Tra cứu Công Văn 34-CT/TW

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 34-CT/TW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 39652 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 8788/BGDĐT-CTHSSV năm 2013 tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW về công tác phát triển Đảng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

8788/BGDDT-CTHSSV,Công văn 8788 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8788/BGDĐT-CTHSSV V/v: Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW về công

Ban hành: 06/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/12/2013

2

Công văn số 6998/BGDĐT-CTHSSV về việc Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

6998/BGDDT-CTHSSV,Công văn 6998 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 6998/BGDĐT-CTHSSV V/v: Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính

Ban hành: 05/08/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2008

3

Công văn 34/CT-TTHT năm 2019 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

34/CT-TTHT,Công văn 34 2019,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Chế độ hóa đơn chứng từ,Hóa đơn chứng từ,Sử dụng hóa đơn chứng từ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2019

4

Công văn 1164/TLĐ-TG năm 2024 thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

Tổng liên đoàn Lao động Việt N,Công văn 1164/TLD-TG ngày 26/04/2024,Công văn 1164 Tổng liên đoàn Lao động Việt N về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư 2024,CV 1164 Tổng liên đoàn Lao động Việt N về thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư 2024,Công văn thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban bí thư Tổng liên đoàn Lao động Việt N 2024,Công văn 1164

Ban hành: 26/04/2024

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2024

5

Công văn 81-CV/TW năm 2020 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

81-CV/TW,Công văn 81-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp,Phòng chống khai thác hải sản không báo cáo,Công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 81-CV/TW

Ban hành: 20/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2020

6

Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

79-CV/TW,Công văn 79-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 79-CV/TW V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường

Ban hành: 29/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

7

Công văn 511-CV/BNCTW năm 2021 thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Chỉ thị 35-CT/TW, 27-CT/TW và Quy định 11-QĐi/TW do Ban Nội chính Trung ương ban hành

ương,Công văn 511-CV/BNCTW ngày 02/07/2021,Công văn 511-CV Ban Nội chính Trung ương về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị 35-CT/TW 2021,CV 511-CV Ban Nội chính Trung ương về thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị 35-CT/TW 2021,Công văn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ Chỉ thị 35-CT/TW Ban Nội chính Trung ương 2021,Công văn 511-CV Ban Nội chính

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2023

8

Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2023 về tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc hệ thống Tòa án nhân dân

34/TANDTC-KHTC,Công văn 34 2023,Tòa án nhân dân tối cao,Quản lý tài sản công đơn vị thuộc Tòa án,Sử dụng tài sản công tại đơn vị thuộc Tòa án,Tăng cường quản lý tài sản công đơn vị thuộc Tòa án,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 24/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2023

9

Công văn 34/TTg-NN năm 2023 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

34/TTg-NN,Công văn 34 2023,Thủ tướng Chính phủ,Chuyển mục đích sử dụng đất Vĩnh Phúc,Chuyển mục đích sử dụng đất Vĩnh Phúc 2023,Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa Vĩnh Phúc,Bất động sản THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/02/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/02/2023

10

Công văn 34/BVHTTDL-VP năm 2023 về trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh gửi tới trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

34/BVHTTDL-VP,Công văn 34 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 34 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Công văn 34 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc ban hành 2023,CV 34 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc còn hiệu lực,CV 34 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc áp dụng 2023,CV 34 Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc mới nhất,CV số 34 năm 2023 Bộ Văn hoá Thể thao

Ban hành: 05/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2024

11

Công văn 34/AIDS-ĐT năm 2022 về hướng dẫn tạm thời triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm với HIV (PrEP) cho sinh viên, học sinh do Cục phòng, chống HIV/AIDS ban hành

34/AIDS-DT,Công văn 34 2022,Cục Phòng chống HIV/AIDS,Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho sinh viên,Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV cho học sinh,Điều trị dự phòng trước phơi nhiễm HIV bằng thuốc ARV,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2022

12

Công văn 9189/VPCP-KGVX năm 2023 về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

văn 9189 Văn phòng Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW 2023,CV 9189 Văn phòng Chính phủ về tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW 2023,Công văn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW Văn phòng Chính phủ 2023,Công văn 9189 Văn phòng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị 29-CT/TW an toàn vệ sinh lao động 2023,CV 9189 Văn phòng

Ban hành: 23/11/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2023

13

Công văn 747/TLĐ năm 2020 triển khai Chỉ thị 37-CT/TW do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 747/TLĐ V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW của Ban Bí thư Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2020 Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố; - Các Công đoàn ngành Trung ương và tương

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2021

14

Công văn 34/TANDTC-KHTC năm 2021 hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020 do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

34/TANDTC-KHTC,Công văn 34 2021,Tòa án nhân dân tối cao,Xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020,Hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách nhà nước,Hướng dẫn xét duyệt quyết toán ngân sách năm 2020,Tài chính nhà nước TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/02/2021

15

Công văn 34/BYT-QLD năm 2021 quy định về Phiếu kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc do Bộ Y tế ban hành

34/BYT-QLD,Công văn 34 2021 Bộ Y tế,Công văn 34 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 34 Bộ Y tế ban hành 2021,CV 34 Bộ Y tế còn hiệu lực,CV 34 Bộ Y tế áp dụng 2021,CV 34 Bộ Y tế mới nhất,CV số 34 năm 2021 Bộ Y tế,Công văn 34/BYT-QLD ngày 05/01/2021,Công văn 34 Bộ Y tế về Phiếu kiểm nghiệm thuốc 2021,CV 34 Bộ Y tế về Phiếu kiểm nghiệm thuốc 2021,Công văn

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

16

Công văn 34-CV/TU năm 2020 về chăm lo Tết Nguyên đán Tân Sửu - năm 2021 do Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- 2025. Nghiêm túc quán triệt thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ về việc tổ chức Tết năm 2021 và để Tết đến với mọi nhà, mọi người, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu: 1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Ban

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2022

17

Công văn 6938/BYT-KCB năm 2022 thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW và Quyết định số 2215/QĐ-TTg do Bộ Y tế ban hành

--------------- Số: 6938/BYT-KCB V/v thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 2215/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022 Kính gửi: UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương (Sau đây xin gọi tắt là UBND các tỉnh). Căn

Ban hành: 30/11/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2022

18

Công văn 34/KCB-QLCL&CĐT về tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

34/KCB-QLCL&CDT,Công văn 34 2023,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Tăng cường công tác cấp cứu dịp Tết 2023,Tăng cường cấp cứu khám chữa bệnh dịp Tết 2023,Công tác cấp cứu khám chữa bệnh dịp Tết Quý Mão,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 10/01/2023

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2023

19

Công văn 1157/BNV-CQĐP năm 2020 giải quyết vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW; 653/2019/UBTVQH14; Nghị định 34/2019/NĐ-CP do Bộ Nội vụ ban hành

giải quyết một số vướng mắc khó khăn khi thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 15/3/2018; Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2020 Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thực hiện Nghị

Ban hành: 06/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2020

20

Công văn 2350/BGDĐT-GDTC năm 2022 hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2350/BGDDT-GDTC,Công văn 2350 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW,Công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em,Nâng cao sự lãnh đạo của Đảng về bảo vệ trẻ em,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 06/06/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Từ khóa liên quan


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.182.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!