Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 146/2017/N������-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9912 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12213:2018 (ISO/IEC 10116:2017) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Chế độ hoạt động của mã khối n-bit

TCVN12213:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12213:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12213:2018 ISO/IEC 10116:2017 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - CHẾ ĐỘ HOẠT ĐỘNG CỦA MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Modes of operation for an n-bit block cipher Lời nói đầu

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01–146:2013/BNNPTNT về khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum gloesporioides Penz.) hại vải do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

QCVN01–146:2013/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01–146:2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp QCVN 01 – 146 : 2013/BNNPTNT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHẢO NGHIỆM TRÊN ĐỒNG RUỘNG HIỆU LỰC CỦA CÁC THUỐC PHÒNG TRỪ BỆNH THÁN THƯ (Colletotrichum gloesporioides Penz.) HẠI VẢI National technical regulation

Ban hành: 14/06/2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2013

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11816-2:2017 (ISO/IEC 10118-2:2010) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hàm băm - Phần 2: Hàm băm sử dụng mã khối N-bit

TCVN11816-2:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11816-2:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11816-2:2017 ISO/IEC 10118-2:2010 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HÀM BĂM - PHẦN 2: HÀM BĂM SỬ DỤNG MÃ KHỐI N-BIT Information technology - Security techniques - Hash-functions - Part 2: Hash-functions

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

5

Tiêu chuẩn ngành 04TCN 146:2006 về quy trình kỹ thuật trồng trúc sào do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

04TCN146:2006,Tiêu chuẩn ngành 04TCN146:2006,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Trúc sào,Quy trình kỹ thuật trồng trúc sào,Quy trình kỹ thuật,04TCN 146:2006 ,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 04TCN 146:2006 QUY TRÌNH KỸ THUẬT TRỒNG TRÚC SÀO 1. QUY ĐỊNH CHUNG 1.1. Nội dung, mục tiêu Quy trình này quy định

Ban hành: 29/12/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

6

Tiêu chuẩn ngành 14 TCN 146:2005 về đất xây dựng công trình thủy lợi - Phương pháp thí nghiệm trong phòng để xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời

14TCN146:2005,Tiêu chuẩn ngành 14TCN146:2005,***,Xác định góc nghỉ tự nhiên ,Đất rời,Phương pháp thí nghiệm trong phòng ,Đất xây dựng công trình thủy lợi ,14 TCN 146:2005,Xây dựng TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 146 - 2005 ĐẤT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI - PHƯƠNG

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN VI:2017 về Bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc (Gồm 64 tiêu chuẩn, chia thành 5 phần)

TCVNVI:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVNVI:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN Vl:2017 BỘ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA VỀ THUỐC (GỒM 64 TIÊU CHUẨN, CHIA THÀNH 5 PHẦN) Set of national standards for medicines MỤC LỤC Phần 1: Phương pháp kiểm nghiệm thuốc và chuyên mục Phụ lục 1.27 Thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2018

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11478:2016 về Nước uống - Xác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật nhóm N-metylcarbamolyoxim và N-metylcarbamat - Phương pháp sắc ký lỏng

TCVN11478:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11478:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11478:2016 NƯỚC UỐNG - XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM N-METYLCARBAMOLYOXIM VÀ N-METYLCARBAMAT - PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG Drinking water - Determination of pesticides residues of n

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2017

9

Tiêu chuẩn ngành TCN 68-146:1995 về tổng đài số dung lượng nhỏ - Yêu cầu kỹ thuật do Tổng cục Bưu điện ban hành

TCN68-146:1995,Tiêu chuẩn ngành TCN68-146:1995,Tổng cục Bưu điện,Yêu cầu kỹ thuật,Tổng đài số dung lượng nhỏ ,TCN 68-146:1995,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 68-146:1995 LỜI NÓI ĐẦU TCN 68-146:95 được xây dựng trên cơ sở các khuyến nghị của CCITT, và tiêu chuẩn Ngành TCN-125-88. TCN 68-146:95 thay thế

Ban hành: 01/08/1995

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11857:2017 (ISO 15099:2003) về Đặc trưng nhiệt của cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng - Tính toán chi tiết

TCVN11857:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11857:2017,***,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11857:2017 ISO 15099:2003 ĐẶC TRƯNG NHIỆT CỦA CỬA SỔ, CỬA ĐI VÀ KẾT CẤU CHE NẮNG - TÍNH TOÁN CHI TIẾT Thermal performance of windows, doors and shading devices - Detailed calculations Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11779:2017 (ISO/IEC 27007:2011) về Công nghệ thông tin - Các kỹ thuật an toàn - Hướng dẫn đánh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin

TCVN11779:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11779:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11779:2017 ISO/IEC 27007:2011 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - CÁC KỸ THUẬT AN TOÀN - HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG QUẢN LÝ AN TOÀN THÔNG TIN Information technology - Security techniques - Guidelines for information security management

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12013:2017 (ASTM D 5769-15) về Sản phẩm dầu mỏ - Xác định benzen, toluen và tổng các hydrocacbon thơm trong xăng thành phẩm bằng sắc ký khí khối phổ (GC/MS)

TCVN12013:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12013:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12013:2017 ASTM D 5769-15 SẢN PHẨM DẦU MỎ - XÁC ĐỊNH BENZEN, TOLUEN VÀ TỔNG CÁC HYDROCACBON THƠM TRONG XĂNG THÀNH PHẨM BẰNG SẮC KÝ KHÍ KHỐI PHỔ (GC/MS) Standard Test Method for Determination of Benzene, Toluene, and Total

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2018

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12014:2017 (ASTM D 6296-98(2013)) về Nhiên liệu động cơ đánh lửa - Xác định hàm lượng olefin tổng bằng phương pháp sắc ký khí đa chiều

TCVN12014:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12014:2017,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12014:2017 ASTM D 6296-98(2013) NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OLEFIN TỔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ ĐA CHIỀU Standard Test Method for Total Olefins in Spark-ignition Engine Fuels

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12015:2017 (ASTM D 6839-16) về Nhiên liệu động cơ đánh lửa - Xác định các loại hydrocacbon, các hợp chất oxygenat và benzen bằng phương pháp sắc ký khí

TCVN12015:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12015:2017,***,Hóa chất,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12015:2017 ASTM D 6839-16 NHIÊN LIỆU ĐỘNG CƠ ĐÁNH LỬA - XÁC ĐỊNH CÁC LOẠI HYDROCACBON, CÁC HỢP CHẤT OXYGENAT VÀ BENZEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ Standard Test Method for Hydrocarbon Types, Oxygenated Compounds,

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12174:2017 (ISO 26303:2012) về Máy công cụ - Đánh giá khả năng ngắn hạn của các quá trình gia công trên máy cắt kim loại

TCVN12174:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12174:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12174:2017 ISO 26303:2012 MÁY CÔNG CỤ - ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG NGẮN HẠN CỦA CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG TRÊN MÁY CẮT KIM LOẠI Machine tools - Short-term capability evaluation of machining processes on metal-cutting machine

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11932:2017 (ISO 11746:2012 WITH AMD 1:2017) về Gạo - Xác định các đặc tính sinh trắc học của hạt

TCVN11932:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11932:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11932:2017 ISO 11746:2012 WITH AMD 1:2017 GẠO - XÁC ĐỊNH CÁC ĐẶC TÍNH SINH TRẮC HỌC CỦA HẠT Rice - Determination of biometric characteristics of kernels Lời nói đầu TCVN 11932:2017 hoàn toàn

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11888:2017 về Gạo trắng

TCVN11888:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11888:2017,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11888:2017 GẠO TRẮNG Milled rice Lời nói đầu TCVN 11888:2017 thay thế TCVN 5644:2008 và TCVN 1643:2008; TCVN 11888:2017 do Cục Chế biến và Phát triển thị trường Nông sản biên soạn, Bộ Nông nghiệp và Phát

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7910:2017 (ISO/ASTM 51275:2013) về Bảo vệ bức xạ - Thực hành sử dụng hệ đo liều phim nhuộm màu bức xạ

TCVN7910:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7910:2017,***,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7910:2017 ISO/ASTM 51275:2013 BẢO VỆ BỨC XẠ - THỰC HÀNH SỬ DỤNG HỆ ĐO LIỀU PHIM NHUỘM MÀU BỨC XẠ Practice for use of a radiochromic film dosimetry system Lời nói đầu TCVN 7910:2017 thay thế cho TCVN 7910:2008. TCVN

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11900:2017 (ISO 1954:2013) về Gỗ dán - Dung sai kích thước

TCVN11900:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11900:2017,***,Công nghiệp,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11900:2017 ISO 1954:2013 GỖ DÁN - DUNG SAI KÍCH THƯỚC Plywood - Tolerances on dimensions Lời nói đầu TCVN 11900:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 1954:2013. TCVN 11900:2017 do Ban kỹ thuật

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7752:2017 (ISO 2074:2007 WITH AMD 1:2017) về Gỗ dán - Từ vựng

TCVN7752:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7752:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7752:2017 ISO 2074:2007 WITH AMD1:2017 GỖ DÁN - TỪ VỰNG Plywood - Vocabulary Lời nói đầu TCVN 7752:2017 thay thế cho TCVN 7752:2007. TCVN 7752:2017 hoàn toàn tương đương với ISO 2074:2007 và Sửa đổi 1:2017

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 


DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.132.74