Tra cứu Tiêu Chuẩn Việt Nam 34-CT/TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 34-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9641 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-34:2023 (ISO 16000-34:2018) về Không khí trong nhà - Phần 34: Các chiến lược đo bụi trong không khí

TCVN10736-34:2023,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-34:2023,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-34:2023 ISO 16000-34:2018 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 34: CÁC CHIẾN LƯỢC ĐO BỤI TRONG KHÔNG KHÍ Indoor air - Part 34: Strategies for the measurement of airborne particles Mục lục Lời nói

Ban hành: Năm 2023

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2024

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2022/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN34:2022/BTTTT,Quy chuẩn QCVN34:2022,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 34:2022/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT National technical regulation on quality of fixed land broadband Internet Access Service Mục lục 1. QUY ĐỊNH

Ban hành: 29/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2022

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-34:2020 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 34: Vắc xin phòng bệnh tiêu chảy thành dịch do Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) gây ra ở lợn

TCVN8685-34:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-34:2020,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-34:2020 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 34: VẮC XIN PHÒNG BỆNH TIÊU CHẢY THÀNH DỊCH DO PORCINE EPIDEMIC DIARRHEA VIRUS (PEDV) GÂY RA Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 34: Porcine epidemic diarrhea vaccine

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2024

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2019/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN34:2019/BTTTT,Quy chuẩn QCVN34:2019,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 34:2019/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT National technical regulation on quality of fixed land broadband Internet Access Service Mục lục 1. QUY ĐỊNH

Ban hành: 16/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2019

5

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2018/BLĐTBXH về An toàn lao động khi làm việc trong không gian hạn chế

QCVN34:2018/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN34:2018,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội QCVN 34:2018/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI LÀM VIỆC TRONG KHÔNG GIAN HẠN CHẾ National technical regulation on safe work in confined spaces Lời nói đầu QCVN 34:2018/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ban hành: 25/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

6

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-1:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 1: Tôm sú, tôm thẻ chân trắng

QCVN02-34-1:2021/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-34-1:2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02 - 34 - 1: 2021/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIỐNG TÔM NƯỚC LỢ, TÔM BIỂN PHẦN 1: TÔM SÚ, TÔM THẺ CHÂN TRẮNG National technical regulation Seed of brackish and marine water shrimp Part 1: Black tiger

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

7

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 02-34-2:2021/BNNPTNT về Giống tôm nước lợ, tôm biển - Phần 2: Tôm hùm

QCVN02-34-2:2021/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-34-2:2021,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 02 - 34 - 2: 2021/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA GIỐNG TÔM NƯỚC LỢ, TÔM BIỂN PHẦN 2: TÔM HÙM National technical regulation Seed of brackish and marine water shrimp Part 2: Lobster Lời nói đầu

Ban hành: 01/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT về Lốp hơi dùng cho ô tô

QCVN34:2017/BGTVT,Quy chuẩn QCVN34:2017,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 34:2017/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles Lời nói đầu QCVN 34:2017/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ trình duyệt, Bộ

Ban hành: 22/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2017

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-34:2015 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 34: Bệnh biên trùng ở trâu bò

TCVN8400-34:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-34:2015,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-34:2015 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 34: BỆNH BIÊN TRÙNG Ở TRÂU BÒ Animal diseases - Diagnostic procedure - Part 34: Bovine anaplasmosis Lời nói đầu TCVN 8400-34 : 2015 được xây dựng trên cơ sở

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2016

10

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2014/BTTTT về Chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất

QCVN34:2014/BTTTT,Quy chuẩn QCVN34:2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công nghệ- Thực phẩm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 34:2014/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT National technical regulation on quality of fixed land

Ban hành: 02/10/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2014

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-18-34:2014 (IEC 60034-18-34:2012) về Máy điện quay - Phần 18-34: Đánh giá chức năng của hệ thống cách điện - Quy trình thử nghiệm dây quấn định hình - Đánh giá độ bền cơ nhiệt của hệ thống cách điện

TCVN6627-18-34:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-18-34:2014,***,Điện - điện tử,Công nghiệp TCVN 6627-18-34:2014 IEC 60034-18-34:2012 MÁY ĐIỆN QUAY - PHẦN 18-34: ĐÁNH GIÁ CHỨC NĂNG CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN - QUY TRÌNH THỬ NGHIỆM DÂY QUẤN ĐỊNH HÌNH - ĐÁNH GIÁ ĐỘ BỀN CƠ NHIỆT CỦA HỆ THỐNG CÁCH ĐIỆN Rotating electrical

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2015

12

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 34:2011/BGTVT về lốp hơi dùng cho ô tô

QCVN34:2011/BGTVT,Quy chuẩn QCVN34:2011,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 34:2011/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ LỐP HƠI DÙNG CHO Ô TÔ National technical regulation on pneumatic tyres for automobiles Lời nói đầu QCVN 34:2011/BGTVT do Cục Đăng kiểm Việt Nam biên soạn, Vụ Khoa học - Công nghệ

Ban hành: 17/11/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2011/BTTTT về chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

QCVN34:2011/BTTTT,Quy chuẩn QCVN34:2011,Bộ Thông tin và Truyền thông,QCVN 34:2011/BTTTT,Chất lượng dịch vụ truy nhập internet ADSL,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 34:2011/BTTTT VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRUY NHẬP INTERNET ADSL National technical

Ban hành: 26/05/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2010/BTNMT về khí thải công nghiệp lọc hoá dầu đối với bụi và các chất vô cơ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

QCVN34:2010/BTNMT,Quy chuẩn QCVN34:2010,Bộ Tài nguyên và Môi trường,QCVN 34:2010/BTNMT ,Khí thải công nghiệp lọc hoá dầu ,Bụi và các chất vô cơ ,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên- Môi trường QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 34:2010/BTNMT VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP LỌC HOÁ DẦU ĐỐI VỚI BỤI VÀ CÁC CHẤT VÔ CƠ

Ban hành: 29/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-34:2010/BNNPTNT về quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci (Kühn, 1857) Filipjev, 1936 và Ditylenchus destructor Thorne, 1945 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01-34:2010/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-34:2010,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 01-34:2010/BNNPTNT ,Tuyến trùng Ditylenchus dipsaci ,Kühn 1857,Filipjev 1936 ,Ditylenchus destructor Thorne,Dịch hại ,Kiểm dịch thực vật của Việt Nam ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  QCVN

Ban hành: 10/12/2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7303-2-34:2010 (IEC 60601-2-34:2005) về Thiết bị điện y tế - Phần 2-34: Yêu cầu riêng về an toàn và tính năng thiết yếu của thiết bị theo dõi huyết áp xâm nhập

TCVN7303-2-34:2010,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7303-2-34:2010,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7303-2-34 : 2010 IEC 60601-2-34:2005 THIẾT BỊ ĐIỆN Y TẾ - PHẦN 2-34: YÊU CẦU RIÊNG VỀ AN TOÀN VÀ TÍNH NĂNG THIẾT YẾU CỦA THIẾT BỊ THEO DÕI HUYẾT ÁP XÂM NHẬP Medical electrical equipment - Part 2-34: Particular

Ban hành: Năm 2010

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

17

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-34:2007 (IEC 60335-2-34 : 2002, With Amendment 1 : 2004) về thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-34: Yêu cầu cụ thể đối với động cơ-máy nén

TCVN5699-2-34:2007,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-34:2007,***,Thiết bị điện gia dụng,An toàn thiết bị điện gia dụng ,Thiết bị điện tương tự,Yêu cầu cụ thể ,Động cơ máy nén,TCVN 5699-2-34:20,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-34 : 2007 IEC 60335-2-34 : 2002 WITH AMENDMENT 1 : 2004 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ

Ban hành: Năm 2007

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8-34:2002 (ISO 128-34 : 2001) Về Bản vẽ kỹ thuật - Nguyên tắc chung về biểu diễn - Phần 34: Hình chiếu trên bản vẽ cơ khí

TCVN8-34:2002,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8-34:2002,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 8-34 : 2002 ISO 128-34 : 2001 BẢNG VẼ KỸ THUẬT - NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ BIỂU DIỄN - PHẦN 34: HÌNH CHIẾU TRÊN BẢN VẼ CƠ KHÍ Technical drawings - General principles of presentation - Part 34: Views on mechanical

Ban hành: 31/12/2002

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2014

19

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 34:2001 về hạt giống Keo lá tràm (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth) dùng để gieo ươm tạo cây con do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN34:2001,Tiêu chuẩn ngành 04TCN34:2001,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,04TCN 34:2001 ,Hạt giống Keo lá tràm,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 34:2001 HẠT GIỐNG KEO LÁ TRÀM (TRÀM BÔNG VÀNG) (Acacia auriculiformis A. Cunn ex Benth) YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG SINH LÝ Tiêu

Ban hành: 22/08/2001

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

20

Tiêu chuẩn ngành 34 TCN 72:1997 về đo kích thước chân để thiết kế giầy - Phương pháp đo do Bộ Công nghiệp ban hành

34TCN72:1997,Tiêu chuẩn ngành 34TCN72:1997,Bộ Công nghiệp,Thiết kế giầy,34 TCN 72:1997,Đo kích thước chân ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 34 TCN 72:1997 ĐO KÍCH THƯỚC CHÂN ĐỂ THIẾT KẾ GIẦY - PHƯƠNG PHÁP ĐO 1. Phạm vi ứng dụng Tiêu chuẩn này quy định phương pháp do kích thước chân người (không phân biệt lứa tuổi và

Ban hành: 24/12/1997

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 100.28.0.143
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!