Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6998/BGDĐT-CTHSSV về việc Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 6998/BGDĐT-CTHSSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phùng Khắc Bình
Ngày ban hành: 05/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 6998/BGDĐT-CTHSSV
V/v: Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
- Các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

 

Để chuẩn bị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo, các đại học, học viện, trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp gửi báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị 34-CT/TW từ năm 1998 đến 2008. Báo cáo đi sâu vào các nội dung:

- Những thuận lợi, khó khăn trong quá trình triển khai.

- Đánh giá tác động đến học sinh, sinh viên, cán bộ giáo viên trẻ khi được kết nạp đảng.

- Các kiến nghị đề xuất và phương hướng triển khai trong thời gian tới.

- Thống kê công tác phát triển đảng viên theo mẫu gửi kèm.

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22/08/2008 (qua Vụ Công tác học sinh, sinh viên) – 49 Đại Cồ Việt – Hà Nội: ĐT: 04.8694984; Fax: 04.8681598; E.mail: nxha@moet.gov.vn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT. Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- TT. Phạm Vũ Luận (để báo cáo);
- Văn phòng BCS Đảng Bộ GDĐT (để ph/h)
- Lưu VP, Vụ CTHSSV.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
Phùng Khắc Bình

 

Trường/Sở GD&ĐT …

THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG GIÁO VIÊN, CÁN BỘ CÔNG CHỨC VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN

ĐƯỢC KẾT NẠP ĐẢNG TRONG GIAI ĐOẠN 1998 – 6/2008

(Đính kèm công văn số 6998/BGDĐT-CTHSSV ngày 05/8/2008)

Đvt: người

Năm

GIÁO VIÊN, CÁN BỘ CÔNG CHỨC

HỌC SINH, SINH VIÊN

Tổng số GV, CB CC

Quần chúng được giới thiệu với Đảng

Cán bộ lãnh đạo chưa là đảng viên

Tổng số HSSV

Quần chúng được giới thiệu với Đảng

Chi bộ HSSV

Tổng số qua lớp tìm hiểu về đảng

Số đảng viên hiện có

Được kết nạp mới

Số cán bộ lãnh đạo chưa là đảng viên

Tỷ lệ (%) trên các phòng ban đơn vị

Tổng số qua lớp tìm hiểu về đảng

Số đảng viên hiện có

Được kết nạp mới

Sinh hoạt độc lập

S/h ghép với Phòng CTCT-HSSV

S/h ghép với Khoa/tổ bộ môn

1998-2003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Ghi chú: Đối với các sở giáo dục & đào tạo thống kê số trường (TH, THCS, THPT) chưa có đảng viên (trường trắng về đảng viên) và cột HSSV chỉ thống kê HS khối phổ thông và HS các trường trung cấp chuyên nghiệp địa phương.

 

 

….., ngày      tháng     năm 2008
(ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6998/BGDĐT-CTHSSV về việc Tổng kết Chỉ thị 34-CT/TW của Bộ Chính trị do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.757

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.76.41