Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 08/2021/TT-NHNN, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5700 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2020/BCT về Giới hạn hàm lượng chì trong sơn

QCVN08:2020/BCT,Quy chuẩn QCVN08:2020,Bộ Công thương,Công nghiệp QCVN 08 : 2020/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIỚI HẠN HÀM LƯỢNG CHÌ TRONG SƠN National technical regulation on the limits of lead content in paints Lời nói đầu QCVN 08:2020/BCT do Tổ soạn thảo xây dựng, Cục Hóa chất trình duyệt, Bộ Khoa học và

Ban hành: 21/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2022

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2019/BQP về hủy nổ lựu đạn sát thương và đầu đạn nổ phá, nổ sát thương, nổ phá sát thương

QCVN08:2019/BQP,Quy chuẩn QCVN08:2019,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 08:2019/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỦY NỔ LỰU ĐẠN SÁT THƯƠNG VÀ ĐẦU ĐẠN NỔ PHÁ, NỔ SÁT THƯƠNG, NỔ PHÁ SÁT THƯƠNG National Technical regulation on detonating destruction of high-explosive shells and grenades Lời nói đầu QCVN 08:2019/BQP do

Ban hành: 21/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2019

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BTC về Xuồng (tàu) cao tốc dự trữ quốc gia

QCVN08:2018/BTC,Quy chuẩn QCVN08:2018,Bộ Tài chính QCVN 08: 2018/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI XUỒNG (TÀU) CAO TỐC DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on high speed craft for national reserve MỤC LỤC Lời nói đầu 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1 Phạm vi điều chỉnh 1.2 Đối tượng

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 08:2018/BXD về Công trình tàu điện ngầm

trường trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 11/2018/TT-BXD ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Quy chuẩn này thay thế cho QCVN 08:2009/BXD Công trình tàu điện ngầm đô thị - Phần I. Tàu điện ngầm ban hành theo Thông tư số 28/2009/TT-BXD ngày 14/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây

Ban hành: 26/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất

TCVN13334:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13334:2021,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13334:2021 XỐP CÁCH NHIỆT POLYURETAN (PU) SỬ DỤNG CHẤT TRỢ NỞ DỄ CHÁY – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT Polyurethane insulation foam using flammable blowing agents – Safety requirements for production Lời

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7336:2021 về Phòng cháy và chữa cháy - Hệ thống chữa cháy tự động bằng nước, bọt - Yêu cầu thiết kế và lắp đặt

TCVN7336:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7336:2021,***,Tài nguyên- Môi trường,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7336 : 2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG CHỮA CHÁY TỰ ĐỘNG BẰNG NƯỚC, BỌT - YÊU CẦU THIẾT KẾ VÀ LẮP ĐẶT Fire protection - Water, foam automatic fire-extinguishing systems - Design and installation

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5738:2021 về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống báo cháy tự động - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN5738:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5738:2021,***,Tài nguyên- Môi trường,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5738 : 2021 PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG BÁO CHÁY TỰ ĐỘNG - YÊU CẦU KỸ THUẬT Fire protection - Automatic fire alarm system - Technical requirements Lời nói đầu TCVN 5738 : 2021 thay thế cho

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13269:2021 về Gạo, hạt hồ tiêu - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nereistoxin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng ghép khối phổ LC-MS/MS

TCVN13269:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13269:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13269:2021 GẠO, HẠT HỒ TIÊU - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NEREISTOXIN BẰNG KỸ THUẬT SẮC KÝ LỎNG GHÉP KHỐI PHỔ LC-MS/MS Rice, peper - Determination nereistoxin residue by liquid chromatography mass spectrometry

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2022

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13336:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều

TCVN13336:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13336:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13336:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH - NGUYÊN TẮC BẢO VỆ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN KÉO XOAY CHIỀU VÀ MỘT CHIỀU Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9155:2021 về Công trình thủy lợi - Yêu cầu kỹ thuật trong khảo sát địa chất

TCVN9155:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9155:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9155:2021 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - YÊU CẦU KỸ THUẬT TRONG KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT Hydraulic structures - Technical requirements of geological survey Lời nói đầu TCVN 9155:2021 thay thế TCVN 9155:2012. TCVN 9155:2021 do Tổng

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13335:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc

TCVN13335:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13335:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13335:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG GOM ĐIỆN - CẦN LẤY ĐIỆN, CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI DẢI TIẾP XÚC Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13333:2021 về Hệ thống chữa cháy bằng Sol - Khí – Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng

TCVN13333:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13333:2021,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13333 : 2021 HỆ THỐNG CHỮA CHÁY BẰNG SOL-KHÍ - YÊU CẦU VỀ THIẾT KẾ, LẮP ĐẶT, KIỂM TRA VÀ BẢO DƯỠNG Aerosol Fire-Extinguishing Systems - Specifications for design, installation, inspection and maintenance Lời nói

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13330:2021 về Công trình cảng biển - Yêu cầu bảo trì

TCVN13330:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13330:2021,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13330:2021 CÔNG TRÌNH CẢNG BIỂN - YÊU CẦU BẢO TRÌ Marine Port Facilities - Maintenance Requirements Lời nói đầu TCVN 13330:2021 được biên soạn dựa trên cơ sở tham khảo “Hướng dẫn kỹ thuật bảo trì cho công trình cảng” do

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13053:2021 về Sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản - Lấy mẫu

TCVN13053:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13053:2021,***,Nông nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13053:2021 SẢN PHẨM XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN - LẤY MẪU Environmental treating products in aquaculture - Sampling Lời nói đầu TCVN 13053:2021 do Tổng cục Thủy sản biên soạn, Bộ Nông

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13052:2021 về Thức ăn chăn nuôi - Lấy mẫu

TCVN13052:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13052:2021,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13052:2021 THỨC ĂN CHĂN NUÔI - LẤY MẪU Animal feeding stuffs - Sampling Lời nói đầu TCVN 13052:2021 thay thế TCVN 4325:2007. TCVN 13052:2021 do Tổng cục Thủy sản và Cục Chăn nuôi biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13412:2021 (BS EN 14605:2005 with AMD 1:2009) về Quần áo bảo vệ chống hóa chất lỏng - Yêu cầu tính năng đối với quần áo có các kết nối kín với chất lỏng (loại 3) hoặc kín với tia phun (loại 4), bao gồm các hạng mục chỉ cung cấp sự bảo vệ các phần cơ thể (loại PB [3] và PB [4])

TCVN13412:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13412:2021,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13412:2021 BS EN 14605:2005 WITH AMD-1:2000 QUẦN ÁO BẢO VỆ CHỐNG HÓA CHẤT LỎNG - YÊU CẦU TÍNH NĂNG ĐỐI VỚI QUẦN ÁO CÓ CÁC KẾT NỐI KÍN VỚI CHẤT LỎNG (LOẠI 3) HOẶC KÍN VỚI TIA PHUN (LOẠI 4), BAO GỒM CÁC HẠNG MỤC CHỈ CUNG CẤP SỰ BẢO

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13368:2021 về Sản phẩm đồ uống chứa probiotic lactobacilli

TCVN13368:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13368:2021,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13368:2021 SẢN PHẨM ĐỒ UỐNG CHỨA PROBIOTIC LACTOBACILLI Beverage products containing probiotic lactobacilli Lời nói đầu TCVN 13368:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/F9 Đồ uống biên soạn, Tổng

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường

TCVN13342:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13342:2021,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13342:2021 THIẾT KẾ ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO - THAM SỐ THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG High Speed Railway Design - Track Alignment Design Parameters Lời nói đầu TCVN 13342:2021 được xây dựng trên cơ sở tham khảo DIN EN 13803:2017.

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN13340:2021 (IEC 62280:2014) về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu và xử lý - Thông tin liên quan đến an toàn trong hệ thống truyền dẫn

TCVN13340:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13340:2021,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13340:2021 IEC 62280:2014 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG THÔNG TIN LIÊN LẠC, TÍN HIỆU VÀ XỬ LÝ - THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN AN TOÀN TRONG HỆ THỐNG TRUYỀN DẪN Communication, signalling and processing systems - Safety-related

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13339:2021 về Ứng dụng đường sắt - Cung cấp điện và phương tiện đường sắt - Tiêu chí kỹ thuật đối với sự phối hợp giữa cung cấp điện (trạm điện kéo) và phương tiện đường sắt

TCVN13339:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13339:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13339:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - CUNG CẤP ĐIỆN VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT - TIÊU CHÍ KỸ THUẬT ĐỐI VỚI SỰ PHỐI HỢP GIỮA CUNG CẤP ĐIỆN (TRẠM ĐIỆN KÉO) VÀ PHƯƠNG TIỆN ĐƯỜNG SẮT Railway applications - Power supply

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43