Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 17-HD/BTCTW "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 24988 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 3342-CV/BTCTW năm 2017 về đính chính nội dung Hướng dẫn 09-HD/BTCTW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

nội dung Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, ngày 05-6-2017 Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2017 Kính gửi: Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương Ngày 05-6-2017, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, do sơ suất đã có một số lỗi, nay xin đính chính như sau: 1. Trang 10, dòng

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2017

2

Công văn 2103-CV/BTCTW về thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể, cá nhân năm 2021 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

ban cán sự đảng, cơ quan, đơn vị ở Trung ương Thực hiện Quy định số 132-QĐ/TW, ngày 08/3/2018 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị (viết tắt là Quy định 132) và Hướng dẫn số 21-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về kiểm

Ban hành: 05/11/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2021

3

Công văn 1474-CV/BTCTW về giá trị sử dụng giấy xác nhận trình độ lý luận chính trị cấp trước ngày 09/7/2021 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

(a) Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW, ngày 09/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Kết luận số 25-KL/TW, ngày 28/12/2017 của Ban Bí thư về việc giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. (b) “Đúng đối tượng”: Khi nhập học là cán bộ, đảng viên, giữ chức vụ hoặc được quy

Ban hành: 13/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2022

4

Công văn 273-CV/BTCTW năm 2021 về sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

273-CV/BTCTW,Công văn 273-CV 2021,Ban Tổ chức Trung ương,Sinh hoạt đảng của đảng viên là công an chính quy,Sinh hoạt đảng của đảng viên đảm nhiệm công an xã,Sinh hoạt đảng đảm nhiệm chức danh công an xã,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 05/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

5

Công văn 35-CV/BTCTW năm 2021 về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

số 36-HD/BTCTW ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, một số tỉnh, thành ủy1 có văn bản đề nghị làm rõ hơn một số nội dung trong Hướng dẫn, Ban Tổ chức Trung ương xin trao đổi như sau: 1. Để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đồng

Ban hành: 24/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

6

Công văn 11966-CV/BTCTW năm 2020 về nâng cao chất lượng các văn kiện và tổ chức thật tốt việc thảo luận tại đại hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

11966-CV/BTCTW,Công văn 11966-CV 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Chất lượng văn kiện và tổ chức thảo luận tại đại hội,Công tác tổ chức việc thảo luận tại đại hội trung ương,Nâng cao chất lượng các văn kiện cho kỳ họp 2020,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG

Ban hành: 16/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

7

Công văn 11849-CV/BTCTW năm 2020 về rút kinh nghiệm qua đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

11849-CV/BTCTW,Công văn 11849-CV 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Đại hội chi bộ cơ sở Rút kinh nghiệm chống Covid 19,Rút kinh nghiệm phòng chống Covid 19 2020,Báo cáo Công tác Phòng chống Covid 19,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Ban hành: 03/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

8

Công văn 10675-CV/BTCTW năm 2020 về chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

10675-CV/BTCTW,Công văn 10675-CV 2020,Ban Tổ chức Trung ương,Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước,Bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hành chính,Sử dụng thay thế chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2022

9

Công văn 3296-CV/BTCTW năm 2017 về hướng dẫn lập biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng sẽ thay thế phần II, Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/5/2012 về một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ công tác đảng viên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Ban Tổ chức Trung ương để nghiên cứu, bổ sung./.

Ban hành: 26/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2017

10

Công văn 2952-CV/BTCTW năm 2017 xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

2952-CV/BTCTW,Công văn 2952-CV 2017,Ban Tổ chức Trung ương,Kế hoạch thực hiện Nghị quyết ,Thực hiện Nghị quyết,Quy định của Đảng,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2952-CV/BTCTW V/v xây

Ban hành: 20/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

11

Công văn 2684-CV/BTCTW năm 2017 về sắp xếp công đoàn giáo dục cấp huyện và công đoàn ngành địa phương do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

2684-CV/BTCTW,Công văn 2684-CV 2017,Ban Tổ chức Trung ương,Công đoàn ngành địa phương ,Công đoàn giáo dục,Sắp xếp,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 2684-CV/BTCTW V/v sắp xếp công đoàn giáo

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2020

12

Công văn 2045-CV/BTCTW năm 2016 xác định trình độ lý luận chính trị do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

2045-CV/BTCTW,Công văn 2045-CV 2016,Ban Tổ chức Trung ương,Xác định trình độ lý luận chính trị ,Đào tạo lý luận chính trị,Cán bộ đảng viên ,Trình độ chính trị cán bộ đảng viên,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 29/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2017

13

Công văn 1901-CV-BTCTW năm 2016 hướng dẫn thực hiện Kết luận 13-TB/TW về xác định tuổi của đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

chức đảng phải lấy tuổi khai trong hồ sơ lý lịch đảng viên (hồ sơ gốc) khi được kết nạp vào Đảng làm căn cứ để thực hiện nhất quán, nghiêm túc, khách quan, theo đúng Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng (Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 20-9-2016) và Thông báo kết luận số 13-TB/TW, ngày 17-8-2016 của Ban Bí thư. 2. Các trường hợp đã được các cấp có

Ban hành: 05/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2016

14

Công văn 1814-CV-BTCTW xây dựng Báo cáo và biểu mẫu tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2016 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

1814-CV-BTCTW,Công văn 1814-CV-BTCTW 2016,Ban Tổ chức Trung ương,Ngành tổ chức xây dựng đảng ,Công tác xây dựng đảng,Xây dựng báo cáo,Tổng kết công tác,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số:

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

15

Công văn 1825-CV-BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 và nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết 04-NQ/TW, Chỉ thị 05-CT/TW do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016 Ngoài việc thực hiện theo Hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25-9-2014 của Ban Tổ chức Trung ương, kiểm điểm kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cần phải bổ sung một số nội dung sau: 1.1. Về kiểm

Ban hành: 18/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

16

Công văn 838-CV/BTCTW năm 2016 số lượng phó chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện theo Kết luận của Bộ Chính trị nêu tại Công văn số 5490-CV/VPTW ngày 05/8/2008 của Văn phòng Trung ương Đảng và Công văn hướng dẫn số 5180-CV/BTCTW ngày 17/12/2008 của Ban Tổ chức Trung ương, trước mắt, Bộ Chính trị đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương này trong nhiệm kỳ 2016-2021, đối với những nơi đang

Ban hành: 09/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2017

17

Công văn 9363-CV/BTCTW năm 2015 thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP đối với cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

9363-CV/BTCTW,Công văn 9363-CV 2015,Ban Tổ chức Trung ương,Tinh giản biên chế,Thực hiện tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế theo 108/2014/NĐ-CP ,Cơ quan Đảng tổ chức chính trị xã hội,Mặt trận tổ quốc Việt Nam,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN

Ban hành: 21/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

18

Công văn 9079-CV/BTCTW năm 2015 thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

9079-CV/BTCTW,Công văn 9079-CV 2015,Ban Tổ chức Trung ương,Tinh giản biên chế,Thực hiện tinh giản biên chế,Chính sách tinh giản biên chế,Tinh giản biên chế theo 108/2014/NĐ-CP ,Bộ máy hành chính BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG BAN TỔ CHỨC ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ---------------

Ban hành: 16/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2015

19

Công văn 7128-CV/BTCTW năm 2014 về thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề kiểm tra đảng đối với cán bộ, công chức có thời gian công tác làm nhà giáo do Ban Tổ chức Trung ương ban hành

Trung ương; Ban Tổ chức Trung ương có ý kiến như sau: 1. Tại Hướng dẫn số 37-HĐ/BTCTW, ngày 25-01-2010 của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên nghề đối với cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra đảng các cấp (Điểm 2.2.2), quy định: “Cán bộ, công chức thuộc các ngành, lĩnh vực đang được hưởng phụ cấp thâm niên nghề

Ban hành: 29/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2014

20

Công văn 969-CV/BTCTW thực hiện Hướng dẫn 05-HD/BTCTW thực hiện chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức, cơ quan đảng, đoàn thể chính trị - xã hội và chế độ tiền lương của Hội Cựu chiến binh Việt Nam do Ban Tổ chức Ban Chấp hành Trung ương ban hành

thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW, ngày 01-7-2011 của Ban TCT Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2011 Kinh gửi: - Các tỉnh uỷ, thành uỷ trực thuộc Trung ương, - Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, - Các ban đảng, đoàn thể

Ban hành: 27/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

s250

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.49.228