Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 57/2021/TT-BCA

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 57/2021/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 6776 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 04:2021/BCA về An toàn trong sản xuất, kinh doanh, bảo quản, sử dụng và tiêu hủy pháo hoa, pháo hoa nổ

LỜI NÓI ĐẦU QCVN 04:2021/BCA do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội chủ trì biên soạn, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 125/2021/TT-BCA ngày 30 tháng 12 năm 2021. MỤC LỤC 1.

Ban hành: 30/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2021/BCA về Phương tiện Phòng cháy và chữa cháy

học và công nghệ thẩm định, Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 123/2021/TT-BCA ngày 28 tháng 12 năm 2021. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY National Technical Regulations on Firefighting Apparatus 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh 1.1.1. Quy chuẩn kỹ thuật này

Ban hành: 28/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2022

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 03:2023/BCA về Phương tiện phòng cháy và chữa cháy

Phần 4. Tổ chức thực hiện LỜI NÓI ĐẦU QCVN 03:2023/BCA do Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chủ trì biên soạn, Bộ Khoa học và công nghệ thẩm định, Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 56/2023/TT-BCA ngày 30 tháng 10 năm 2023. QCVN 03:2023/BCA thay thế QCVN 03:2021/BCA ban hành kèm theo Thông tư số

Ban hành: 30/10/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2023

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2018/BTTTT về Phao vô tuyến chỉ vị trí khẩn cấp hàng hải (EPIRB) hoạt động ở băng tần 406,0 MHz đến 406,1 MHz

QCVN57:2018/BTTTT,Quy chuẩn QCVN57:2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 57:2018/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHAO VÔ TUYẾN CHỈ VỊ TRÍ KHẨN CẤP HÀNG HẢI (EPIRB) HOẠT ĐỘNG Ở BĂNG TẦN 406,0 MHz ĐẾN 406,1 MHz National technical regulation on Emergency Position Indicating Radio Beacons (EPIRBs) operating

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2019

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02:2020/BCA về trạm bơm nước chữa cháy

soạn, Bộ Khoa học công nghệ thẩm định, Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 52/2020/TT-BCA ngày 26 tháng 5 năm 2020. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY National Technical Regulation on Stationary Pumps for Fire Protection 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn này quy định về

Ban hành: 26/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2019/BCA về Hệ thống phòng cháy, chữa cháy cho kho chứa, cảng xuất, nhập và trạm phân phối khí đốt

quốc gia Việt Nam biên soạn, Viện Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an - Bộ Công an trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và Bộ trưởng Bộ Công an ban hành kèm theo Thông tư số 52/2019/TT-BCA ngày 31 tháng 10 năm 2019. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHO KHO CHỨA, CẢNG XUẤT,

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2019

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2015/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

QCVN 57: 2015/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành kèm theo Thông tư số 72/2015/TT-BGTVT ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. MỤC LỤC I. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1.2. Tài liệu viện dẫn và

Ban hành: 09/11/2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/11/2015

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7675-57:2015 (IEC 60317-57:2010) về Quy định đối với các loại dây quấn cụ thể - Phần 57: Sợi dây đồng tròn tráng men polyamide-imide, cấp chịu nhiệt 220

TCVN7675-57:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7675-57:2015,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7675-57:2015 IEC 60317-57:2010 QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC LOẠI DÂY QUẤN CỤ THỂ - PHẦN 57: SỢI DÂY ĐỒNG TRÒN TRÁNG MEN POLYAMIDE-IMIDE, CẤP CHỊU NHIỆT 220 Specifications for particular types of winding wires - Part 57

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2016

9

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2014/BTNMT về phương pháp thăm dò điện

QCVN57:2014/BTNMT,Quy chuẩn QCVN57:2014,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Điện - điện tử QCVN 57: 2014/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHƯƠNG PHÁP THĂM DÒ ĐIỆN National Technical Regulation on Electrical Prospecting Method Lời nói đầu QCVN 57: 2014/BTNMT do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam biên soạn,

Ban hành: 10/06/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2014

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 57:2013/BGTVT về phân cấp và đóng sàn nâng tàu do Bộ Giao thông vận tải ban hành

thuật Quốc gia về phân cấp và đóng sàn nâng tàu QCVN 57: 2013/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT ngày 02 tháng 05 năm 2013. QCVN 57: 2013/BGTVT soạn được xây dựng trên cơ sở Tiêu chuẩn Quốc gia "Quy phạm ụ nổi" có ký hiệu TCVN

Ban hành: 02/05/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2013

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-57:2013 (IEC 60068-2-57:1999) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-57: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Ff: Rung – Phương pháp biểu đồ gia tốc

TCVN7699-2-57:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-57:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-57:2013 IEC 60068-2-57:1999 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-57: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM FT: RUNG - PHƯƠNG PHÁP BIỂU ĐỒ GIA TỐC Environmental testing - Part 2-57: Tests - Test Ff: Vibration -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13334:2021 về Xốp cách nhiệt polyuretan (PU) sử dụng chất trợ nở dễ cháy - Yêu cầu an toàn trong sản xuất

TCVN13334:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13334:2021,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13334:2021 XỐP CÁCH NHIỆT POLYURETAN (PU) SỬ DỤNG CHẤT TRỢ NỞ DỄ CHÁY – YÊU CẦU VỀ AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT Polyurethane insulation foam using flammable blowing agents – Safety requirements for production Lời

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13335:2021 về Ứng dụng đường sắt - Hệ thống gom điện - Cần lấy điện, các phương pháp thử đối với dải tiếp xúc

TCVN13335:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13335:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13335:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - HỆ THỐNG GOM ĐIỆN - CẦN LẤY ĐIỆN, CÁC PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI DẢI TIẾP XÚC Railway applications - Current collection systems - Pantographs, testing methods for contact strips

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13336:2021 về Ứng dụng đường sắt - Lắp đặt cố định - Nguyên tắc bảo vệ đối với hệ thống điện kéo xoay chiều và một chiều

TCVN13336:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13336:2021,***,Giao thông,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13336:2021 ỨNG DỤNG ĐƯỜNG SẮT - LẮP ĐẶT CỐ ĐỊNH - NGUYÊN TẮC BẢO VỆ ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ĐIỆN KÉO XOAY CHIỀU VÀ MỘT CHIỀU Railway applications - Fixed installations - Protection principles for AC and DC electric

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2021

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13332:2021 về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Mặt nạ trùm toàn bộ khuôn mặt - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

TCVN13332:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13332:2021,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13332 : 2021 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - MẶT NẠ TRÙM TOÀN BỘ KHUÔN MẶT - YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ Respiratory protective devices - Full face masks - Technical requirements and test methods Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13342:2021 về Thiết kế đường sắt tốc độ cao - Tham số thiết kế tuyến đường

TCVN13342:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13342:2021,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13342:2021 THIẾT KẾ ĐƯỜNG SẮT TỐC ĐỘ CAO - THAM SỐ THIẾT KẾ TUYẾN ĐƯỜNG High Speed Railway Design - Track Alignment Design Parameters Lời nói đầu TCVN 13342:2021 được xây dựng trên cơ sở tham khảo DIN EN 13803:2017.

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13346:2021 về Công trình phòng chống đất sụt trên đường ô tô - Yêu cầu khảo sát và thiết kế

TCVN13346:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13346:2021,***,Tài nguyên- Môi trường,Giao thông  TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13346:2021 CÔNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG ĐẤT SỤT TRÊN ĐƯỜNG Ô TÔ - YÊU CẦU KHẢO SÁT VÀ THIẾT KẾ The Landslide Prevention Engineering on Road Requirements for Investigation and Design Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13369:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Định lượng nhanh nấm men và nấm mốc sử dụng thạch Symphony

TCVN13369:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13369:2021,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13369:2021 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - ĐỊNH LƯỢNG NHANH NẤM MEN VÀ NẤM MỐC SỬ DỤNG THẠCH SYMPHONY Microbiology of the food chain - Rapid enumeration of yeasts and molds using Symphony agar Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13370:2021 về Vi sinh vật trong chuỗi thực phẩm - Phát hiện nhanh Salmonella spp. sử dụng thạch IRIS Salmonella

TCVN13370:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13370:2021,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13370:2021 VI SINH VẬT TRONG CHUỖI THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN NHANH SALMONELLA SPP. SỬ DỤNG THẠCH IRIS SALMONELLA Microbiology of the food chain - Rapid detection of Salmonella spp. using IRIS Salmonella agar Lời nói

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13397:2021 về Găng tay khám bệnh sử dụng một lần làm từ latex cao su có hàm lượng protein thấp - Quy định kỹ thuật

TCVN13397:2021,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13397:2021,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13397:2021 GĂNG TAY KHÁM BỆNH SỬ DỤNG MỘT LẦN LÀM TỪ LATEX CAO SU CÓ HÀM LƯỢNG PROTEIN THẤP - QUY ĐỊNH KỸ THUẬT Single-use medical examination gloves from low protein rubber latex - Specifications Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/02/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!