Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7010-3:2002

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" TCVN 7010-3:2002 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 1173 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7010-3:2002 (ISO 10651-3:1997) về Máy thở dùng trong y tế - Phần 3: Yêu cầu riêng đối với máy thở dùng cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân

TCVN7010-3:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7010-3:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 7010-3:2002 ISO 10651-3:1997 MÁY THỞ DÙNG TRONG Y TẾ - PHẦN 3: YÊU CẦU RIÊNG ĐỐI VỚI MÁY THỞ DÙNG CẤP CỨU VÀ VẬN CHUYỂN BỆNH NHÂN Lung ventilators for medical use - Part 3: Particular requirements for emergency and transport ventilators

Ban hành: Năm 2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2015

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8092:2021 (ISO 7010:2019) về Ký hiệu đồ họa - Màu sắc an toàn và biển báo an toàn - Biển báo an toàn đã đăng ký

8092:2009; TCVN 8092:2021 hoàn toàn tương đương với ISO 7010:2019 sửa đổi 1:2020, sửa đổi 2:2020 và sửa đổi 3:2021; TCVN 8092:2021 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/E1 Máy điện và khí cụ điện biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. KÝ HIỆU ĐỒ HỌA - MÀU SẮC AN TOÀN VÀ

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2023

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7552-3:2023 (ISO 1496-3:2019) về Công-te-nơ vận chuyển loạt 1 - Yêu cầu kỹ thuật và thử nghiệm - Phần 3: Công-te-nơ thùng chứa dùng cho chất lỏng, chất khí và hàng rời khô được nén

TCVN7552-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7552-3:2023,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7552-3:2023 ISO 1496-3:2019 CÔNG-TE-NƠ VẬN CHUYỂN LOẠT 1 - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ THỬ NGHIỆM - PHẦN 3 - CÔNG-TE-NƠ THÙNG CHỨA DÙNG CHO CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ VÀ HÀNG RỜI KHÔ ĐƯỢC NÉN Series 1 freight containers - Specification and

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13695-3:2023 về Đường ray - Phương pháp thử nghiệm bộ phụ kiện liên kết - Phần 3: Xác định độ suy giảm của tải trọng va đập

TCVN13695-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13695-3:2023,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 1395-3:2023 ĐƯỜNG RAY- PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM BỘ PHỤ KIỆN LIÊN KẾT - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ SUY GIẢM CỦA TẢI TRỌNG VA ĐẬP Track - Test methods for fastening systems Part 3: Determination of attenuation of impact loads

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2023

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13867-3:2023 (ISO 24516-3:2017) về Hướng dẫn quản lý tài sản của hệ thống cấp nước và thoát nước - Phần 3: Mạng lưới thu gom nước thải

TCVN13867-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13867-3:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13867-3:2023 ISO 24516-3:2017 HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA HỆ THỐNG CẤP NƯỚC VÀ THOÁT NƯỚC - PHẦN 3: MẠNG LƯỚI THU GOM NƯỚC THẢI Guidelines for the management of assets of water supply and wastewater

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/09/2023

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13691-3:2023 (ISO 11001-3:2009) về Máy kéo bánh hơi dùng trong nông nghiệp - Móc nối cơ cấu treo ba điểm - Phần 3: Móc nối kiểu khớp cầu

TCVN13691-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13691-3:2023,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13691-3:2023 ISO 11001-3:2009 MÁY KÉO BÁNH HƠI DÙNG TRONG NÔNG NGHIỆP - MÓC NỐI CƠ CẤU TREO BA ĐIỂM - PHẦN 3: MÓC NỐI KIỂU KHỚP CẦU Agricultural wheeled tractors and implements - Three-point hitch couplers -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2023

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13834-3:2023 (ISO 10256-3:2016) về Thiết bị bảo vệ sử dụng trong khúc côn cầu trên băng - Phần 3: Thiết bị bảo vệ mặt cho người trượt băng

TCVN13834-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13834-3:2023,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13834-3:2023 ISO 10256-3:2016 THIẾT BỊ BẢO VỆ SỬ DỤNG TRONG KHÚC CÔN CẦU TRÊN BĂNG - PHẦN 3: THIẾT BỊ BẢO VỆ MẶT CHO NGƯỜI TRƯỢT BĂNG Protective equipment for use in ice hockey - Part 3: Face protectors for skaters Mục lục Lời

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2023

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13711-3:2023 (ISO 15835-3:2018) về Thép cốt bê tông - Mối nối bằng ống ren - Phần 3: Chương trình đánh giá sự phù hợp

TCVN13711-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13711-3:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13711-3:2023 ISO 15835-3:2018 THÉP CỐT BÊ TÔNG - MỐI NỐI BẰNG ỐNG REN - PHẦN 3: CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP Steel for the reinforcement of concrete - Reinforcement couplers for mechanical splices of bars - Part 3

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13668-3:2023 (ISO 21268-3:2019) về Chất lượng đất - Quy trình ngâm chiết để thử nghiệm hóa học và độc học sinh thái đối với đất và các vật liệu giống đất - Phần 3: Phép thử dòng thẩm thấu ngược

TCVN13668-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13668-3:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13668-3:2023 ISO 21268-3:2019 CHẤT LƯỢNG ĐẤT - QUY TRÌNH NGÂM CHIẾT ĐỂ THỬ NGHIỆM HÓA HỌC VÀ ĐỘC HỌC SINH THÁI ĐỐI VỚI ĐẤT VÀ CÁC VẬT LIỆU GIỐNG ĐẤT - PHẦN 3: PHÉP THỬ DÒNG THẨM THẤU NGƯỢC Soil quality -

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2023

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13842-3:2023 (ISO/TS 20224-3:2020) về Phân tích dấu ấn sinh học phân tử - Phát hiện nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi bằng real-time PCR - Phần 3: Phương pháp phát hiện ADN của lợn

TCVN13842-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13842-3:2023,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13842-3:2023 ISO/TS 20224-3:2020 PHÂN TÍCH DẤU ẤN SINH HỌC PHÂN TỬ - PHÁT HIỆN NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT TRONG THỰC PHẨM VÀ THỨC ĂN CHĂN NUÔI BẰNG REAL-TIME PCR - PHẦN 3: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN ADN CỦA LỢN

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/12/2023

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8257-3:2023 về Tấm thạch cao - Phương pháp thử cơ lý - Phần 3: Xác định cường độ chịu uốn

TCVN8257-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8257-3:2023,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8257-3:2023 TẤM THẠCH CAO - PHƯƠNG PHÁP THỬ CƠ LÝ - PHẦN 3: XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU UỐN Gypsum board - Test methods for physical testing - Part 3: Determination of flexural strength Lời nói đầu TCVN 8257-3:2023 thay

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2023

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13707-3:2023 (ISO 13061-3:2014 WITH AMENDMENT 1:2017) về Tính chất vật lý và cơ học của gỗ - Phương pháp thử dành cho mẫu nhỏ không khuyết tật từ gỗ tự nhiên - Phần 3: Xác định độ bền uốn tĩnh

TCVN13707-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13707-3:2023,***,Công nghiệp,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13707-3:2023 ISO 13061-3:2014 WITH AMENDMENT 1:2017 TÍNH CHẤT VẬT LÝ VÀ CƠ HỌC CỦA GỖ - PHƯƠNG PHÁP THỬ DÀNH CHO MẪU NHỎ KHÔNG KHUYẾT TẬT TỪ GỖ TỰ NHIÊN – PHẦN 3: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN UỐN TĨNH

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2023

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13607-3:2023 về Giống cây trồng nông nghiệp - Sản xuất giống - Phần 3: Hạt giống ngô lai

TCVN13607-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13607-3:2023,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13607-3:2023 GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG NGHIỆP - SẢN XUẤT GIỐNG - PHẦN 3: HẠT GIỐNG NGÔ LAI Agricultural Varieties - Seed Production - Part 3: Hybrid Maize Seeds Lời nói đầu TCVN 13607-3:2023 thay thế TCVN 12182:2018,

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2023

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13887-3:2023 (ISO 18134-3:2023) về Nhiên liệu sinh học rắn - Xác định hàm lượng ẩm - Phần 3: Hàm lượng ẩm trong mẫu phân tích chung

TCVN13887-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13887-3:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13887-3:2023 ISO 18134-3:2023 NHIÊN LIỆU SINH HỌC RẮN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẨM - PHẦN 3: HÀM LƯỢNG ẨM TRONG MẪU PHÂN TÍCH CHUNG Solid biofuels - Determination of moisture content - Part 3: Moisture in general analysis

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2023

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13723-3:2023 (ISO/IEC 19896-3:2018) về Kỹ thuật an toàn công nghệ thông tin - Yêu cầu về năng lực đối với kiểm thử viên và đánh giá viên bảo mật thông tin - Phần 3: Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và tính hiệu quả đối với đánh giá viên theo TCVN 8709 (ISO/IEC 15408)

TCVN13723-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13723-3:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13723-3:2023 ISO/IEC 19896-3:2018 KỸ THUẬT AN TOÀN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI KIỂM THỬ VIÊN VÀ ĐÁNH GIÁ VIÊN BẢO MẬT THÔNG TIN - PHẦN 3: YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ TÍNH HIỆU QUẢ ĐỐI VỚI ĐÁNH

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2023

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13784-3:2023 (ISO/TS 19709-3:2016) về Bao bì vận chuyển - Hệ thống hộp chứa tải trọng nhỏ - Phần 3: Hệ thống xếp chồng có liên kết (BSS)

TCVN13784-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13784-3:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13784-3:2023 ISO/TS 19709-3:2016 BAO BÌ VẬN CHUYỂN - HỆ THỐNG HỘP CHỨA TẢI TRỌNG NHỎ - PHẦN 3: HỆ THỐNG XẾP CHỒNG CÓ LIÊN KẾT (BSS) Transport packaging - Small load container systems - Part 3: Bond Stackable System

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/12/2023

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13726-3:2023 (IEC 61557-3:2019) về An toàn điện trong hệ thống phân phối điện hạ áp đến 1 000 V xoay chiều và 1 500 V một chiều - Thiết bị thử nghiệm, đo hoặc theo dõi các biện pháp bảo vệ - Phần 3: Trở kháng mạch vòng

TCVN13726-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13726-3:2023,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13726-3:2023 IEC 61557-3:2019 AN TOÀN ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG PHÂN PHỐI ĐIỆN HẠ ÁP ĐẾN 1 000 V XOAY CHIỀU VÀ 1 500 V MỘT CHIỀU - THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM, ĐO HOẶC THEO DÕI CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ - PHẦN 3: TRỞ KHÁNG MẠCH VÒNG

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2024

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13732-3:2023 (ISO 15746-3:2020) về Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Tích hợp điều khiển quá trình nâng cao và khả năng tối ưu hóa hệ thống sản xuất - Phần 3: Kiểm tra xác nhận và phê duyêt

TCVN13732-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13732-3:2023,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13732-3:2023 ISO 15746-3:2020 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TÍCH HỢP - TÍCH HỢP ĐIỀU KHIỂN QUÁ TRÌNH NÂNG CAO VÀ KHẢ NĂNG TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG SẢN XUẤT - PHẦN 3: KIỂM TRA XÁC NHẬN VÀ PHÊ DUYỆT Automation systems and

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13733-3:2023 (ISO 20140-3:2019) về Hệ thống tự động hóa và tích hợp - Đánh giá hiệu suất năng lượng và các yếu tố khác của hệ thống sản xuất có ảnh hưởng đến môi trường - Phần 3: Quá trình tổng hợp dữ liệu đánh giá hiệu quả môi trường

TCVN13733-3:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13733-3:2023,***,Tài nguyên- Môi trường,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13733-3:2023 ISO 20140-3:2019 HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA VÀ TÍCH HỢP - ĐÁNH GIÁ HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG VÀ CÁC YẾU TỐ KHÁC CỦA HỆ THỐNG SẢN XUẤT CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG - PHẦN 3: QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP DỮ LIỆU ĐÁNH

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2024

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13567-3:2022 về Lớp mặt đường bằng hỗn hợp nhựa nóng - Thi công và nghiệm thu - Phần 3: Hỗn hợp nhựa bán rỗng

TCVN13567-3:2022,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13567-3:2022,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13567-3 : 2022 LỚP MẶT ĐƯỜNG BẰNG HỖN HỢP NHỰA NÓNG - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU - PHẦN 3: HỖN HỢP NHỰA BÁN RỖNG Hot Mix Asphalt Pavement Layer - Construction and Acceptance - Part 3 : Semi-Open-Graded Hot Mix Asphalt

Ban hành: Năm 2022

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.196.222
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!