Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 48900 văn bản

201

Thông tư 70/2014/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với khí và khí dầu mỏ hóa lỏng xuất, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu; nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất và pha chế khí và khí dầu mỏ hóa lỏng; nguyên liệu nhập khẩu để gia công xuất khẩu khí và khí dầu mỏ hóa lỏng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2014/TT-BTC,Thông tư 70 2014,Bộ Tài chính,Khí dầu mỏ hóa lỏng,Kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng ,Nguyên liệu nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 28/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2014

202

Thông báo 70/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo thực hiện quy hoạch di dời cảng trên sông Sài Gòn và Nhà máy đóng tàu Ba Son do Văn phòng Chính phủ ban hành

70/TB-VPCP,Thông báo 70 2011,Văn phòng Chính phủ,Giao thông - Vận tải VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/TB-VPCP Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2011

Ban hành: 29/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2011

203

Nghị quyết 70/2014/NQ-HĐND về biện pháp phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020

70/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2014,Tỉnh Sơn La,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2014/NQ-HĐND Sơn La, ngày 03 tháng 4

Ban hành: 03/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

204

Công điện 70/TTG-KTN về chủ động phòng chống đói, rét, bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thủy sản, ổn định và phát triển sản xuất do Thủ tướng Chính phủ điện

70/TTG-KTN,Công điện 70 2011,Thủ tướng Chính phủ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/TTg-KTN Hà Nội, ngày 15 tháng 1 năm 2011 CÔNG ĐIỆN THỦ

Ban hành: 15/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2011

205

Quyết định 70/QĐ-BTC năm 2011 về phân bổ mức vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương, phát triển đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản và cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/QD-BTC,Quyết định 70 2011,Bộ Tài chính,Chương trình kiên cố hóa kênh mương,Vốn vay tín dụng ưu đãi,Phát triển đường giao thông nông thôn,Cơ sở hạ tầng nuôi trồng thủy sản,Cơ sở hạ tầng làng nghề nông thôn,Tiền tệ - Ngân hàng BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập –

Ban hành: 13/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2011

206

Nghị quyết 70/NQ-CP năm 2010 đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư do Chính phủ ban hành

70/NQ-CP,Nghị quyết 70 2010,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70/NQ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 12

Ban hành: 27/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2011

207

Thông tư 02/2004/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 70/2003/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản do Bộ Thủy sản ban hành

02/2004/TT-BTS Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2004 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 70/2003/NĐ-CP NGÀY 17/6/2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỦY SẢN Ngày 17 tháng 6 năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 70/2003/NĐ-CP Quy định về xử phạt vi phạm

Ban hành: 22/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

208

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo quản lý cấp trưởng, phó các phòng, ban, chi cục và tương đương trở xuống trực thuộc sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Lào Cai

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2015

209

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND Quy định phân công trách nhiệm và cơ chế phối hợp quản lý hồ Hoàn Kiếm do thành phố Hà Nội ban hành

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 30

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2014

210

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND về bảng giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Nghệ An,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/QĐ.UBND Nghệ An, ngày 30 tháng 12 năm 2013

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2014

211

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND Quy định phân công, phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Bình

Ban hành: 30/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2014

212

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND về Quy chế vận động đóng góp, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Đà Lạt, ngày 26

Ban hành: 26/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2014

213

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND về việc cho thị xã Hồng Lĩnh tiếp tục được hưởng cơ chế, chính sách quy định tại Nghị quyết 19/2011/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

70/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2013,Tỉnh Hà Tĩnh,Cơ chế tài chính đặc thù,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/NQ-HĐND Hà Tĩnh, ngày 18

Ban hành: 18/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2014

214

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND về trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

70/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2013,Tỉnh Tiền Giang,Nguyên tắc xây dựng ban hành nghị quyết ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2014

215

Nghị quyết 70/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2012

70/2013/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2013,Tỉnh Quảng Bình,Quyết toán ngân sách Nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/NQ-HĐND Quảng

Ban hành: 12/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2014

216

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND Quy chế Quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Hà Nam

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Hà Nam,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 22

Ban hành: 22/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2013

217

Quyết định 70/2013/QĐ-TTg công bố Danh mục phân loại cảng biển Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

70/2013/QD-TTg,Quyết định 70 2013,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục phân loại cảng biển ,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 19/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2013

218

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND về Quy định tổ chức và quản lý việc ra nước ngoài của cán bộ, công, viên chức tỉnh Đồng Nai

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 18 tháng 11 năm 2013

Ban hành: 18/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2013

219

Báo cáo 70/BC-LĐTBXH tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8 năm 2010 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

70/BC-LDTBXH,Bộ Lao động – Thương binh và X,Nhiệm vụ công tác tháng 7,Kế hoạch công tác tháng 8,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 70

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2010

220

Quyết định 70/2013/QĐ-UBND về giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

70/2013/QD-UBND,Quyết định 70 2013,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NH�N D�N TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh ph�c --------------- Số: 70/2013/QĐ-UBND Ninh Thuận, ng�y 25 th�ng 10 năm 2013

Ban hành: 25/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32