lệ giấy chứng nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn có quản lý thuỷ sản, các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thuỷ sản chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 Nguyễn Thị Hồng Minh

 

THE MINISTRY OF FISHERIES
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness
----------

No. 29/2005/QD-BTS

Hanoi, November 01, 2005

 

DECISION

ON ENHANCING THE INSPECTION OF AQUATIC PRODUCTS EXPORTED TO THE US AND CANADA

THE MINISTER OF FISHERIES

Pursuant to Decree No. 43/2003/ND-CP dated May 2, 2003 of the Government defining the functions, tasks, powers and organizational structure of the Ministry of Fisheries;
Pursuant to Directive No.37/2005/CT-TTg dated October28, 2005 of the Prime Minister on a number of measures to enhance management of chemicals and antibiotics used in food production and trading;
Pursuant to the US and Canadian markets' requirements for control of aquatic food quality, safety and hygiene;
At the proposal of the director of the Department for Management of Aquatic Food Quality, Safety and Hygiene and Aquatic Animal Health,

DECIDES:

Article 1.

To conduct tests of the following chemicals and antibiotics on, and grant food quality and hygiene certificates to, 100% of goods lots of 03 commodity groups of "basa" (Bocourti) and "tra" (Sutchi) catfish; shrimp; and crab meat exported to the US and Canada:

- For products exported into the US: To test Malachite Green (MG), Leucomalachite Green (LMG) and Fluoroquinolone (Enrofloxacin, Ciprofloxacin and Flumequine) on ''basa'' and ''tra'' catfish; Chloramphenicol (CAP), Nitrolfurans (NTRs), on shrimp products; and Chloramphenicol (CAP), on crab meat;

- For products exported into Canada: To test Chloramphenicol, Malachite Green and Leucomalachite Green on "basa'' and ''tra'' catfish products.
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 29/2005/QĐ-BTS về việc tăng cường kiểm tra hàng thuỷ sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canada do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.659
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.134