Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quy chuẩn QCVN 03:2023/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Số hiệu: QCVN03:2023/BCA Loại văn bản: Quy chuẩn
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: ***
Ngày ban hành: 30/10/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Chú thích:

(1) Đối với máy bơm nước chữa cháy lắp đặt tại các hạng mục, công trình có yêu cầu kỹ thuật đặc trưng được nêu trong các QCVN , TCVN thì phải tiến hành các thử nghiệm bổ sung để để kiểm tra, đánh giá các tính năng kỹ thuật theo yêu cầu tương ứng;

(2) Đối với các máy bơm chữa cháy có công suất ≥ 150kW nhập khẩu nguyên chiếc cho từng dự án, công trình thì có thể tổ chức kiểm tra, thử nghiệm tại dự án, công trình. Việc lắp đặt, thử nghiệm tại các dự án, công trình phải đảm bảo tuân thủ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

2.2. Phương tiện chữa cháy thông dụng

STT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.2.1.

Vòi chữa cháy

1. Chiều dài

5.1 TCVN 5740:2023

6.3 TCVN 5740:2023

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu 100 < n ≤ 200 thì lấy 06 mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 600 thì lấy 12 mẫu.

5909.00.10

2. Đường kính trong

5.2 TCVN 5740:2023

6.4 TCVN 5740:2023

3. Khối lượng

5.3 TCVN 5740:2023

6.5 TCVN 5740:2023

4. Áp suất phá hủy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.10 TCVN 5740:2023

5. Độ dày lớp chống thấm

5.4 TCVN 5740:2023

6.6 TCVN 5740:2023

6. Độ bền liên kết của lớp chống thấm bên trong với lớp định hình

5.8 TCVN 5740:2023

6.11 TCVN 5740:2023

7. Kiểm tra độ kín

6.8. TCVN 5740:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Kiểm tra mức độ tổn thất nước để tạo ẩm của vòi đẩy chữa cháy bền nhiệt

5.6 TCVN 5740:2023

6.9 TCVN 5740:2023

9. Đầu nối

TCVN

5739:2023

TCVN

5739:2023

2.2.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Độ bền chống biến dạng và độ kín

5.1.6. TCVN 13261:2021

6.1 TCVN 13261:2021

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu 100 < n ≤ 200 thì lấy 06 mẫu

+ Nếu 200 < n ≤ 600 thì lấy 09 mẫu;

+ Nếu n > 600 thì lấy 12 mẫu

8424.20.29

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.1.3 và 5.1.4 TCVN 13261:2021

6.2 và 6.3 TCVN 13261:2021

3. Lưu lượng

5.2.1.3 và 5.2.2.3 TCVN 13261:2021

6.2 và 6.3 TCVN 13261:2021

4. Độ bền chịu va đập

5.1.5 TCVN 13261:2021

6.4 TCVN 13261:2021

5. Khả năng chống ăn mòn (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5 TCVN 13261:2021; TCVN 8792:2011

2.2.3.

Lăng phun bọt chữa cháy cầm tay

1. Kiểm tra bên ngoài

5.1, 5.3 TCVN 13418:2022

Kiểm tra trực quan

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu 100 < n ≤ 200 thì lấy 06 mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 600 thì lấy 12 mẫu

8424.90.99

2. Thử nghiệm độ võng của lưới

5.2 TCVN 13418:2022

6.2 TCVN 13418:2022

3. Thử nghiệm độ kín của khóa

5.3 TCVN 13418:2022

6.3 TCVN 13418:2022

4. Thử nghiệm thông số và chất lượng dòng bọt được tạo thành

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4 TCVN 13418:2022

5. Độ bền

5.6 TCVN 13418:2022

6.5 TCVN 13418:2022

2.2.4.

Trụ nước chữa cháy

1. Hệ số tổn hao áp suất trong trụ nước (*)

4.1 TCVN 6379:1998

6.8 TCVN 6379:1998

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

+ Nếu 10 < n ≤ 20 thì lấy 02 mẫu

+ Nếu 20 < n ≤ 30 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu n > 30 thì lấy 04 mẫu.

8481.80.61

2. Khả năng chịu áp suất

5.2 TCVN 6379:1998

6.10 TCVN 6379:1998

3. Độ kín của trụ nước

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.11 TCVN 6379:1998

4. Momen xoay mở và đóng van trụ nước (*)

5.3 TCVN 6379:1998

6.12 TCVN 6379:1998

5. Lượng nước đọng lại trong trụ

5.5 TCVN 6379:1998

6.14 TCVN 6379:1998

6. Thông số và kích thước hình học lỗ xả nước đọng

5.6 TCVN 6379:1998

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Ren ngoài của khớp nối với cột lấy nước của trụ ngầm (*)

5.7 TCVN 6379:1998

TCVN 1917:1993

8. Sự phù hợp của họng chờ của trụ nổi với đầu nối

5.8 TCVN 6379:1998

6.7. TCVN 6379:1998

9. Ren trục van (*)

5.9 TCVN 6379:1998

6.7 TCVN 6379:1998

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10 TCVN 6379:1998

TCVN 1917:1993

11. Lớp sơn trụ nước

5.17 TCVN 6379:1998

Kiểm tra trực quan

12. Sự định vị của nắp trụ nước

5.19 TCVN 6379:1998

6.7 TCVN 6379:1998

2.2.5.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Cấu tạo và kích thước cơ bản

- Đầu nối kiểu ngàm: 6.1 TCVN 5739:2023;

- Đầu nối kiểm cắm rút: 6.2 TCVN 5739:2023;

Quan sát, đo đạc

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 10 thì lấy 03 mẫu;

- Nếu 10 < n ≤ 100 thì lấy 06 mẫu

- Nếu 100 < n ≤ 500 thì lấy 09 mẫu;

- Nếu n > 500 thì lấy 12 mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Kiểm tra vòng đệm

6.3 TCVN 5739:2023;

7.3 TCVN 5739:2023;

3. Độ bền, độ kín

5.9 TCVN 5739:2023;

7.2.1 TCVN 5739:2023;

4. Độ bền va đập

5.3 TCVN 5739:2023;

7.2.2 TCVN 5739:2023;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4 TCVN 5739:2023;

7.2.3 TCVN 5739:2023;

2.2.6.

Bình chữa cháy xách tay (**)

1. Yêu cầu kỹ thuật của chất chữa cháy

Phù hợp với 2.3 tại Quy chuẩn này (đối với bình chữa cháy sử dụng chất bột), trừ yêu cầu về khả năng dập cháy

Phù hợp với 2.3 tại Quy chuẩn này

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tai lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu 5.000 < n ≤ 50.000 thì lấy 36 mẫu

+ Nếu n > 50.000 thì lấy 54 mẫu;

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 5.000 thì lấy 09 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 50.000 thì lấy 18 mẫu

+ Nếu n > 50.000 thì lấy 27 mẫu;

8424.10.90

2. Khả năng chịu áp suất đối với các bình chữa cháy áp suất thấp (*)

6.1 TCVN 7026:2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Thời gian phun nhỏ nhất có hiệu quả và tầm phun xa

7.2.1.1, 7.2.2.1, 7.2.3.1 TCVN 7026:2013

7.2.1.2, 7.2.2.2, 7.2.3.2 TCVN 7026:2013

4. Độ bền đối với thay đổi nhiệt độ (*)

7.3.1 TCVN 7026:2013

7.3.2 TCVN 7026:2013

5. Độ bền chịu va đập (*)

7.5.1.1 TCVN 7026:2013

7.5.1.2 TCVN 7026:2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.5.2.1, 7.5.2.2 TCVN 7026:2013

7.5.2.1, 7.5.2.2 TCVN 7026:2013

7. Độ bền chịu ăn mòn (*)

7.6.1, 7.6.2 TCVN 7026:2013

7.6.1, 7.6.2 TCVN 7026:2013

8. Tính năng đối với đám cháy thử

8.1 TCVN 7026:2013

8.2 đến 8.8 TCVN 7026:2013

2.2.7.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Yêu cầu kỹ thuật của chất chữa cháy

Phù hợp với 2.3 tại Quy chuẩn này (đối với bình chữa cháy sử dụng chất bột), trừ yêu cầu về khả năng dập cháy

2.3 Quy chuẩn này

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 11 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 22 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 33 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 44 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n < 1.000 thì lấy 9 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 18 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 27 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 36 mẫu;

8424.10.90

2. Khả năng chịu áp suất đối với các bình chữa cháy áp suất thấp (*)

3.2 TCVN 7027:2013

8.3.1.2 TCVN 7027:2013

3. Thời gian phun nhỏ nhất có hiệu quả và tầm phun xa

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.2.2.2 TCVN 7027:2013

4. Độ bền đối với thay đổi nhiệt độ (*)

6.3.1 TCVN 7027:2013

6.3.2 TCVN 7027:2013

5. Độ bền chống ăn mòn (*)

6.6.1, 6.6.2 TCVN 7027:2013

6.6.1, 6.6.2 TCVN 7027:2013

6. Tính năng đối với đám cháy thử

7.1 TCVN 7027:2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.2.8.

Bình chữa cháy tự động kích hoạt - Bình bột loại trèo (**)

1. Yêu cầu kỹ thuật của chất chữa cháy

Phù hợp với 2.3.1 tại Quy chuẩn này, trừ yêu cầu về khả năng dập cháy

Phù hợp với 2.3 tại Quy chuẩn này

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 05 mẫu;

+ Nếu 100 < n ≤ 1.000 thì lấy 10 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 5.000 thì lấy 20 mẫu;

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu 100 < n ≤ 1.000 thì lấy 06 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 09 mẫu;

+ Nếu n > 5.000 thì lấy 12 mẫu;

8424.10.90

2. Nhiệt độ làm việc của bộ phận cảm biến nhiệt (*)

6.3 TCVN 6305- 1

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Hiệu quả phun và thời gian phun

4.1.8 TCVN 12314-1:2018

5.4 TCVN 12314-1:2018

4. Hiệu quả dập tắt đám cháy

4.1.9 TCVN 12314-1:2018

5.5 TCVN 12314-1:2018

5. Loa phun và vòi phun

4.4 TCVN 12314-1:2018

Kiểm tra bằng trực quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.5 TCVN 12314-1:2018

Nắp, van an toàn: Kiểm tra trực quan. Áp kế hiển thị theo 9.12 TCVN 7026:2013

7. Độ bền chịu ăn mòn (*)

5.2.1, 5.5.2 TCVN 12314- 1:2018

7.6.1 TCVN 7026:2013

8. Thử áp suất thủy tĩnh (*)

5.3 TCVN 12314-1:2018

9.2.2 TCVN 7026:2013

9. Độ kín bình chữa cháy (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.6 TCVN 12314-1:2018

2.2.9.

Bình chữa cháy bằng khí tự động kích hoạt

1. Yêu cầu kỹ thuật của chất khí chữa cháy

4.3.1; 4.3.2; 4.3.3 TCVN 12314-2:2022

Khí chữa cháy phải tuân theo các quy định nêu trong các phần tương ứng của TCVN 7161

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 200 thì lấy 07 mẫu;

- Nếu 200 <n ≤ 500 thì lấy 14 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Đối với tiêu chí Khả năng kết nối nhiều bình với nhau số lượng mẫu tùy thuộc theo yêu cầu của nhà sản xuất

8424.10.90

2. Cụm van

4.4 TCVN 12314-2:2022

6.3.1; 6.3.2 TCVN 12314- 2:2022

3. Bình chứa khí

4.2 TCVN 12314-2:2022

6.1; 6.2 TCVN 12314-2:2022

4. Bộ phận cảm biến nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.4 TCVN 12314-2:2022

5. Diện tích bảo vệ tối đa

4.1.1.3 TCVN 12314-2:2022

Phụ lục B, TCVN 12314- 2:2022

6. Khả năng hoạt động tự động

4.1.2 TCVN 12314-2:2022

Phụ lục C, TCVN 12314- 2:2022

7. Thời gian xả khí

4.1.1.1 TCVN 12314-2:2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8. Hiệu suất phun xả

4.1.1.2 TCVN 12314-2:2022

Ghi nhận khối lượng ban đầu của bình khí. Sau khi kích hoạt xả khí, cân lại, sau đó tính toán lượng khí còn lại so với lượng khí chứa ban đầu

9. Khả năng kết nối nhiều bình với nhau (yêu cầu đối với bình khí có khả năng kết nối thành cụm bình)

4.1.4 TCVN 12314-2:2022

4.1.1.1 TCVN 12314-2:2022

2.3. Các chất chữa cháy

STT

Tên sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.3.1.

Chất bột chữa cháy

1. Thử khả năng dập cháy

6.2 TCVN 6102:2020 Loại A

13.3.1 TCVN 6102:2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 6102:2020

3813.00.00

6.3 TCVN 6102:2020 Loại B

13.3.2 TCVN 6102:2020

6.4 TCVN 6102:2020 Loại C

Bất cứ loại bột nào đáp ứng được các điều kiện của mục 6.3 TCVN 6102:2020 cũng được xem như có đủ khả năng dập tắt đám cháy loại C

2. Kiểm tra tính chảy

7 TCVN 6102:2020

13.4 TCVN 6102:2020

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8 TCVN 6102:2020

13.5 TCVN 6102:2020

4. Khả năng chống thấm nước

9 TCVN 6102:2020

13.6 TCVN 6102:2020

5. Độ ẩm

10 TCVN 6102:2020

13.7 TCVN 6102:2020

2.3.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Nhiệt độ đông đặc

5 - TCVN 7278-1:2003; Điều 5 - TCVN 7278-2: 2003

Phụ lục A.2, Phụ lục B - TCVN 7278-1:2003;

- Phụ lục A.2, Phụ lục B - TCVN 7278-2: 2003.

Số lượng mẫu n được tính như sau:

n = 13 x nồng độ sử dụng khuyến nghị (nồng độ sử dụng khuyến nghị được ghi tại điểm c 14.1 - TCVN 7278)

3813.00.00

2. Tỷ lệ cặn

6 - TCVN 7278-1:2003;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A.1, phụ lục C - TCVN 7278-1: 2003;

- Phụ lục A.1, Phụ lục C - TCVN 7278-2: 2003.

3. Độ pH

8 - TCVN 7278-1: 2003;

Điều 8 - TCVN 7278-2: 2003

6 ≤ pH ≤ 9,5 ở (20±2)°C, phụ lục A2 - TCVN 7278-1: 2003;

- 6 ≤ pH ≤ 9,5 ở (20±2)°C, phụ lục A2 - TCVN 7278-2: 2003.

4. Sức căng bề mặt

9 - TCVN 7278-1:2003;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A.2, Phụ lục E.2 - TCVN 7278-1: 2003;

- Phụ lục A.2, Phụ lục E.2 - TCVN 7278-2: 2003.

5. Sức căng bề mặt phân giới giữa dung dịch tạo bọt và xyclohexan

10 - TCVN 7278-1: 2003;

10 - TCVN 7278-2: 2003.

Phụ lục A.2, Phụ lục E.3 - TCVN 7278-1: 2003;

- Phu lục A.2, Phụ lục E.3 - TCVN 7278-2: 2003.

6. Hệ số lan truyền của dung dịch tạo bọt trên xyclohexan

11 - TCVN 7278-1: 2003;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phụ lục A.2, Phụ lục E.4 - TCVN 7278-1: 2003;

- Phụ lục A.2, Phụ lục E.4 - TCVN 7278-2: 2003.

7. Độ nở

12.1 - TCVN 7278-1: 2003;

12.1 - TCVN 7278-2: 2003

12.2 - TCVN 7278-2: 2003

Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4; Phụ lục F - TCVN 7278-1:2003;

- Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4; Phụ lục F1 - TCVN 7278-2:2003;

- Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4, Phụ lục F2 - TCVN 7278-2:2003.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12.2 TCVN 7278-1:2003

Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4; Phụ lục F - TCVN 7278-1:2003

9. Hiệu quả dập cháy, phun nhẹ

13 TCVN 7278-1:2003; 13.1 - TCVN 7278-2: 2003

Theo Bảng 1, Phụ lục G1 và Phụ lục G2 - TCVN 7278-1:2003;

- Phụ lục A.2, Phụ lục G.1.4, Bảng 1, Phụ lục G1 và G2 - TCVN 7278-2:2003

10. Hiệu quả dập cháy, phun mạnh

13 TCVN 7278-1:2003; 13.2 - TCVN 7278-2: 2003

Bảng 1, Phụ lục G1 và Phụ lục G3 - TCVN 7278-1:2003;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.3.3.

Chất phụ gia chữa cháy (chất chữa cháy gốc nước)

1. Tính chất vật lý (Độ trộn lẫn; Độ pH; Độ nhớt)

4.1.1

TCVN 13457-1:2022

4.2

TCVN 13457-1:2022

Số lượng lấy mẫu L (lít) được tính như sau:

Lmin = 273 x nồng độ khuyến nghị;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3813.00.00

2. Độ ổn định (*)

4.1.2

TCVN 13457-1:2022

4.3

TCVN 13457-1:2022

3. Yêu cầu khả năng dập tắt đám cháy loại A (đám cháy ván gỗ hoặc cũi gỗ)

5.1

TCVN 13457-1:2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 13457-1:2022

4. Yêu cầu khả năng dập tắt đám cháy loại B (đám cháy chảy tràn hoặc đám cháy trong bể chứa; trung hoà nhiên liệu)

6.1

TCVN 13457-1:2022

6.2, 6.3, 6.7

TCVN 13457-1:2022

2.4. Thiết bị thuộc hệ thống báo cháy

STT

Tên sản phẩm

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.4.1.

Tủ trung tâm báo cháy

1. Thử nghiệm chức năng

16.2.2.

TCVN 7568-2:2013

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-2:2013

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lố phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

+ Nếu n ≤ 3 thì lấy mẫu tất cả;

+ Nếu 3 < n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu 100 < n ≤ 500 thì lấy 06 mẫu;

+ Nếu n > 500 thì lấy 09 mẫu.

8531.10.20

2. Nóng ẩm, trạng thái ổn định (vận hành)

16.5.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16.5.2.1

TCVN 7568-2:2013

3. Va đập (vận hành) - Thử nghiệm tùy chọn (*)

16.6.2.4

TCVN 7568-2:2013

16.6.2.1

TCVN 7568-2:2013

4. Rung hình sin (vận hành)

16.7.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16.7.2.1

TCVN 7568-2:2013

5. Biến đổi của điện áp nguồn cung cấp

16.9.2.4

TCVN 7568-2:2013

16.9.2.1

TCVN 7568-2:2013

6. Rung hình sin (độ bền lâu) (*)

16.11.2.4

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16.11.2.1

TCVN 7568-2:2013

7. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

8. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.3

TCVN 7568-25:2023

9. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

10. Ăng ten (***)

4.2.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.9

TCVN 7568-25:2023

10. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

11. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.6

TCVN 7568-25:2023

2.4.2.

Đầu báo cháy khói kiểu điểm

1. Khả năng tái lặp

5.2.3

TCVN 7568-7:2015

5.2.2

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 09 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 18 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 27 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 36 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 14 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 21 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8531.10.30

2. Sự phụ thuộc vào hướng

5.3.3

TCVN 7568-7:2015

5.3.2

TCVN 7568-7:2015

3. Khả năng tái tạo

5.4.3

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-7:2015

4. Biến đổi của các thông số nguồn cấp điện

5.5.3

TCVN 7568-7:2015

5.5.2

TCVN 7568-7:2015

5. Chuyển động của gió (không khí)

5.6.3

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-7:2015

6. Sự lóa mắt

5.7.3

TCVN 7568-7:2015

5.7.2

TCVN 7568-7:2015

7 Nóng khô (vận hành)

5.8.3

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-7:2015

8. Nóng ẩm, trạng thái ổn định (vận hành)

5.10.3

TCVN 7568-7:2015

5.10.2

TCVN 7568-7:2015

9. Ăn mòn sunfua dioxide (SO2) (*)

5.12.3

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-7:2015

10. Rung lắc mạnh (vận hành)

5.13.3

TCVN 7568-7:2015

5.13.2

TCVN 7568-7:2015

11. Va đập (vận hành) (*)

5.14.3

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-7:2015

12. Rung, hình sin (vận hành)

5.15.3

TCVN 7568-7:2015

5.15.2

TCVN 7568-7:2015

13. Rung, hình sin (khả năng chịu đựng) (*)

5.16.3

TCVN 7568-7:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-7:2015

14. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

15. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

16. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

17. Ăng ten (***)

4.2.7

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

18. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

19. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

2.4.3.

Đầu báo cháy nhiệt kiểu điểm

1. Sự phụ thuộc hướng

5.2.3

TCVN 7568-5:2013

5.2.2

TCVN 7568-5:2013

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 10 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 20 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 30 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 40 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 08 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 16 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 24 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 32 mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Nhiệt độ nhạy cảm tĩnh

5.3.3

TCVN 7568-5:2013

5.3.2

TCVN 7568-5:2013

3. Thời gian nhạy cảm từ nhiệt độ sử dụng điển hình

5.4.3

TCVN 7568-5:2013

5.4.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Thời gian nhạy cảm từ 25°c

5.5.3 TCVN 7568-5:2013

5.5.2 TCVN 7568-5:2013

5. Thời gian nhạy cảm từ nhiệt độ môi trường cao, nóng khô (vận hành)

5.6.3

TCVN 7568-5:2013

5.6.2

TCVN 7568-5:2013

6. Biến đổi trong các thông số cung cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-5:2013

5.7.2

TCVN 7568-5:2013

7. Khả năng tái tạo lại được (thời gian nhạy cảm trước thử nghiệm về môi trường)

5.8.3

TCVN 7568-5:2013

5.8.2

TCVN 7568-5:2013

8. Nóng khô (bền lâu) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-5:2013

5.10.2

TCVN 7568-5:2013

9. Nóng ẩm, có chu kỳ (vận hành)

5.11.3

TCVN 7568-5:2013

5.11.2

TCVN 7568-5:2013

10. Ăn mòn sunfua đioxit (SO2) (bền lâu) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-5:2013

5.13.2

TCVN 7568-5:2013

11. Va chạm (vận hành)

5.14.3

TCVN 7568-5:2013

5.14.2

TCVN 7568-5:2013

12. Va đập (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-5:2013

5.15.2

TCVN 7568-5:2013

13. Rung hình sin (vận hành)

5.16.3

TCVN 7568-5:2013

5.16.2

TCVN 7568-5:2013

14. Rung hình sin (bền lâu) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-5:2013

5.17.2

TCVN 7568-5:2013

15. Thử nghiệm bổ sung cho các đầu báo cháy có ký hiệu S

6.1.3

TCVN 7568-5:2013

6.1.2

TCVN 7568-5:2013

16. Thử nghiệm bổ sung cho các đầu báo cháy có ký hiệu R

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-5:2013

6.2.2

TCVN 7568-5:2013

17. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

18. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

8.2.3

TCVN 7568-25:2023

19. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

20. Ăng ten (***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

8.2.9

TCVN 7568-25:2023

21. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

22. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

8.2.6

TCVN 7568-25:2023

2.4.4.

Đầu báo cháy khói kiểu đường truyền sử dụng chùm tia chiếu quang học

1. Thử tính tái tạo lại

5.2.3

TCVN 7568-12:2015

5.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 14 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 21 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 12 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 mẫu.

8531.10.30

2. Khả năng lặp lại

5.3.3

TCVN 7568-12:2015

5.3.2

TCVN 7568-12:2015

3. Sự phụ thuộc vào độ thẳng hàng

5.4.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.2 TCVN 7568-12:2015

4. Biến đổi của các thông số cung cấp

5.5.3 TCVN 7568-12:2015

5.5.2 TCVN 7568-12:2015

5. Thay đổi nhanh của độ suy giảm

5.6.3 TCVN 7568-12:2015

5.6.2 TCVN 7568-12:2015

6. Thay đổi chậm của độ suy giảm

5.7.3 TCVN 7568-12:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7. Sự phụ thuộc vào chiều dài đường quang

5.8.3 TCVN 7568-12:2015

5.8.2 TCVN 7568-12:2015

8. Độ nhạy đối với đám cháy

5.9.3 TCVN 7568-12:2015

5.9.2 TCVN 7568-12:2015

9. Nóng khô (vận hành)

5.11.3 TCVN 7568-12:2015

5.11.2 TCVN 7568-12:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.3 TCVN 7568-12:2015

5.13.2 TCVN 7568-12:2015

11. Rung hình sin (khả năng chịu đựng)

5.15.3 TCVN 7568-12:2015

5.15.2 TCVN 7568-12:2015

12. Ăn mòn sunfua đioxit (SO2) (khả năng chịu đựng) (*)

5.17.3 TCVN 7568-12:2015

5.18.2 TCVN 7568-12:2015

13. Va đập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.17.2 TCVN 7568-12:2015

14. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

15. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

16. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

17. Ăng ten (***)

4.2.7

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

18. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

19. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

2.4.5

Đầu báo cháy lửa kiểu điểm

1. Tính tái tạo lại

6.2.3

TCVN 7568-10:2015

6.2.2

TCVN 7568-10:2015

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 08 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 16 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 24 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 32 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 14 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 21 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8531.10.20

2. Khả năng lặp lại

6.3.3

TCVN 7568-10:2015

6.3.2

TCVN 7568-10:2015

3. Sự phụ thuộc vào hướng

6.4.3

TCVN 7568-10:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-10:2015

4. Độ nhạy với đám cháy

6.5.3

TCVN 7568-10:2015

6.5.2

TCVN 7568-10:2015

5. Sự lóa mắt (vận hành)

6.6.3

TCVN 7568-10:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-10:2015

6. Nóng khô (vận hành)

6.7.3

TCVN 7568-10:2015

6.7.2

TCVN 7568-10:2015

7. Nóng ẩm, có chu kỳ (vận hành)

6.9.3

TCVN 7568-10:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-10:2015

8. Ăn mòn sunfua đioxit (SO2) (khả năng chịu đựng) (*)

6.11.3

TCVN 7568-10:2015

6.11.2

TCVN 7568-10:2015

9. Rung lắc mạnh (vận hành)

6.12.3

TCVN 7568-10:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-10:2015

10. Va đập (vận hành)

6.13.3

TCVN 7568-10:2015

6.13.2

TCVN 7568-10:2015

11. Rung hình sin (vận hành)

6.14.3

TCVN 7568-10:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-10:2015

12. Dao động của các thông số cấp điện (vận hành)

6.16.3

TCVN 7568-10:2015

6.16.2

TCVN 7568-10:2015

13. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

14. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.3

TCVN 7568-25:2023

15. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

16. Ăng ten (***)

4.2.7

TCVN 7568-25:2023

8.2.9

TCVN 7568-25:2023

17. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

18. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.6

TCVN 7568-25:2023

2.4.6.

Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến cacbon monoxit kết hợp với cảm biến nhiệt

1. Khả năng lặp lại của kích hoạt CO

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-8:2015

5.2.2

TCVN 7568-8:2015

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 14 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 21 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 12 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 18 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 mẫu.

8531.10.20

2. Sự phụ thuộc vào hướng của kích hoạt CO

5.3.3 TCVN 7568-8:2015

5.3.2

TCVN 7568-8:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.4.3

TCVN 7568-8:2015

5.4.2

TCVN 7568-8:2015

4. Giới hạn của kích hoạt nhiệt

5.5.3

TCVN 7568-8:2015

5.5.2

TCVN 7568-8:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.12.3

TCVN 7568-8:2015

5.12.2

TCVN 7568-8:2015

6. Nóng khô (vận hành)

5.14.3

TCVN 7568-8:2015

5.14.2

TCVN 7568-8:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.17.3

TCVN 7568-8:2015

5.17.2

TCVN 7568-8:2015

8. Ăn mòn sunfua đioxit (SO2) (khả năng chịu đựng) (*)

5.20.3

TCVN 7568-8:2015

5.20.2

TCVN 7568-8:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.22.3

TCVN 7568-8:2015

5.22.2

TCVN 7568-8:2015

10. Rung, hình sin (vận hành)

5.23.3

TCVN 7568-8:2015

5.23.2

TCVN 7568-8:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

12. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.3

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

14. Ăng ten (***)

4.2.7

TCVN 7568-25:2023

8.2.9

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

16. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.6

TCVN 7568-25:2023

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đầu báo cháy kiểu điểm sử dụng cảm biến khói và cảm biến nhiệt

1. Khả năng lặp lại của kích hoạt khói

5.2.3

TCVN 7568-15:2015

5.2.2

TCVN 7568-15:2015

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 16 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 48 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 64 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 13 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 26 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 39 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 52 mẫu.

8531.10.20

2. Sự phụ thuộc vào hướng của kích hoạt khói

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.3.2

TCVN 7568-15:2015

3. Sự phụ thuộc vào hướng của kích hoạt nhiệt

5.4.3

TCVN 7568-15:2015

5.4.2

TCVN 7568-15:2015

4. Tính tái tạo lại của kích hoạt khói

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.5.2

TCVN 7568-15:2015

5. Tính tái tạo lại của kích hoạt nhiệt

5.6.3

TCVN 7568-15:2015

5.6.2

TCVN 7568-15:2015

6. Giới hạn dưới của kích hoạt nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.7.2

TCVN 7568-15:2015

7. Chuyển động của không khí

5.8.3

TCVN 7568-15:2015

5.8.2

TCVN 7568-15:2015

8. Sự lóa mắt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.9.2

TCVN 7568-15:2015

9. Biến đổi của các thông số cung cấp (điện áp)

5.10.3

TCVN 7568-15:2015

5.10.2

TCVN 7568-15:2015

10. Nóng khô (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.11.2

TCVN 7568-15:2015

11. Nóng ẩm, có chu kỳ (vận hành)

5.13.3

TCVN 7568-15:2015

5.13.2

TCVN 7568-15:2015

12. Nóng ẩm, trạng thái ổn định (khả năng chịu đựng) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.14.2

TCVN 7568-15:2015

13. Ăn mòn sunfua dioxide (SO2) (khả năng chịu đựng) (*)

5.15.3

TCVN 7568-15:2015

5.15.2

TCVN 7568-15:2015

14. Rung lắc mạnh (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.16.2

TCVN 7568-15:2015

15. Thử rung hình sin (vận hành)

5.18.3

TCVN 7568-15:2015

5.18.2

TCVN 7568-15:2015

16. Thử rung hình sin (khả năng chịu đựng) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.19.2

TCVN 7568-15:2015

17. Đầu báo cháy có nhiều hơn một cảm biến khói - phép thử tùy chọn (*)

5.21.3

TCVN 7568-15:2015

5.21.2

TCVN 7568-15:2015

18. Độ nhạy với đám cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-15:2015

5.22.2

TCVN 7568-15:2015

19. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

20. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

8.2.3

TCVN 7568-25:2023

21. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

22. Ăng ten (***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

8.2.9

TCVN 7568-25:2023

23. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

24. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-25:2023

8.2.6

TCVN 7568-25:2023

2.4.8

Đầu báo cháy khói kiểu hút (Bộ phát hiện khói công nghệ hút)

1. Tính lặp lại

5.2.3

TCVN 7568-20:2016

5.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 12 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 18 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 03 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 06 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 12 mẫu

 

8531.10.30

2. Tính tái lặp

5.3.3

TCVN 7568-20:2016

5.3.2

TCVN 7568-20:2016

3. Sự biến đổi của điện thế nguồn cấp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-20:2016

5.4.2

TCVN 7568-20:2016

4. Điều kiện khô nóng (vận hành)

5.5.3

TCVN 7568-20:2016

5.5.2

TCVN 7568-20:2016

5. Điều kiện ẩm nhiệt, trạng thái ổn định (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-20:2016

5.7.2

TCVN 7568-20:2016

6. Điều kiện ẩm nhiệt, trạng thái ổn định (*)

5.8.3

TCVN 7568-20:2016

5.8.2

TCVN 7568-20:2016

7. Chịu ăn mòn sunphur dioxide (SO2) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-20:2016

5.9.2

TCVN 7568-20:2016

8. Sốc (vận hành)

5.10.3

TCVN 7568-20:2016

5.10.2

TCVN 7568-20:2016

9. Va đập (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-20:2016

5.11.2

TCVN 7568-20:2016

10. Rung, dao động sin (vận hành)

5.12.3

TCVN 7568-20:2016

5.12.2

TCVN 7568-20:2016

11. Rung, dao động sin (độ bền) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-20:2016

5.13.2

TCVN 7568-20:2016

12. Độ nhạy với lửa (*)

5.15.3

TCVN 7568-20:2016

5.15.2

TCVN 7568-20:2016

2.4.9.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Tính lặp lại

5.2.3

TCVN 7568-22:2016

5.2.2

TCVN 7568-22:2016

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 11 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 22 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 44 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 14 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 21 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 mẫu.

8531.10.30

2. Tính tái lặp

5.3.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.32

TCVN 7568-22:2016

3. Sự biến đổi của điện thế nguồn cấp

5.4.3

TCVN 7568-22:2016

5.4.2

TCVN 7568-22:2016

4. Sự chịu lóa

5.5.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.2

TCVN 7568-22:2016

5. Điều kiện khô nóng (vận hành)

5.6.3

TCVN 7568-22:2016

5.6.2

TCVN 7568-22:2016

6. Điều kiện ẩm nhiệt, trạng thái ổn định (vận hành)

5.8.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.2

TCVN 7568-22:2016

7. Điều kiện ẩm nhiệt, trạng thái ổn định (độ bền) (*)

5.9.3

TCVN 7568-22:2016

5.9.2

TCVN 7568-22:2016

8. Chịu ăn mòn sunphur dioxide (SO2) (*)

5.10.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.10.2

TCVN 7568-22:2016

9. Sốc (vận hành)

5.11.3

TCVN 7568-22:2016

5.11.2

TCVN 7568-22:2016

10. Va đập (vận hành)

5.12.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.12.2

TCVN 7568-22:2016

11. Rung, dao động sin (vận hành)

5.13.3

TCVN 7568-22:2016

5.13.2

TCVN 7568-22:2016

12. Rung, dao động sin (độ bền) (*)

5.14.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.14.2

TCVN 7568-22:2016

13. Rò khí

5.15.3

TCVN 7568-22:2016

5.15.2

TCVN 7568-22:2016

14. Độ nhạy với lửa (*)

5.17.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.17.2

TCVN 7568-22:2016

2.4.10.

Chuông báo cháy

1. Khả năng tái tạo

5.2.3, TCVN 7568-3:2015

5.2.2, TCVN 7568-3:2015

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 20 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 30 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 40 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 09 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 18 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 27 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 36 mẫu.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Đặc tính vận hành (mức áp suất âm thanh, tần số và kiểu âm thanh)

5.3.3, TCVN 7568-3:2015

5.3.2, TCVN 7568-3:2015

3. Tuổi thọ (*)

5.4.3, TCVN 7568-3:2015

5.4.2, TCVN 7568-3:2015

4. Nóng khô (vận hành)

5.5.3, TCVN 7568-3:2015

5.5.2, TCVN 7568-3:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.8.3, TCVN 7568-3:2015

5.8.2, TCVN 7568-3:2015

6. Ăn mòn SO2 (khả năng chịu đựng) (*)

5.11.3, TCVN 7568-3:2015

5.11.2, TCVN 7568-3:2015

7. Rung lắc mạnh (vận hành)

5.12.3, TCVN 7568-3:2015

5.12.2, TCVN 7568-3:2015

8. Va đập (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.2, TCVN 7568-3:2015

9. Rung hình sin (vận hành)

5.14.3, TCVN 7568-3:2015

5.14.2, TCVN 7568-3:2015

10. Rung hình sin (khả năng chịu đựng) (*)

5.15.3, TCVN 7568-3:2015

5.15.2, TCVN 7568-3:2015

11. Sự đồng bộ hóa (*)

5.20.3, 5.20.4 TCVN 7568-3:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

13. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

14. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

15. Ăng ten (***)

4.2.7

TCVN 7568-25:2023

8.2.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

16. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

17. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.11.

Nút ấn báo cháy

1. Đặc tính vận hành

5.2.3 TCVN 7568-11:2015

5.2.2 TCVN 7568-11:2015

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 08 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 16 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 32 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 06 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 12 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 18 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 24 mẫu.

8536.50.99

2. Vận hành

5.3.3 TCVN 7568-11:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Phương tiện thử (vận hành)

5.4.3 TCVN 7568-11:2015

5.4.2 TCVN 7568-11:2015

4. Độ tin cậy (khả năng chịu đựng)

5.5.3 TCVN 7568-11:2015

5.5.2 TCVN 7568-11:2015

5. Biến đổi của các thông số cung cấp

5.6.3 TCVN 7568-11:2015

5.6.2 TCVN 7568-11:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.3 TCVN 7568-11:2015

5.7.2 TCVN 7568-11:2015

7. Nóng ẩm, có chu kỳ (vận hành)

5.10.3 TCVN 7568-11:2015

5.10.2 TCVN 7568-11:2015

8. Ăn mòn SO2 (khả năng chịu đựng) (*)

5.13.3 TCVN 7568-11:2015

5.13.2 TCVN 7568-11:2015

9. Rung lắc mạnh (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.14.2 TCVN 7568-11:2015

10. Va đập (vận hành)

5.15.3 TCVN 7568-11:2015

5.15.2 TCVN 7568-11:2015

11. Rung, hình sin (vận hành)

5.16.3 TCVN 7568-11:2015

5.16.2 TCVN 7568-11:2015

12. Rung, hình sin (khả năng chịu đựng) (*)

5.17.3 TCVN 7568-11:2015

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

13. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

14. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

15. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

16. Ăng ten (***)

4.2.7

TCVN 7568-25:2023

8.2.9

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

17. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

18. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

TCVN 7568-25:2023

8.2.6

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.4.12.

Đèn báo cháy (đèn chớp)

1. Tính tái lập (*)

5.2.3

TCVN 7568-23:2016

5.2.2

TCVN 7568-23:2016

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 20 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 30 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 40 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 07 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 14 mẫu;

+ Nếu 5.000 < n ≤ 10.000 thì lấy 21 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 28 mẫu.

8531.80.10

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.3.3

TCVN 7568-23:2016

5.3.2

TCVN 7568-23:2016

3. Tính năng vận hành

5.4.3

TCVN 7568-23:2016

5.4.2

TCVN 7568-23:2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5.3

TCVN 7568-23:2016

5.5.2

TCVN 7568-23:2016

5. Điều kiện khô nóng (vận hành)

5.6.3

TCVN 7568-23:2016

5.6.2

TCVN 7568-23:2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.7.3

TCVN 7568-23:2016

5.7.2

TCVN 7568-23:2016

7. Điều kiện ẩm nhiệt theo chu kỳ (vận hành)

5.9.3

TCVN 7568-23:2016

5.9.2

TCVN 7568-23:2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.11.3

TCVN 7568-23:2016

5.11.2

TCVN 7568-23:2016

9. Chịu ăn mòn sunphur dioxide (độ bền) (*)

5.12.3

TCVN 7568-23:2016

5.12.2

TCVN 7568-23:2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.13.3

TCVN 7568-23:2016

5.13.2

TCVN 7568-23:2016

11. Va đập (vận hành)

5.14.3

TCVN 7568-23:2016

5.14.2

TCVN 7568-23:2016

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.15.3

TCVN 7568-23:2016

5.15.2

TCVN 7568-23:2016

13. Rung, dao động hình sin (độ bền) (*)

5.16.3 TCVN 7568-23:2016

5.16.2

TCVN 7568-23:2016

14. Đồng bộ hóa tín hiệu nhấp nháy (chức năng tùy chọn) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 7568-23:2016

5.19.2 TCVN 7568-23:2016

15. Suy hao tín hiệu tại hiện trường (***)

4.2.1

TCVN 7568-25:2023

8.2.2

TCVN 7568-25:2023

16. Tính toàn vẹn của tín hiệu cảnh báo (***)

4.2.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.3

TCVN 7568-25:2023

17. Định danh của các thiết bị sử dụng đường truyền vô tuyến (***)

4.2.3

TCVN 7568-25:2023

8.2.4

TCVN 7568-25:2023

18. Ăng ten (***)

4.2.7

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.9

TCVN 7568-25:2023

19. Tuổi thọ nguồn độc lập (***)

5.3.2

TCVN 7568-25:2023

8.3.3

TCVN 7568-25:2023

20. Xuyên nhiễu giữa các hệ thống của cùng một nhà sản xuất (***)

4.2.5.2

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8.2.6

TCVN 7568-25:2023

2.5. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng khí

STT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2.5.1.

Tủ điều khiển hệ thống chữa cháy tự động bằng khí

1. Thiết bị cấp nguồn

- Nguồn năng lượng điện phải độc lập đối với nguồn điện cung cấp cho vùng có sự cố cháy và phải bao gồm một nguồn điện dự phòng khẩn cấp với bộ chuyển đổi tự động trong trường hợp nguồn điện chính bị hư hỏng.

- 6.4.3 TCVN 7161-1:2022

6.4.3, 8.2.9 TCVN 7161-1:2022

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 100 thì lấy 03 mẫu;

- Nếu 100 < n ≤ 500 thì lấy 06 mẫu

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8531.10.20

2. Biến đổi của các thông số cung cấp

a) Cung cấp điện áp vào lớn nhất theo quy định của nhà sản xuất;

b) Cung cấp điện áp vào nhỏ nhất theo quy định của nhà sản xuất.

16.9 TCVN 7568-2:2013

3. Khả năng hoạt động

Kiểm tra sự tuân thủ của mẫu thử với từng yêu cầu trong tiêu chuẩn EN-12094-1-2003 và để chứng minh sự hoạt động của mẫu thử trước, trong và / hoặc sau môi trường ổn định hóa (9.2 EN-12094-1-2003).

9.2 EN-12094-1-2003

4. Nóng ẩm, trạng thái ổn định (vận hành)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.4.2 EN-12094-1-2003

5. Rung hình sin (vận hành)

Cho mẫu thử chịu thử rung lần lượt theo mỗi một trong ba trục vuông góc với nhau, một trong các trục vuông góc với mặt phẳng lắp đặt mẫu thử. Áp dụng mức độ khắc nghiệt của ổn định hóa sau:

- Phạm vi tần số: 10 Hz đến 150 Hz;

Biên độ gia tốc: 0,981 m.s-2 (0,1 Gn);

- Số lượng trục: ba.

- Số lượng các chu kỳ quét trên một trục: một cho mỗi điều kiện chức năng.

16.7 TCVN 7568-2:2013 hoặc 9.3 f EN 12904-1-2003

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6. Rung hình sin (độ bền lâu)

Cho mẫu thử chịu thử rung lần lượt theo mỗi một trong ba trục vuông góc với nhau, một trong các trục vuông góc với mặt phẳng lắp đặt mẫu thử. Áp dụng mức độ khắc nghiệt của ổn định hóa sau:

- Phạm vi tần số: 10 Hz đến 150 Hz; Biên độ gia tốc: 4,905 m.s-2 (051 Gn);

- Số lượng trục: ba.

- Số lượng các chu kỳ quét trên một trục: 20 trên một trục.

16.11 của TCVN 7568-2:2013 hoặc 9.3g EN 12904-1-2003

 

 

2.5.2.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Đặc tính kỹ thuật của khí HFC-227ea

Bảng 1 TCVN 7161-9:2009

ISO 3427;

ISO 3363; ASTM 6064-11

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

- Nếu 10 < n ≤ 200 thì lấy 02 mẫu

- Nếu n > 200 thì lấy 05 mẫu;

3813.00.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lượng khí nạp không được thấp hơn quá 5% so với thông số ghi trên nhãn

- Theo 9.2.1.3 TCVN 7161-1:2022

Cân kiểm tra trọng lượng chai có chứa khí, trừ đi trọng lượng vỏ chai.

3. Áp suất nạp

- Áp suất nạp không được thấp hơn 10% so với thông số ghi trên nhãn

- Theo 9.2.1.3 TCVN 7161-1:2022

Sử dụng đồng hồ đo áp lực đã được hiệu chuẩn kết nối với chai chứa khí để đo áp suất.

4. Mật độ nạp

≤1150 kg/m3

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.1, TCVN 7161-9:2009

Kiểm tra trọng lượng khí nạp /thể tích chai chứa khí

2.5.3.

Chai chứa khí chữa cháy FK-5-1-12

1. Đặc tính kỹ thuật của khí FK-5-1-12

Bảng 1 TCVN 7161-5:2021

Sử dụng máy phân tích hàm lượng để xác định các thành phần đảm bảo theo quy định trong Bảng 1, TCVN 7161-5:2021

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu n > 200 thì lấy 05 mẫu;

3813.00.00

2. Lượng khí nạp

- Lượng khí nạp không được thấp hơn quá 5% so với thông số ghi trên nhãn

9.2.1.3, TCVN 7161-1:2022

Cân kiểm tra trọng lượng chai có chứa khí, trừ đi trọng lượng vỏ chai.

3. Áp suất nạp

- Áp suất nạp không được thấp hơn 10% so với thông số ghi trên nhãn

9.2.1.3, TCVN 7161-1:2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Mật độ nạp

6.1, TCVN 7161-5: 2021

6.1, TCVN 7161-5:2021

Kiểm tra trọng lượng khí nạp/thể tích chai chứa khí

2.5.4.

Chai chứa khí chữa cháy IG-100

1. Đặc tính kỹ thuật của khí IG-100

Theo Bảng 1, TCVN 7161-13:2009

Sử dụng máy phân tích hàm lượng để xác định các thành phần đảm bảo theo quy định trong Bảng 1, TCVN 7161-13:2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

- Nếu 10 < n ≤ 200 thì lấy 02 mẫu

- Nếu n > 200 thì lấy 05 mẫu;

3813.00.00

2. Lượng khí nạp

- Lượng khí nạp không được thấp hơn quá 5% so với thông số ghi trên nhãn

9.2.1.3, TCVN 7161-1:2022

Cân kiểm tra trọng lượng chai có chứa khí, trừ đi trọng lượng vỏ chai.

3. Áp suất nạp

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9.2.1.3, TCVN 7161-1:2022

Sử dụng đồng hồ đo áp lực đã được hiệu chuẩn kết nối với chai chứa khí để đo áp suất.

2.5.5.

Van chọn vùng

1. Khả năng chịu áp của vỏ van

4.6 Tiêu chuẩn ISO 16003:2008:

5.6.2 ISO 16003:2008

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Nếu n > 200 thì lấy 05 mẫu;

8481.40.90

2. Độ kín của van

4.7.3 Tiêu chuẩn ISO 16003:2008

5.7.3 ISO 16003:2008:

3. Khả năng chịu áp bên trong và chống rò rỉ

4.9 Tiêu chuẩn ISO 16003:2008: Các bộ phận không được rò rỉ hoặc chịu bất kỳ biến dạng vĩnh viễn nào khi được thử theo 5.5 ISO 16003:2008

5.5.3 ISO 16003:2008

2.5.6.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Thiết kế đầu phun

Bảo đảm các thông số theo thiết kế của nhà sản xuất

- Kiểm tra hồ sơ đầu phun

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 10 thì lấy 01 mẫu;

- Nếu 10 < n ≤ 200 thì lấy 02 mẫu

- Nếu n > 200 thì lấy 05 mẫu;

8424.90.10

2. Kích thước, trọng lượng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra bằng cân điện tử, thước đo.

3. Bộ lọc

6.3.6.4 TCVN 7161-1:2022

6.3.6.4 TCVN 7161-1:2022

4. Khả năng chịu nhiệt và chịu áp suất cao

4.12 ISO 16003:2008

5.12.2 ISO 16003:2008

2.6. Thiết bị thuộc hệ thống chữa cháy bằng nước

STT

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

Phương pháp lấy mẫu, quy cách mẫu

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.6.1.

Đầu phun kín (Sprinkler)

1. Kiểm tra sơ bộ

5 TCVN 6305-1:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

1. Lô phương tiện thử nghiệm lần đầu:

- Đối với các sprinkler không phải loại sprinkler lắp chìm, sprinkler lắp chìm có nắp đậy và sprinkler trần:

+ Nếu 194 ≤ n < 10.000 thì lấy 194 mẫu;

+ Nếu n > 10.000 thì lấy 388 mẫu;

- Đối với các sprinkler lắp chìm, sprinkler lắp chìm có nắp đậy và sprinkler trần, số lượng lấy mẫu tăng thêm 10 mẫu;

2. Lô phương tiện thử nghiệm các lần kế tiếp:

+ Nếu 124 ≤ n < 10.000 thì lấy 124 mẫu;

+ Nếu n > 10000 thì lấy 248 mẫu.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Đo kích thước

6.1 TCVN 6305-1:2007

7.3 TCVN 6305-1:2007

3. Thử tải trọng làm việc và độ bền của thân

6.6.1 TCVN 6305-1:2007

7.4 TCVN 6305-1:2007

4. Khả năng chống rò rỉ và độ bền thủy tĩnh

5, 6.8 TCVN 6305-1:2007

7.5 TCVN 6305-1:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.5.1 TCVN 6305-1:2007

7.6 TCVN 6305-1:2007

6. Nhiệt độ làm việc

6.3 TCVN 6305-1:2007

7.7 TCVN 6305-1:2007

7. Sự tăng nhiệt động lực học và hệ số dẫn (*)

6.14 TCVN 6305-1:2007

7.7.2 TCVN 6305-1:2007

8. Khả năng chịu nhiệt

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.8.1 TCVN 6305-1:2007

9. Thay đổi nhiệt độ đột ngột (sốc nhiệt)

6.10 TCVN 6305-1:2007

7.9 TCVN 6305-1:2007

10. Lưu lượng nước

6.4.1 TCVN 6305-1:2007

7.11 TCVN 6305-1:2007

11. Phân bố nước

6.4.2 TCVN 6305-1:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

12. Ăn mòn do sương muối (*)

6.11.3 TCVN 6305-1:2007

7.13.3 TCVN 6305-1:2007

13. Thử ăn mòn do sunfua đioxit (*)

6.11.2 TCVN 6305-1:2007

7.13.2 TCVN 6305-1:2007

14. Độ bền chịu nhiệt (đối với Sprinkler mở nhanh) (*)

6.15 TCVN 6305-1:2007

7.15 TCVN 6305-1:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.13 TCVN 6305-1:2007

7.16 TCVN 6305-1:2007

16. Thử rung

6.16 TCVN 6305-1:2007

7.17 TCVN 6305-1:2007

17. Va đập

6.17 TCVN 6305-1:2007

7.18 TCVN 6305-1:2007

18. Thử phản ứng nhiệt độ đối với sprinkler lắp chìm có nắp đậy, sprinkler trần và sprinkler lắp chìm (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.25 TCVN 6305-1:2007

2.6.2.

Đầu phun hở (Drencher)

1. Kiểm tra sơ bộ

4.5 TCVN 6305-1:2007

7.2 TCVN 6305-1:2007

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Lô phương tiện thử nghiệm lần đầu:

+ Nếu 39 ≤ n ≤ 10.000 thì lấy 39 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lô phương tiện thử nghiệm các lần kế tiếp:

+ Nếu 19 ≤ n ≤ 10.000 thì lấy 19 mẫu;

+ Nếu n > 10000 thì lấy 38 mẫu.

8424.90.30

2. Đo kích thước

7.3 TCVN 6305-1:2007

7.3 TCVN 6305-1:2007

3. Lưu lượng nước

6.4.1 TCVN 6305-1:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Phân bố nước

6.4.2 TCVN 6305-1:2007

7.12 TCVN 6305-1:2007

5. Ăn mòn do sương muối (*)

6.11.3 TCVN 6305-1:2007

7.13.3 TCVN 6305-1:2007

6. Thử ăn mòn do sunfua đioxit (*)

6.11.2 TCVN 6305-1:2007

7.13.2 TCVN 6305-1:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.15 TCVN 6305-1:2007

7.15 TCVN 6305-1:2007

8. Thử rung

6.16 TCVN 6305-1:2007

7.17 TCVN 6305-1:2007

9. Thử va đập

6.17 TCVN 6305-1:2007

7.18 TCVN 6305-1:2007

2.6.3.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. Ngoại quan

Không tồn tại các điểm rạn, vỡ, nứt, gãy

Kiểm tra bằng trực quan

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Lô phương tiện thử nghiệm lần đầu:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 02 mẫu;

+ Nếu n > 100, thì lấy 05 mẫu

- Lô phương tiện thử nghiệm các lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 01 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

8481.40.90

2. Lò xo và màng (*)

4.7.6 TCVN 6305-2:2007

6.2 TCVN 6305-2:2007

3. Sức chịu đựng

4.13 TCVN 6305-2:2007

Sử dụng thiết bị thử mô tả trong 6.11.2.2 theo TCVN 6305-2:2007, điều chỉnh lưu lượng tới giá trị thích hợp cho trong Bảng 1 TCVN 6305-2:2007, với dung sai (+5%) cho dòng nước với lưu lượng được hiệu chỉnh chảy qua van trong thời gian 30 (+5) phút

4. Tổn thất thủy lực do ma sát (*)

4.12 TCVN 6305-2:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Rò rỉ và biến dạng của van (*)

4.8 TCVN 6305-2:2007

6.8 TCVN 6305-2:2007

6. Độ bền của thân (*)

4.5 TCVN 6305-2:2007

6.9 TCVN 6305-2:2007

7. Khả năng chịu tác động của ngọn lửa (*)

4.4.3 TCVN 6305-2:2007

6.10 TCVN 6305-2:2007

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.7.7; 4.14.6; 4.16 TCVN 6305-2:2007; Các chi tiết bịt kín của van báo động kiểu ướt không bị rò rỉ, hư hỏng sau khi hoàn thành các phép thử.

Đối với phép thử tỷ lệ, ngoài yêu cầu 4.16.1 TCVN 6305-2:2007, van phải tuân theo các yêu cầu trong 4.14.7 TCVN 6305-2:2007

6.11

TCVN 6305-2:2007

9. Cấu tạo và độ nghe rõ của chuông nước (nếu có)

4.18 TCVN 6305-2:2007

Kiểm tra cấu tạo bằng trực quan;

Kiểm tra độ nghe rõ 6.12.2 TCVN 6305-2:2007

10. Bình làm trễ (độ bền và thoát nước) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.13 TCVN 6305-2:2007

11. Chống ăn mòn (*)

4.11.7 TCVN 6305- 2:2007

6.14 TCVN 6305-2:2007

2.6.4.

Van tràn ngập (Deluge Valve)

1. Ngoại quan

Không tồn tại các điểm rạn, vỡ, nứt, gãy

Kiểm tra bằng trực quan

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

- Lô phương tiện thử nghiệm lần đầu:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 02 mẫu;

+ Nếu n > 100, thì lấy 05 mẫu

- Lô phương tiện thử nghiệm các lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 100 thì lấy 01 mẫu;

+ Nếu n > 100, thì lấy 02 mẫu

8481.40.90

2. Lò xo và màng chắn (*)

4.7.6 TCVN 6305-5:2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Tổn thất thủy lực do ma sát (*)

4.12 TCVN 6305-5:2009

6.6 TCVN 6305-5:2009

4. Rò rỉ và biến dạng (*)

4.8 TCVN 6305-5:2009

6.7 TCVN 6305-5:2009

5. Độ bền của thân van (*)

4.5.1 TCVN 6305-5:2009

6.8 TCVN 6305-5:2009

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4.4.3 TCVN 6305-5:2009

6.9 TCVN 6305-5:2009

7. Yêu cầu về vận hành

4.7.7; 4.10.4; 4.14; 4.16 TCVN 6305-5:2009

6.10 TCVN 6305-5:2009

8. Độ bền

4.13 TCVN 6305-5:2009

6.11 TCVN 6305-5:2009

9. Khả năng chống đóng lại (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

6.12 TCVN 6305-5:2009

10. Chống ăn mòn (*)

4.11.7 TCVN 6305-5:2009

6.13 TCVN 6305-5:2009

2.6.5.

Ống mềm bằng kim loại kết nối đầu phun trong hệ thống chữa cháy bằng nước

1. Cấu trúc, hình thức, kích thước

4 TCVN 13455:2022

- Kiểm tra bằng trực quan;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Nếu n ≤ 3.000 thì lấy 8 mẫu;

- Nếu 3000 < n ≤ 10.000 thì lấy 16 mẫu

- Nếu n > 10.000 thì lấy 32 mẫu;

 

8307.10.00

2. Áp suất làm việc

5.1 TCVN 13455:2022

Tài liệu kỹ thuật

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.2 TCVN 13455:2022

6.2 TCVN 13455:2022

4. Khả năng chịu áp suất thủy lực

5.3 TCVN 13455:2022

6.1, 6.3, 6.4 TCVN 13455:2022

5. Biến dạng theo chiều dài

5.4 TCVN 13455:2022

6.1, 6.5

TCVN 13455:2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5.5 TCVN 13455:2022

6.1, 6.6

TCVN 13455:2022

7. Độ linh hoạt

5.6 TCVN 13455:2022

6.1, 6.7

TCVN 13455:2022

8. Khả năng chịu va đập thủy lực

5.7 TCVN 13455:2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 13455:2022

9. Khả năng chịu nén bẹp

5.8 TCVN 13455:2022

6.1, 6.9

TCVN 13455:2022

10. Tổn thất áp suất

5.9 TCVN 13455:2022

6.1, 6.10

TCVN 13455:2022

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Ống phi kim loại sử dụng cho hệ thống cấp nước chữa cháy (Ống và phụ tùng ống CPVC dùng trong hệ thống sprinkler tự động)

1. Kích thước, ngoại quan

5.2, 6.1, 6.2

TCVN 12653-1:2019

5.1.3 TCVN 12653-2:2019

6.2, 6.3, 6.4

TCVN 12653-1:219

5.1.3. đến 5.1.9 TCVN 12653-2:2019

3917.23.00

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

7.1

TCVN 12653-1:2019

Tài liệu kỹ thuật

3. Độ co chiều dài do nhiệt (*)

7.2

TCVN 12653-1:2019

7.2

TCVN 12653-1:2019

4. Nhiệt độ mềm hóa Vicat

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

5.1.5

TCVN 12653-2:2019

5. Khối lượng riêng

7.4

TCVN 12653-1:2019

5.1.6

TCVN 12653-2:2019

6. Tính cháy

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

6

TCVN 12653-2:2019

7. Tính chịu lửa

7.6

TCVN 12653-1:2019

7

TCVN 12653-2:2019

8. Khả năng chịu nhiệt theo chu kỳ (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

21

TCVN 12653-2:2019

9. Hệ số ma sát ống (*)

7.8

TCVN 12653-1:2019

9

TCVN 12653-2:2019

10. Chiều dài ống tương đương của phụ tùng (tổn thất áp suất của phụ kiện) (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

10

TCVN 12653-2:2019

11. Khả năng chịu ăn mòn đối với phần thép không gỉ (*)

7.10.1

TCVN 12653-1:2019

12

TCVN 12653-2:2019

12. Độ bền của nhãn (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

24

TCVN 12653-2:2019

13. Khả năng chống rò rỉ và chịu áp suất thủy tĩnh ngắn hạn

8.1.1

TCVN 12653-1:2019

5.1.8, 8

TCVN 12653-2:2019

14. Khả năng chống rò rỉ và chịu áp suất thủy tĩnh theo điều kiện sau khi lắp đặt (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

19

TCVN 12653-2:2019

15. Độ bền chịu uốn (*)

8.3

TCVN 12653-1:2019

13

TCVN 12653-2:2019

16. Độ bền chịu va đập

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

5.1.7, 14

TCVN 12653-2:2019

17. Độ bền chịu nén bẹp (*)

8.5

TCVN 12653-1:2019

15

TCVN 12653-2:2019

18. Cường độ chịu kéo (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

8.6

TCVN 12653-1:2019

19. Khả năng chịu rung (*)

8.8

TCVN 12653-1:2019

16

TCVN 12653-2:2019

20. Khả năng đảm bảo hoạt động của Sprinkler áp suất cao (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

17

TCVN 12653-2:2019

21. Khả năng chống gãy gập

8.10

TCVN 12653-1:2019

5.1.4; 18

TCVN 12653-2:2019

22. Khả năng chịu áp suất theo chu kỳ (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

TCVN 12653-1:2019

20

TCVN 12653-2:2019

2.7. Đèn chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố

STT

Tên sản phẩm

Chỉ tiêu kỹ thuật

Mức yêu cầu

Phương pháp thử

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Mã hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (HS)

2.7.1.

Chiếu sáng thoát hiểm khẩn cấp (Đèn chỉ dẫn thoát nạn)

1. Ký hiệu chỉ dẫn

8.6 và 10 ISO 3864-1:2011

Kiểm tra bằng trực quan

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 10 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

+ Nếu n > 5.000 thì lấy 30 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 02 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 04 mẫu;

+ Nếu n > 5.000 thì lấy 06 mẫu

8531.20.00

2. Màu sắc

Màu nền: Màu xanh lá cây

Biểu tượng đồ họa: Trắng

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu xanh lá cây an toàn phải bao phủ ít nhất 50% diện tích của biển báo.

Tọa độ màu sắc được quy ước phụ lục A ISO 3864-1:2011

Đo màu quang phổ tại vị trí có độ chói lớn nhất của màu an toàn và màu tương phản

3. Khởi động

Đèn có thể tự khởi động khẩn cấp khi nguồn điện chính bị mất mà không cần kích hoạt các thiết bị hỗ trợ

Kiểm tra bằng trực quan

4. Yêu cầu về mạch điện của đèn

Việc hỏng một đèn điện bất kỳ không ảnh hưởng đến các đèn điện khác nối với cùng mạch

Thử nghiệm ngắt 01 bóng bất kỳ trên đèn và Kiểm tra bằng trực quan các đèn còn lại trong mạch điện

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Màu sắc phải là màu xanh lá cây; khi một chỉ thị cung cấp 02 chức năng thì chấp nhận cả màu đỏ và xanh lá cây

Kiểm tra bằng trực quan

6. Yêu cầu về dây dẫn điện đi bên trong và bên ngoài

Các mối nối điện đến nguồn lưới, giữa các phần riêng lẻ của đèn (ví dụ hộp điều khiển từ xa) và giữa các thành phần của đèn phải được bảo vệ chống rủi ro bị ngắt ngẫu nhiên.

Đấu nối phích cắm và ổ cắm bên trong không có phương tiện để ngăn bị ngắt ngẫu nhiên được chấp nhận nếu không thể tiếp cận trực tiếp với chúng (ví dụ được bảo vệ bằng nắp đậy mà không thể tháo ra khi dùng một tay thực hiện một động tác).

Đấu nối phích cắm và ổ cắm bên ngoài không có phương tiện để ngăn bị ngắt ngẫu nhiên được chấp nhận nếu đèn có cảnh báo: “Đèn này chỉ được thiết kế để lắp ở những nơi phích cắm và ổ cắm được bảo vệ để không bị rút ra khi không được phép”

Kiểm tra bằng trực quan, thao tác

7. Yêu cầu về nhiệt và độ bền (*)

Sau thử nghiệm, đèn phải được kiểm tra được bằng mắt. các linh kiện của đèn phải làm việc bình thường, không có bộ phận nào bị biến dạng, ghi nhãn của đèn vẫn phải rõ ràng.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Đèn phải được lắp đặt trong hộp nhiệt được khống chế nhiệt độ để đảm bảo môi trường thử.

Đèn phải được định vị trên bề mặt đỡ (và ở cùng tư thế làm việc) tương tự như trong thử nghiệm nhiệt làm việc bình thường.

Nhiệt độ môi trường thử phải được duy trì trong phạm vi ±2°C của (ta + 10)°C trong quá trình thử nghiệm; ta là 25 °C trừ khi có ghi nhãn khác trên đèn. Nhiệt độ môi trường phải được đo theo Phụ lục K tại TCVN 7722-1 (IEC 60598-1). Ba-lát dùng để làm việc riêng rẽ với đèn phải được làm việc ở nhiệt độ bao quanh là 25 °C ± 5 °C. Đèn phải được thử nghiệm trong thời gian tổng cộng là 390 h, gồm 10 chu kỳ 36 h liên tiếp và thời gian hoạt động bình thường cuối cùng là 30 giờ, ở điện áp cung cấp danh định lớn nhất.

Đèn phải được cho hoạt động bình thường ở điện áp nguồn lớn nhất trong 30 h và trong 6 h ở chế độ khẩn cấp, trong từng chu kỳ trong số 10 chu kỳ (thời gian của chu kỳ có thể thay đổi phụ thuộc số giờ tối đa được nạp đủ công suất và duy trì chiếu sáng theo công bố của nhà sản xuất bằng nguồn dự phòng của đèn)

8. Yêu cầu đóng cắt đột ngột (*)

Đèn hoạt động bình thường sau thử nghiệm

Phải hoạt động bình thường trong 50 thao tác đóng cắt điện áp nguồn khi pin được nạp đầy ở chu kỳ thứ 11 sau thử nghiệm độ bền. Từng thao tác đóng cắt gồm giai đoạn nối với nguồn cung cấp danh định bình thường trong 60 s và ngắt khỏi nguồn trong 20 s.

9. Yêu cầu về Pin/Ac-qui

Pin/acqui lắp trong đèn chiếu sáng khẩn cấp phải là một trong các kiểu sau: Niken cadmi gắn kín hoặc Chì axit được điều chỉnh bằng van, hoặc loại pin sạc đảm bảo tính an toàn tương đương trở lên

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

10. Độ tương phản, độ chói và màu quang phổ (*)

Đèn phải cung cấp đủ độ chói danh định tại thời điểm cuối của thời gian làm việc danh định.

Độ chói nhỏ nhất của mọi diện tích màu an toàn của ký hiệu đèn phải là 2 cd/m2, nếu nguy cơ chính là khói, thì độ chói nhỏ nhất phải là 10 cd/m2;

Độ đồng đều của độ chói trong màu an toàn và màu tương phản, được đo bằng tỷ số giữa độ chói tối thiểu và tối đa trong màu, phải lớn hơn 1: 5 (xem ISO 3864-1:2011). Nếu độ chói của biển báo an toàn lớn hơn 100 cd/m2, tỷ lệ độ chói tối thiểu và tối đa trong màu phải lớn hơn 1: 10. Tỷ lệ độ sáng Màu tương phản với độ sáng lân cận Màu an toàn không được nhỏ hơn 5: 1 và không lớn hơn 15: 1.

Khi hoàn thành thử nghiệm trong hộp nhiệt, đèn phải được để nguội về nhiệt độ môi trường danh định (ta) hoặc 25°C chọn giá trị cao hơn và phải chịu chu kỳ nạp điện 24 h ở 0,9 lần điện áp nguồn danh định,

Sử dụng thiết bị đo độ chói. Các phép đo thực hiện trên 05 mẫu thử nghiệm, kết quả đo được là giá trị trung bình của 05 phép đo trên các mẫu thử khác nhau.

2.7.2.

Chiếu sáng dự phòng (Đèn chiếu sáng sự cố)

1. Khởi động

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra bằng trực quan

Mẫu được lấy ngẫu nhiên tại lô phương tiện, số lượng mẫu được lấy phụ thuộc vào số lượng phương tiện trong lô (n), cụ thể như sau:

- Thử nghiệm lô lần đầu:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 10 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 20 mẫu;

+ Nếu n > 5.000 thì lấy 30 mẫu.

- Thử nghiệm lô lần kế tiếp:

+ Nếu n ≤ 1.000 thì lấy 02 mẫu;

+ Nếu 1.000 < n ≤ 5.000 thì lấy 04 mẫu;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9405.40.99

2. Yêu cầu về mạch điện của đèn

Việc hỏng một đèn điện bất kỳ không ảnh hưởng đến các đèn điện khác nối với cùng mạch

Thử nghiệm ngắt 01 bóng bất kỳ trên đèn và Kiểm tra bằng trực quan các đèn còn lại trong mạch điện

3. Chỉ thị về nguồn chiếu sáng dùng điện

Màu sắc phải là màu xanh lá cây; khi một chỉ thị cung cấp 02 chức năng thì chấp nhận cả màu đỏ và xanh lá cây

Kiểm tra bằng trực quan

4. Yêu cầu về dây dẫn điện đi bên trong và bên ngoài

Các mối nối điện đến nguồn lưới, giữa các phần riêng lẻ của đèn (ví dụ hộp điều khiển từ xa) và giữa các thành phần của đèn phải được bảo vệ chống rủi ro bị ngắt ngẫu nhiên. Đấu nối phích cắm và ổ cắm bên trong không có phương tiện để ngăn bị ngắt ngẫu nhiên được chấp nhận nếu không thể tiếp cận trực tiếp với chúng (ví dụ được bảo vệ bằng nắp đậy mà không thể tháo ra khi dùng một tay thực hiện một động tác).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Kiểm tra bằng trực quan

5. Yêu cầu về nhiệt và độ bền (*)

Sau thử nghiệm, đèn phải được kiểm tra được bằng mắt. Các linh kiện của đèn phải làm việc bình thường, không có bộ phận nào bị biến dạng, ghi nhãn của đèn vẫn phải rõ ràng.

Đèn sau khi thử nghiệm độ bền phải tiếp tục duy trì thời gian chiếu sáng tối thiểu 2 h bằng nguồn điện dự phòng sau chu kỳ thử nghiệm thứ 10 (chu kỳ nạp 30 h).

Đèn phải được lắp đặt trong hộp nhiệt được khống chế nhiệt độ để đảm bảo môi trường thử.

Đèn phải được định vị trên bề mặt đỡ (và ở cùng tư thế làm việc) tương tự như trong thử nghiệm nhiệt làm việc bình thường.

Nhiệt độ môi trường thử phải được duy trì trong phạm vi ±2°C của (ta + 10)°C trong quá trình thử nghiệm; ta là 25 °C trừ khi có ghi nhãn khác trên đèn. Nhiệt độ môi trường phải được đo theo Phụ lục K tại TCVN 7722-1 (IEC 60598-1). Ba-lát dùng để làm việc riêng rẽ với đèn phải được làm việc ở nhiệt độ bao quanh là 25 °C ± 5 °C. Đèn phải được thử nghiệm trong thời gian tổng cộng là 390 h, gồm 10 chu kỳ 36 h liên tiếp và thời gian hoạt động bình thường cuối cùng là 30 h, ở điện áp cung cấp danh định lớn nhất.

Đèn phải được cho hoạt động bình thường ở điện áp nguồn lớn nhất trong 30 h và trong 6 h ở chế độ khẩn cấp, trong từng chu kỳ trong số 10 chu kỳ (thời gian của chu kỳ có thể thay đổi phụ thuộc số giờ tối đa để nạp đủ công suất và duy trì chiếu sáng theo công bố của nhà sản xuất bằng nguồn dự phòng của đèn)

6. Yêu cầu về đóng cắt đột ngột (*)

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Phải hoạt động bình thường trong 50 thao tác đóng cắt điện áp nguồn khi pin được nạp đầy ở chu kỳ thứ 11 sau thử nghiệm độ bền. Từng thao tác đóng cắt gồm giai đoạn nối với nguồn cung cấp danh định bình thường trong 60 s và ngắt khỏi nguồn trong 20 s.

7. Yêu cầu về Pin/Ac-qui

Pin/acqui lắp trong đèn chiếu sáng khẩn cấp phải là một trong các kiểu sau: Niken cadmi gắn kín hoặc Chì axit được điều chỉnh bằng van, hoặc loại pin sạc đảm bảo tính an toàn tương đương trở lên

Kiểm tra bằng trực quan

8. Yêu cầu về quang thông và độ hoàn màu (CRI) (*)

Đèn phải cung cấp đủ quang thông danh định tại thời điểm cuối của thời gian làm việc danh định;

Độ hoàn màu của đèn trong suốt thời gian làm việc danh định phải ≥ 40

Khi hoàn thành thử nghiệm trong hộp nhiệt, đèn phải được để nguội về nhiệt độ môi trường danh định (ta) hoặc 25°C chọn giá trị cao hơn và phải chịu chu kỳ nạp điện 24 h ở 0,9 lần điện áp nguồn danh định,

Sử dụng thiết bị đo quang thông và độ hoàn màu. Các phép đo thực hiện trên 05 mẫu thử nghiệm, kết quả đo được là giá trị trung bình của 05 phép đo trên các mẫu thử khác nhau.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

(*): Xem 3.1.1.b)

(**): Đối với các loại bình chữa cháy có chất chữa cháy đã được kiểm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định thì không yêu cầu thử nghiệm chỉ tiêu kỹ thuật chất chữa cháy trong các bình chữa cháy đó

(***) Chỉ yêu cầu đối với các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tự động sử dụng đường truyền vô tuyến. Ngoài ra các thiết bị thuộc hệ thống báo cháy tự động sử dụng đường truyền vô tuyến phải được đánh giá sự phù hợp về phổ tần theo của quy định của pháp luật và các tiêu chuẩn, quy chuẩn khác có liên quan.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

3.1. Quy định về đánh giá chất lượng phương tiện phòng cháy và chữa cháy

3.1.1. Phương thức kiểm tra, thử nghiệm, đánh giá chất lượng mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy:

a) Thực hiện thử nghiệm, kiểm định theo các chỉ tiêu kỹ thuật được quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn này và cấp giấy chứng nhận kiểm định đối phương tiện phòng cháy và chữa cháy trước khi đưa vào lưu thông theo đúng quy định của pháp luật.

b) Phương tiện phòng cháy và chữa cháy được sản xuất bởi cơ sở sản xuất trong nước có công nghệ dây chuyền và quy trình sản xuất phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận và duy trì ổn định hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và đã được kiểm định, cấp giấy chứng nhận kiểm định có các chỉ tiêu kỹ thuật phù hợp với Quy chuẩn này thì khi thực hiện kiểm định các phương tiện tiếp theo không yêu cầu phải thử nghiệm các chỉ tiêu kỹ thuật có đánh dấu (*) nêu tại cột “Chỉ tiêu kỹ thuật” thuộc Phần 2 của Quy chuẩn này (các chỉ tiêu kỹ thuật có đánh dấu (*) nêu tại cột “Chỉ tiêu kỹ thuật” trước đó đã được thử nghiệm, đánh giá chất lượng phù hợp với Quy chuẩn này).

c) Số lượng mẫu phương tiện để thử nghiệm, kiểm định được lấy tương ứng theo từng loại phương tiện quy định tại Phần 2 của Quy chuẩn này; mẫu do đơn vị kiểm định trực tiếp lấy mẫu. Các mẫu phương tiện phòng cháy và chữa cháy sau khi thử nghiệm, kiểm định đơn vị trực tiếp kiểm định phải trả lại cho đơn vị đề nghị kiểm định (trừ các phương tiện phòng cháy và chữa cháy bị tiêu hao trong quá trình thử nghiệm).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Các phương tiện phòng cháy và chữa cháy thuộc danh mục phải kiểm định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật, đã được cơ quan có thẩm quyền của nước sở tại cấp phép thực hiện kiểm định thì cơ quan Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ có thẩm quyền căn cứ kết quả kiểm định của cơ quan, tổ chức nước ngoài để xem xét cấp giấy chứng nhận kiểm định trên cơ sở các yêu cầu sau:

a) Cơ quan, tổ chức nước ngoài có chứng chỉ được cơ quan có thẩm quyền công nhận phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 - Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn, kèm theo phạm vi công nhận phù hợp với phạm vi đề nghị thừa nhận hoặc đã được Bộ Công an ký kết thừa nhận kết quả thử nghiệm, kiểm định.

b) Kết quả kiểm định của cơ quan, tổ chức nước ngoài là kết quả kiểm định cho mẫu phương tiện còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định hoặc kết quả kiểm định cho các loại phương tiện đề nghị cấp giấy chứng nhận kiểm định; và phải bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật thử nghiệm đáp ứng đầy đủ mức yêu cầu của quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam tương ứng hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép áp dụng tại Việt Nam.

3.1.3. Phương tiện, thiết bị phục vụ thử nghiệm, kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về đo lường.

3.2. Quy định về ghi nhãn đối với phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phương tiện phòng cháy và chữa cháy phải được ghi nhãn theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nhãn hàng hóa, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và yêu cầu chi tiết tại các tiêu chuẩn hiện hành.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức thuộc đối tượng áp dụng nêu tại mục 1.2 của Quy chuẩn này có trách nhiệm phổ biến Quy chuẩn này đến các đơn vị và các nhân viên dưới quyền để thực hiện.

4.2. Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tổ chức phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng Quy chuẩn này cho các đối tượng có liên quan.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2023/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.688

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.12.157
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!