Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 341-360 trong 48983 văn bản

341

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND sửa đổi mức chi chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Đồng Tháp kèm theo Quyết định 32/2007/QĐ-UBND

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Đồng Tháp,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

342

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND về lộ trình sắp xếp và cấp phép hoạt động bến thủy nội địa để thực hiện quy hoạch chi tiết giao thông vận tải đường sông đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Đồng Nai,Cấp phép hoạt động bến thủy nội địa,Quy hoạch chi tiết giao thông ,Vận tải đường sông ,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

343

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND Quy định giá các loại đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Thành phố Đà Nẵng,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70/2007/QĐ-UBND  Đà Nẵng, ngày 20 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 20/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2008

344

Quyết định 70/2007/QĐ-BGDĐT ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

70/2007/QD-BGDDT,Quyết định 70 2007,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình khung giáo dục đại học,Ngành kỹ thuật,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 70/2007/QĐ-BGDĐT Hà

Ban hành: 21/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2007

345

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND về giảm một số khoản đóng góp của nông dân tỉnh Khánh Hòa

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2007/QĐ-UBND Nha Trang, ngày 09 tháng 11 năm 2007

Ban hành: 09/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

346

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định khung mức thu, quản lý và sử dụng phí qua đò trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Bình Thuận,Chế độ thu quản lý sử dụng,Phí qua đò,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 70/2007/QĐ-UBND Phan

Ban hành: 05/11/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2010

347

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh An Giang,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí cung cấp thông tin,Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 26/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2010

348

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND về hỗ trợ thuỷ lợi phí trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Bắc Ninh,Hỗ trợ thuỷ lợi phí,Sản xuất nông nghiệp,Tỉnh Bắc Ninh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN  TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 11/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2009

349

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND quy chế quản lý hồ sơ cán bộ công chức nhà nước do tỉnh Lào Cai ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2007/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 09 tháng 10 năm 2007

Ban hành: 09/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

350

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND quy định về công tác phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công nghệ thông tin,Vi phạm hành chính,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70

Ban hành: 24/09/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

351

Quyết định 09/2007/QĐ-BTS ban hành Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần 4 BCH TW Đảng khóa X, Nghị quyết 27/2007/NĐ-CP ban hành Chương trình hành động về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

09/2007/QD-BTS,Quyết định 09 2007,Bộ Thuỷ sản,Bộ Thủy sản,Chương trình hành động,Tài nguyên - Môi trường BỘ THỦY SẢN ********* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** Số: 09/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm

Ban hành: 31/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2007

352

Chỉ thị 05/2007/CT-BTS về tăng cường công tác tổ chức và hoạt động của thanh tra thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

05/2007/CT-BTS,Chỉ thị 05 2007,Bộ Thuỷ sản,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2007/CT-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 31/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2007

353

Quyết định 10/2007/QĐ-BTS ban hành danh mục thuốc thú y thuỷ sản, sản phẩm xử lý cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

10/2007/QD-BTS,Quyết định 10 2007,Bộ Thuỷ sản,Thuốc thú y thủy sản,Danh mục thuốc thú y,Nuôi trồng thủy sản,Thể thao - Y tế BỘ THỦY SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2007

Ban hành: 31/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2007

354

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND sửa đổi đơn giá bồi thường thiệt hại tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Bắc Giang,Sửa đổi đơn giá bồi thường,Tài sản vật kiến trúc,Tài sản là nhà,Bất động sản,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2012

355

Quyết định 07/2007/QĐ-BTS ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

07/2007/QD-BTS,Quyết định 07 2007,Bộ Thuỷ sản,Mức giới hạn tối đa,Giới hạn tối đa,Hàng thủy sản xuất khẩu,Liên bang Nga,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THỦY SẢN ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** Số: 07/2007/QĐ-BTS

Ban hành: 27/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2007

356

Thông tư 02/2007/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 66/2005/NĐ-CP về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

02/2007/TT-BTS,Thông tư 02 2007,Bộ Thuỷ sản,Đảm bảo an toàn tàu cá,Đảm bảo an toàn cho người,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số : 02/2007/TT-BTS    Hà Nội,

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2007

357

Quyết định 06/2007/QÐ-BTS áp dụng biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

06/2007/QD-BTS,Quyết định 06 2007,Bộ Thuỷ sản,Thủy sản xuất khẩu Nhật Bản,Kiểm soát dư lượng,Kháng sinh cấm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2007/QÐ-BTS Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 QUYẾT

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

358

Quyết định 70/2007/QĐ-BTC sửa đổi thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2007/QD-BTC,Quyết định 70 2007,Bộ Tài chính,Sửa đổi thuế suất,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 70/2007/QĐ-BTC Hà Nội, ngày

Ban hành: 03/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2007

359

Thông tư 70/2007/TT-BNN hướng dẫn xây dựng và tổ chức thực hiện quy ước bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư thôn do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

70/2007/TT-BNN,Thông tư 70 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy ước bảo vệ và phát triển rừng,Cộng đồng dân cư thôn,Hướng dẫn,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 01/08/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2007

360

Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND về chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý và người bán dâm trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá

70/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 25

Ban hành: 25/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117