Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 09/2014/TT-BCA-A81 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13735 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-A04:2014 (ISO 105-A04:1989) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần A04: Phương pháp đánh giá cấp dây màu của vải thử kèm bằng thiết bị

TCVN7835-A04:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-A04:2014,***,Công nghiệp TCVN 7835-A04:2014 ISO 105-A04:1989 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN A04: PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CẤP DÂY MÀU CỦA VẢI THỬ KÈM BẰNG THIẾT BỊ Textiles - Tests for colour fastness - Part A04: Method for the instrumental assessment

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81: 2014/BGTVT về phân cấp và đóng du thuyền

thuyền, QCVN 81: 2014/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 82/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG DU THUYỀN National Technical Regulation on Classification and Constructions

Ban hành: 31/12/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2015

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000

QUẢN LÝ 4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC A (Quy định) Yêu cầu chung về đo kiểm THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời nói đầu QCVN 81/2014/BTTTT được xây dựng dựa trên cơ sở các tiêu chuẩn quốc tế ETSI EG 202 057-4 V1.2.1 (07-2008) và ETSI TS 102 250-2 V2.2.1 (04-2011). QCVN

Ban hành: 28/08/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 về Phân cấp và đóng du thuyền - Sửa đổi 1: 2017

nói đầu Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng du thuyền, do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 15/2018/TT-BGTVT ngày 04 tháng 4 năm 2018. Sửa đổi 1: 2017 QCVN 81:2014/BGTVT chỉ bao gồm các nội dung sửa đổi, bổ

Ban hành: 04/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 81:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất

NHÂN 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHỤ LỤC A (Quy định) Yêu cầu chung về đo kiểm PHỤ LỤC B (Quy định) Yêu cầu chung về Vùng cung cấp dịch vụ dưới dạng bản đồ số THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lời nói đầu QCVN 81:2019/BTTTT thay thế QCVN 81:2014/BTTTT. QCVN 81:2019/BTTTT do Cục Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2019

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-4A:2017 (ISO 8124-4:2014) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình

TCVN6238-4A:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6238-4A:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6238-4A:2017 ISO 8124-4:2014 AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM - PHẦN 4A: ĐU, CẦU TRƯỢT VÀ CÁC ĐỒ CHƠI VẬN ĐỘNG TƯƠNG TỰ SỬ DỤNG TẠI GIA ĐÌNH Safety of toys - Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-5A:2017 (ISO 8124-5:2015) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 5A: Xác định tổng hàm lượng một số nguyên tố trong đồ chơi

8124-1:2014), Phần 1: Các yêu cầu an toàn liên quan đến tính chất cơ lý. - TCVN 6238-2:2017 (ISO 8124-2:2014), Phần 2 : Tính cháy. - TCVN 6238-3:2011 (ISO 8124-3:2010), Phần 3: Giới hạn mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại. - TCVN 6238-4A:2017 (ISO 8124-4:2014), Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2018

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm nước chữa cháy

soạn, Bộ Khoa học công nghệ thẩm định, Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 5 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY National Technical Regulation on Stationary Pumps for Fire Protection 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCA về Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

quốc gia Việt Nam biên soạn, Viện Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 52/2019/TT-BCA ngày 31 tháng 10 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT,

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-81:2013 (IEC 60068-2-81:2003) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-81 Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ei: Xóc – Tổng hợp phổ đáp tuyến xóc

TCVN7699-2-81:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-81:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-81:2013 IEC 60068-2-81:2003 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-81: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Ei: XÓC - TỔNG HỢP PHỔ ĐÁP TUYẾN XÓC Environmental testing - Part 2-81: Tests - Test Ei: Shock - Shock

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5699-2-81:2013 (IEC 60335-2-81:2012) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-81: Yêu cầu cụ thể đối với giầy ủ chân và thảm sưởi chân

TCVN5699-2-81:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-81:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-81:2013 IEC 60335-2-81:2012 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-81: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI GIẦY Ủ CHÂN VÀ THẢM SƯỞI CHÂN Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6238-4A:2011 (ISO 8124-4:2010) về An toàn đồ chơi trẻ em - Phần 4A: Đu, cầu trượt và các đồ chơi vận động tương tự sử dụng tại gia đình

TCVN6238-4A:2011,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6238-4A:2011,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6238-4A:2011 ISO 8124-4:2010 AN TOÀN ĐỒ CHƠI TRẺ EM - PHẦN 4A: ĐU, CẦU TRƯỢT VÀ CÁC ĐỒ CHƠI VẬN ĐỘNG TƯƠNG TỰ SỬ DỤNG TẠI GIA ĐÌNH Safety of toys - Part 4: Swings, slides and similar activity toys for indoor and outdoor family

Ban hành: Năm 2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2015

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-20:2017 (EN 81-20:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 20: Thang máy chở người và thang máy chở người và hàng

TCVN6396-20:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-20:2017,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-20:2017 EN 81-20:2014 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 20: THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG Safety rules for the construction

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-50:2017 (EN 81-50:2014) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Kiểm tra và thử nghiệm - Phần 50: Yêu cầu về thiết kế, tính toán, kiểm tra và thử nghiệm các bộ phận thang máy

TCVN6396-50:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-50:2017,***,Công nghiệp,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-50:2017 EN 81-50:2014 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM - PHẦN 50: YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, TÍNH TOÁN, KIỂM TRA VÀ THỬ NGHIỆM CÁC BỘ PHẬN THANG MÁY Safety rules

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-81:2011/BNNPTNT về cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản giống - Điều kiện vệ sinh thú y do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

HÀ NỘI – 2011 Lời nói đầu: QCVN 01 - 81: 2011/BNNPTNT do Cục Thú y biên soạn, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trình duyệt, và được ban hành theo Thông tư số 71/2011/TT-BNNPTNT ngày 25 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ SỞ SẢN

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7835-Z09:2018 (ISO 105-Z09:1995) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định độ bền màu - Phần Z09: Xác định độ hòa tan trong nước lạnh của thuốc nhuộm tan trong nước

TCVN7835-Z09:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7835-Z09:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7835-Z09:2018 ISO 105-Z09:1995 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN MÀU - PHẦN Z09: XÁC ĐỊNH ĐỘ HÒA TAN TRONG NƯỚC LẠNH CỦA THUỐC NHUỘM TAN TRONG NƯỚC Textiles - Tests for colour fastness - Part Z09

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2019

17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2017/BXD về Các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

số 15/2017/TT-BXD ngày 28 tháng 12 năm 2017. Quy chuẩn QCVN 09:2017/BXD thay thế QCVN 09:2013/BXD “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả” được ban hành theo Thông tư số 15/2013/TT-BXD ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này được biên soạn với sự hỗ trợ của Chính phủ Đan Mạch

Ban hành: 28/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02:2011/BCA về dự trữ nhà nước đối với vũ khí - vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Bộ Công an quản lý do Bộ Công an ban hành

Thông tư số 78/2011/TT-BCA ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an. 1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 1.1. Yêu cầu đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 1.1.1. Yêu cầu đối với vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ nhập kho - Đúng về quy cách, nhãn mác, ký mã hiệu; - Chất lượng khi nhập kho bảo đảm mới 100%, các thiết bị hoạt động

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

19

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2011/BCA về dự trữ nhà nước đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng do Bộ Công an quản lý do Bộ Công an ban hành

10/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an biên soạn, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 77/2011/TT-BCA ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an. 1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 1.1. Yêu cầu đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và xe máy chuyên dùng thuộc hàng dự trữ nhà nước do Bộ Công an quản lý nhập kho

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2011/BCA về dự trữ nhà nước đối với vật tư - thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ do Bộ Công An quản lý do Bộ Công An ban hành

duyệt và được ban hành theo Thông tư số 79/2011/TT-BCA ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ Công an. 1. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT 1.1. Yêu cầu đối với vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ Chất lượng vật tư, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhập kho phải bảo đảm: - Đúng về quy cách, nhãn mác, ký mã hiệu; - Chất lượng khi nhập kho bảo đảm mới

Ban hành: 12/12/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.160.29