Giao kết hợp đồng lao động trong công ty TNHH một thành viên

Ảnh minh họa - Nguồn từ Internet

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phải giao kết hợp đồng lao động (HĐLĐ) bằng văn bản với từng người lao động (NLĐ) làm việc cho mình, mỗi bên sẽ giữ 01 bản;

Công ty và NLĐ cũng có thể giao kết HĐLĐ thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử. HĐLĐ này có giá trị như HĐLĐ bằng văn bản.

Trong trường hợp giao kết HĐLĐ có thời hạn dưới 01 tháng có thể giao kết hợp đồng bằng lời nói, TRỪ công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng; giao kết với người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó và HĐLĐ với NLĐ là người giúp việc gia đình thì các bên phải giao kết HĐLĐ bằng văn bản. 

Thẩm quyền giao kết HĐLĐ

Về phía công ty: Người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật;

Trường hợp người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác thay mình ký HĐLĐ với NLĐ thì phải lập Giấy ủy quyền giao kết hợp đồng lao động

Về phía NLĐ:

- NLĐ từ đủ 18 tuổi trở lên;

- NLĐ từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật của người đó;

- Người chưa đủ 15 tuổi và người đại diện theo pháp luật của người đó;

- NLĐ được những NLĐ trong nhóm ủy quyền hợp pháp giao kết hợp đồng lao động.

Lưu ý: Người được ủy quyền giao kết HĐLĐ không được ủy quyền lại cho người khác giao kết HĐLĐ.

Tùy theo tính chất công việc và nhu cầu sử dụng lao động, các bên phải giao kết HĐLĐ thuộc một trong các loại sau:

1. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.

2. Hợp đồng lao động xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng. 

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày HĐLĐ xác định thời hạn hết hạn mà các bên vẫn tiếp tục quan hệ lao động thì phải tiến hành giao kết HĐLĐ mới. Trong thời gian chưa ký kết HĐLĐ mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết.

Ngược lại, nếu hết thời hạn 30 ngày mà các bên không tiến hành giao kết HĐLĐ mới, thì mặc nhiên: HĐLĐ xác định thời hạn đã giao kết sẽ trở thành HĐLĐ không xác định thời hạn.

Trường hợp các bên bên ký kết HĐLĐ mới là hợp đồng xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 01 lần, sau đó nếu NLĐ vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết HĐLĐ không xác định thời hạn, trừ một số trường hợp sau:

1/ Đối với người được thuê làm giám đốc trong công ty có vốn nhà nước.

2/ Trường hợp khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn.

3/ Thời hạn người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không được vượt quá thời hạn của Giấy phép lao động. Khi sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần HĐLĐ xác định thời hạn.

4/ Người lao động là thành viên ban lãnh đạo của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đang trong nhiệm kỳ mà hết hạn HĐLĐ thì phải được gia hạn hợp đồng đã giao kết đến hết nhiệm kỳ.

Hiện nay, không có văn bản pháp luật nào ban hành kèm theo các mẫu HĐLĐ mà việc thể hiện như thế nào là hoàn toàn do các bên thống nhất thỏa thuận; miễn là đảm bảo đáp ứng các điều kiện, nội dung được quy định tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 và các văn bản liên quan quy định.

Lưu ý:

Công ty tuyệt đối KHÔNG được:

- Giữ bản chính giấy tờ tuỳ thân, văn bằng, chứng chỉ của NLĐ.

- Yêu cầu NLĐ phải thực hiện biện pháp bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khác cho việc thực hiện HĐLĐ.

- Buộc NLĐ thực hiện HĐLĐ để trả nợ cho công ty.

Sau khi giao kết HĐLĐ thì công ty có trách nhiệm Thông báo về tình hình biến động lao động hàng tháng ở công ty, việc khai báo phải thực hiện trước ngày 03 của tháng liền kề. Xem chi tiết tại công việc: "Thông báo về tình hình biến động lao động nếu có hàng tháng". 

Đồng thời thực hiện thủ tục Báo tăng lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội quản lý trực tiếp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày giao kết HĐLĐ. Xem chi tiết tại công việc: "Đăng ký điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN".

Căn cứ pháp lý:

Bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản!

Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chưa xem được Căn cứ pháp lý được sử dụng, lịch công việc.

Nếu chưa là Tài khoản, mời Bạn Đăng ký Tài khoản tại đây

3,627
Bài viết liên quan:
Câu hỏi thường gặp: