Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 17-HD/BTCTW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 8023 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BKHCN về Thiết bị X-quang răng dùng trong y tế

QCVN17:2018/BKHCN,Quy chuẩn QCVN17:2018,Bộ Khoa học và Công nghệ QCVN 17:2018/BKHCN QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI THIẾT BỊ X-QUANG RĂNG DÙNG TRONG Y TẾ National technical regulation on dental radiographic equipment in medicine Lời nói đầu QCVN 17:2018/BKHCN do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân xây dựng, Bộ Khoa

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

2

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2018/BXD về Xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

QCVN17:2018/BXD,Quy chuẩn QCVN17:2018,Bộ Xây dựng,Xây dựng QCVN 17:2018/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising facilities Lời nói đầu QCVN 17:2018/BXD do Viện

Ban hành: 20/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-17:2018 (ISO 603-17:2014) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 17: Bánh mài dùng lắp trên trục (Kiểu ISO 52)

TCVN11268-17:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-17:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-17:2018 ISO 603-17:2014 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 17: BÁNH MÀI LẮP TRÊN TRỤC (KIỂU ISO 52) Bonded abrasive products - Dimensions - Part 17: Spindle mounted wheels (ISO type 52)

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11795-17:2017 (ISO/IEC 14496-17:2006) về Công nghệ thông tin - Mã hóa đối tượng hình ảnh, âm thanh - Phần 17: Tạo dòng định dạng văn bản

TCVN11795-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11795-17:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11795-17:2017 ISO/IEC 14496-17:2006 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - MÃ HÓA ĐỐI TƯỢNG HÌNH ẢNH, ÂM THANH - PHẦN 17: TẠO DÒNG ĐỊNH DẠNG VĂN BẢN Information technology - Coding of audio-visual objects - Part 17: Streaming text

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2017

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-17:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 17: Ma hoàng chế

TCVN11776-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-17:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-17:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 17: MA HOÀNG CHẾ Herbal medicine processing - Part 17: Herba Ephedrae Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-17:2017 do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - Bộ Y

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8683-17:2017 về Giống vi sinh vật thú y- Phần 17: Quy trình giữ giống vi khuẩn bordetella bronchiseptica

TCVN8683-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8683-17:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8683-17:2017 GIỐNG VI SINH VẬT THÚ Y - PHẦN 17: QUY TRÌNH GIỮ GIỐNG VI KHUẨN BORDETELLA BRONCHISEPTICA Master seed of microorganisms for veterinary use - Part 17: The procedure for preservation Bordetella bronchiseptica

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8685-17:2017 về Quy trình kiểm nghiệm vắc xin - Phần 17: Vắc xin vô hoạt phòng bệnh viêm màng phổi ở lợn

TCVN8685-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8685-17:2017,***,Hóa chất,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8685-17:2017 QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM VẮC XIN - PHẦN 17: VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH VIÊM MÀNG PHỔI Ở LỢN Vaccine testing procedure - Part 17: Actinobacillus pleuropneumoniae vaccine, inactivated Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2017

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10736-17:2017 (ISO 16000-17:2008) về Không khí trong nhà - Phần 17: Phát hiện và đếm nấm mốc - Phương pháp nuôi cấy

TCVN10736-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10736-17:2017,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10736-17:2017 ISO 16000-17:2008 KHÔNG KHÍ TRONG NHÀ - PHẦN 17: PHÁT HIỆN VÀ ĐẾM NẤM MỐC - PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY Indoor air - Part 17: Detection and enumeration of moulds - Culture-based method Lời nói

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12142-17:2017 (ISO 683-17:2014) về Thép nhiệt luyện, thép hợp kim và thép dễ cắt - Phần 17: Thép ổ bi và ổ đũa

TCVN12142-17:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12142-17:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12142-17:2017 ISO 683-17:2014 THÉP NHIỆT LUYỆN, THÉP HỢP KIM VÀ THÉP DỄ CẮT - PHẦN 17: THÉP Ổ BI VÀ Ổ ĐŨA Heat-treated steels, alloy steels and free-cutting steels - Part 17: Ball and roller bearing steels

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7568-17:2016 (ISO 7240-17:2009) về Hệ thống báo cháy - Phần 17: Thiết bị cách ly ngắn mạch

TCVN7568-17:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7568-17:2016,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7568-17:2016 ISO 7240-17:2009 HỆ THỐNG BÁO CHÁY - PHẦN 17: THIẾT BỊ CÁCH LY NGẮN MẠCH Fire detection and alarm systems - Part 17: Short- circuit isolators Lời nói đầu TCVN 7568-17:2016 hoàn toàn tương đương

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6415-17:2016 về Gạch gốm ốp, lát - Phương pháp thử - Phần 17: Xác định hệ số ma sát

TCVN6415-17:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-17:2016,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6415-17:2016 GẠCH GỐM ỐP, LÁT - PHƯƠNG PHÁP THỬ PHẦN 17: XÁC ĐỊNH HỆ SỐ MA SÁT Ceramic floor and wall tiles - Test method - Part 17: Determination of coefficient of friction Lời nói đầu TCVN 6415-17:2016 thay

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10041-17:2016 (ISO 9073-17:2008) về Vật liệu dệt - Phương pháp thử cho vải không dệt - Phần 17: Xác định độ thấm nước (tác động phun sương)

TCVN10041-17:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10041-17:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10041-17:2016 ISO 9073-17:2008 VẬT LIỆU DỆT - PHƯƠNG PHÁP THỬ CHO VẢI KHÔNG DỆT - PHẦN 17: XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC (TÁC ĐỘNG PHUN SƯƠNG) Textiles - Test methods for nonwovens - Part 17: Determination of water

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8710-17:2016 về Bệnh thủy sản - Quy trình chẩn đoán - Phần 17: Bệnh sữa trên tôm hùm

TCVN8710-17:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8710-17:2016,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8710-17:2016 BỆNH THỦY SẢN - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 17: BỆNH SỮA TRÊN TÔM HÙM Aquatic animal disease - Diagnostic procedure - Part 17: Milky haemolymph disease of spiny lobsters Lời nói đầu TCVN 8710-17:2016 do

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2017

14

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 17:2014/BTC đối với muối ăn dự trữ quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

QCVN17:2014/BTC,Quy chuẩn QCVN17:2014,Bộ Tài chính,Công nghệ- Thực phẩm   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 17: 2014/BTC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  ĐỐI VỚI MUỐI ĂN DỰ TRỮ QUỐC GIA National technical regulation on state

Ban hành: 20/02/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7996-2-17:2014 (IEC 60745-2-17:2010) về Dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ - An toàn - Phần 2-17: Yêu cầu cụ thể đối với máy phay rãnh và máy đánh cạnh

TCVN7996-2-17:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7996-2-17:2014,***,Điện - điện tử TCVN 7996-2-17:2014 IEC 60745-2-17:2010 DỤNG CỤ ĐIỆN CẦM TAY TRUYỀN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - AN TOÀN - PHẦN 2-17: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY PHAY RÃNH VÀ MÁY ĐÁNH CẠNH Hand-held motor-operated electric tools - Safety - Part 2-17: Particular

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

16

Quy chuẩn kỹ thuật QCVN 17:2013/BLĐTBXH về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

QCVN17:2013/BLDTBXH,Quy chuẩn QCVN17:2013,Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,Điện - điện tử QCVN 17:2013/BLĐTBXH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÔNG VIỆC HÀN HƠI National technical regulation on safe work for Oxy-fuel welding work Lời nói đầu QCVN 17: 2013/BLĐTBXH - Quy chuẩn kỹ thuật quốc

Ban hành: 30/12/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2014

17

Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia QCVN 17:2013/BXD về xây dựng và lắp đặt phương tiện quảng cáo ngoài trời

QCVN17:2013/BXD,Quy chuẩn QCVN17:2013,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng QCVN 17 : 2013/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI National technical regulations on the construction and installation of outdoor advertising Lời nói đầu QCVN 17 : 2013/BXD do Viện Kiến trúc,

Ban hành: 31/10/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2016

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-6-17:2013 (ISO/IEC 29341-6-17 : 2008) về Công nghệ thông tin – Kiến trúc thiết bị UPnP – Phần 6-17: Giao thức điều khiển thiết bị sưởi, thiết bị thông gió và điều hòa không khí – Dịch vụ chế độ người sử dụng

TCVN10176-6-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-6-17:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-6-17 : 2013 ISO/IEC 29341-6-17 : 2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN – KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 6-17: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ SƯỞI, THIẾT BỊ THÔNG GIÓ VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ - DỊCH VỤ CHẾ ĐỘ NGƯỜI SỬ DỤNG

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2014

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-17:2013 (IEC 60068-2-17:1994) về Thử nghiệm môi trường – Phần 2-17: Các thử nghiệm – Thử nghiệm Q: Bịt kín

TCVN7699-2-17:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-17:2013,***,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7699-2-17:2013 IEC 60068-2-17:1994 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG - PHẦN 2-17: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM Q: BỊT KÍN Environmental testing - Part 2-17: Tests - Test Q: Sealing Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2015

20

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 02-17:2012/BNNPTNT về cơ sở sản xuất thủy sản khô - điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN02-17:2012/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN02-17:2012,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,QCVN 02-17:2012/BNNPTNT,Cơ sở sản xuất thủy sản khô,Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA QCVN 02 - 17: 2012/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA CƠ

Ban hành: 09/01/2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228