Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 361-380 trong 48949 văn bản

361

Nghị quyết 70/2007/NQ-HĐND bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản tỉnh Quảng Bình đến năm 2015 do Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Bình khóa XV, kỳ họp thứ 10 ban hành

70/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2007,Tỉnh Quảng Bình,Bổ sung,Quy hoạch thăm dò khai thác sử dụng,Khai thác chế biến khoáng sản,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 12/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2010

362

Quyết định 07/2007/QĐ-BTS ban hành danh mục chỉ tiêu cần kiểm tra và mức giới hạn tối đa cho phép đối với các sản phẩm thủy sản xuất khẩu vào Liên bang Nga do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

07/2007/QD-BTS,Quyết định 07 2007,Bộ Thuỷ sản,Mức giới hạn tối đa,Giới hạn tối đa,Hàng thủy sản xuất khẩu,Liên bang Nga,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ THỦY SẢN ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********** Số: 07/2007/QĐ-BTS

Ban hành: 27/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2007

363

Thông tư 02/2007/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 66/2005/NĐ-CP về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản do Bộ Thủy sản ban hành

02/2007/TT-BTS,Thông tư 02 2007,Bộ Thuỷ sản,Đảm bảo an toàn tàu cá,Đảm bảo an toàn cho người,Tài nguyên - Môi trường BỘ THUỶ SẢN ******* CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** Số : 02/2007/TT-BTS    Hà Nội,

Ban hành: 13/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2007

364

Quyết định 06/2007/QÐ-BTS áp dụng biện pháp cấp bách kiểm soát dư lượng hoá chất, kháng sinh cấm trong thuỷ sản xuất khẩu vào Nhật Bản do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành

06/2007/QD-BTS,Quyết định 06 2007,Bộ Thuỷ sản,Thủy sản xuất khẩu Nhật Bản,Kiểm soát dư lượng,Kháng sinh cấm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 06/2007/QÐ-BTS Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2007 QUYẾT

Ban hành: 11/07/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2007

365

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Thành phố Hà Nội,Khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ,Quy hoạch chi tiết,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 70

Ban hành: 21/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2007

366

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND phê duyệt đề án Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2010

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Tỉnh Nghệ An,Tài nguyên - Môi trường,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2007/QĐ-UBND Vinh, ngày 07 tháng 6 năm 2007

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

367

Chỉ thị 02/2007/CT-BTS về việc tăng cường quản lý nghề cá nội địa do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành.

02/2007/CT-BTS,Chỉ thị 02 2007,Bộ Thuỷ sản BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2007/CT-BTS Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2007 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGHỀ CÁ NỘI ĐỊA Nghề cá nội địa đóng một vai trò rất quan trọng

Ban hành: 15/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2007

368

Quyết định 05/2007/QĐ-BTS sửa đổi Quyết định 09/2003/QĐ-BTS về cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

05/2007/QD-BTS,Quyết định 05 2007,Bộ Thuỷ sản,Văn phòng Bộ Thủy sản,Sửa đổi quyết định,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 05/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm

Ban hành: 07/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2007

369

Quyết định 70/2007/QĐ-UBND Quy định thành phần và quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức phường - xã, thị trấn do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70/2007/QD-UBND,Quyết định 70 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Hội đồng kỷ luật,Quy chế hoạt động,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ----- Số : 70/2007/QĐ-UBND Tp.

Ban hành: 10/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2007

370

Nghị định 70/2007/NĐ-CP về đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay dân dụng

70/2007/ND-CP,Nghị định 70 2007,Chính phủ,Tàu bay dân dụng,Quốc tịch tàu bay,Quyền của tàu bay dân dụng,Đăng ký quyền của tàu bay,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ 70/2007/NĐ-CP Hà

Ban hành: 20/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2007

371

Quyết định 523/2007/QĐ-BTS về Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển bền vững ngành thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

523/2007/QD-BTS,Quyết định 523 2007,Bộ Thuỷ sản,Ngành thủy sản,Ban Chỉ Đạo,Phát triển bền vững,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 523/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm

Ban hành: 23/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2007

372

Quyết định 04/2007/QĐ-BTS công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Thuỷ sản ban hành đã hết hiệu lực pháp luật do Bộ trưởng Bộ Thuỷ Sản ban hành

04/2007/QD-BTS,Quyết định 04 2007,Bộ Thuỷ sản,Văn bản quy phạm pháp luật,Hết hiệu lực pháp luật,Văn bản hết hiệu lực,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** Số : 04/2007/QĐ-BTS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *************** Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2007

373

Quyết định 03/2007/QĐ-BTS về Quy chế đăng ký lưu hành thuốc thú y thuỷ sản; sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

03/2007/QD-BTS,Quyết định 03 2007,Bộ Thuỷ sản,Thuốc thú y,Đăng ký lưu hành,Nuôi trồng thủy sản,Tài nguyên - Môi trường,Thể thao - Y tế BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 03/2007/QĐ-BTS Hà Nội,

Ban hành: 03/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2007

374

Quyết định 02/2007/QĐ-BTS về Chương trình hành động của Bộ Thủy sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần X, Nghị quyết 25/2006/NQ-CP về phát triển kinh tế - xã hội ngành Thủy sản năm 2006 -2010 do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

02/2007/QD-BTS,Quyết định 02 2007,Bộ Thuỷ sản,Bộ Thủy sản,Chương trình hành động,Bộ máy hành chính BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 02/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2007

Ban hành: 08/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2007

375

Quyết định 01/2007/QĐ-BTS về việc kiểm tra hàng thủy sản xuất khẩu vào Hoa Kỳ và Canađa do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

01/2007/QD-BTS,Quyết định 01 2007,Bộ Thuỷ sản,Hàng thủy sản xuất khẩu,Hoa Kỳ và Canađa,Hoa Kỳ,Xuất nhập khẩu BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỂM TRA HÀNG

Ban hành: 13/02/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2007

376

Thông tư 01/2007/TT-BTS hướng dẫn Nghị định 56/2005/NĐ-CP về khuyến nông, khuyến ngư do Bộ Thuỷ sản ban hành

01/2007/TT-BTS,Thông tư 01 2007,Bộ Thuỷ sản,Khuyến nông,Công tác khuyến nông,Khuyến ngư,Công tác khuyến ngư,Tài chính nhà nước BỘ THUỶ SẢN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 01/2007/TT-BTS Hà Nội,

Ban hành: 22/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2007

377

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND về giá bồi thường hoa màu, tài sản, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Đắk Lắk,Đơn giá bồi thường hoa màu,Giá bồi thường vật kiến trúc,Giá bồi thường tài sản,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2012

378

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND phê chuẩn mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích để lại cho đơn vị tổ chức thu đối với loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

70/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2006,Tỉnh Lạng Sơn,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 26 tháng 12 năm

Ban hành: 26/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2017

379

Quyết định 70/2006/QĐ-UBND ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

70/2006/QD-UBND,Quyết định 70 2006,Tỉnh Long An,Mức thu phí,Mức thu lệ phí,Tỷ lệ trích,Tỉnh Long An,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70/2006/QĐ-UBND Tân

Ban hành: 19/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2009

380

Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND về mức thu phí và lệ phí do Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khoá XIV - kỳ họp thứ 7 ban hành

70/2006/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2006,Tỉnh Thái Bình,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2006/NQ- HĐND Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2006

Ban hành: 14/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.50