Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 70-BT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 321-340 trong 48969 văn bản

321

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND đặt tên đường trên địa bàn thị xã Tân An do tỉnh Long An ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Long An,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Tân An, ngày 16 tháng 12

Ban hành: 16/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2013

322

Nghị quyết 70/2008/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thành phố Đà nẵng năm 2009

70/2008/NQ-HDND,Nghị quyết 70 2008,Thành phố Đà Nẵng,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/NQ-HĐND Đà Nẵng, ngày 04 tháng 12

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

323

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư Trà Đa (khu 60,6 ha phía đông đường Lý Thường Kiệt), thành phố Pleiku do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Gia Lai,Quy hoạch chi tiết,Xây dựng Khu dân cư Trà Đa,Khu dân cư Trà Đa,Thành phố Pleiku,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 04/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2009

324

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND quy định hỗ trợ cho các trường hợp bị nhà nước thu hồi đất nhưng không được bồi thường thiệt hại về đất do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ bồi thường ,Nhà nước thu hồi đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số:

Ban hành: 01/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2010

325

Nghị quyết 70/2012/NQ-HĐND17 quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước do tỉnh Bắc Ninh ban hành

70/2012/NQ-HDND17,Nghị quyết 70 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2012/NQ-HĐND17 Bắc Ninh, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2015

326

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Nghệ An,Cơ cấu Sở Tài nguyên và Môi trường ,Quyền hạn Sở Tài nguyên và Môi trường ,Nhiệm vụ Sở Tài nguyên và Môi trường ,Chức năng Sở Tài nguyên và Môi trường ,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 24/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

327

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND bổ sung bảng giá tối thiểu dùng làm căn cứ tính lệ phí trước bạ và truy thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xe ô tô trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Khánh Hòa,Căn cứ tính lệ phí trước bạ ,Lệ phí trước bạ,Truy thu thuế,Tỉnh Khánh Hòa,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2015

328

Quyết định 70/QĐ-UB năm 2004 về quy hoạch tổng thể mạng lưới giao thông tỉnh Tuyên Quang đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành

70/QD-UB,Quyết định 70 2004,Tỉnh Tuyên Quang,Quy tổng thể mạng lưới giao thông ,Giao thông - Vận tải UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/QĐ-UB Tuyên

Ban hành: 04/09/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2012

329

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND ban hành đơn giá đo chỉnh lý, đăng ký đất đai, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Đồng Nai,Đơn giá,Lập hồ sơ địa chính,Đăng ký đất đai,Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,Đo chỉnh lý,Tỉnh Đồng Nai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------

Ban hành: 16/10/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2010

330

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND thành lập Viện Nghiên cứu phát triển thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Thành phố Hồ Chí Minh,Viện nghiên cứu phát triển,Thành lập,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 70

Ban hành: 06/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2008

331

Quyết định 70/2008/QĐ-BTC về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải thuỷ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

70/2008/QD-BTC,Quyết định 70 2008,Bộ Tài chính,Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề,Thiết kế phương tiện vận tải thuỷ,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 70

Ban hành: 01/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

332

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Tây Ninh

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Tây Ninh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 22 tháng 8

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

333

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước do tỉnh Bình Thuận ban hành

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 22

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2013

334

Quyết định 70/2008/QĐ-BVHTTDL về việc xếp hạng di tích quốc gia đối với Chùa Vích do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

70/2008/QD-BVHTTDL,Quyết định 70 2008,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Xếp hạng di tích quốc gia,Chùa Vích,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 70

Ban hành: 22/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2008

335

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về quy chế hoạt động thu hút, quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA trên địa bàn thành phố Cần Thơ

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Thành phố Cần Thơ,Đầu tư,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 15

Ban hành: 15/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/07/2013

336

Quyết định 70/2008/QĐ-BNN về Quy chế Quản lý vùng và cơ sở nuôi cá tra do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

70/2008/QD-BNN,Quyết định 70 2008,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy chế Quản lý vùng nuôi cá tra BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -Hạnh phúc ------- Số: 70/2008/QÐ-BNN Hà Nội, ngày 5

Ban hành: 05/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2008

337

Nghị định 70/2008/NĐ-CP Hướng dẫn Luật bình đẳng giới

70/2008/ND-CP,Nghị định 70 2008,Chính phủ,Bình đẳng giới,Luật Bình đẳng giới,Hướng dẫn,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 70/2008/NĐ-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 06

Ban hành: 04/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2008

338

Hiệp định số 70/2004/LPQT về việc hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa hồi giáo Pakistan

Điều ước quốc tế 70 2004,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Hiệp định hợp tác khoa học công nghệ,Việt Nam Pakistan,70/2004/LPQT BỘ NGOẠI GIAO ******* Số : 70/2004/LPQT Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004 Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực khoa học và công nghệ

Ban hành: 25/03/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

339

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND về bản tiêu chí phân loại xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 giai đoạn II tỉnh Quảng Ngãi

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/2008/QĐ-UBND Quảng Ngãi,

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

340

Quyết định 70/2008/QĐ-UBND giải thể Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Ninh Thuận

70/2008/QD-UBND,Quyết định 70 2008,Tỉnh Ninh Thuận,Giải thể Ủy ban Dân số Ninh Thuận,Giải thể Ủy ban Dân số Gia đình,Ủy ban Dân số Gia đình trẻ em,Ủy ban DSGĐ tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 21/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35