31/03/2021 15:24

Phê bình giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vì bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

Phê bình giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP.HCM vì bổ nhiệm cán bộ chưa đủ tiêu chuẩn

UBND TP.HCM vừa có văn bản phê bình, rút kinh nghiệm với ông Lê Minh Tấn - giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP - vì thiếu sót trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện.

UBND TP đã giao cho ông Lê Minh Tấn căn cứ các quy định hiện hành thực hiện khắc phục hậu quả, báo cáo về UBND TP.HCM.

Theo kết luận nội dung tố cáo số 4474/KL-UBND ngày 25-11-2020, chủ tịch UBND TP đã chỉ đạo kiểm điểm ông Lê Minh Tấn trong việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim giữ chức giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội khi chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

Việc bổ nhiệm bà Võ Thị Thanh Kim được tập thể thường trực Đảng ủy và ban giám đốc sở,  Ban thường vụ Đảng ủy thông qua chủ trương trên cơ sở nhận thấy bà Kim đã đảm bảo 3 điều kiện, tiêu chuẩn về trình độ. Tuy nhiên vào thời điểm bổ nhiệm, bà Kim chưa có chứng chỉ bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trước đó, ngày 13-1-2021, Sở Nội vụ cùng Thanh tra TP, Ban nội chính Thành ủy đã họp kiểm điểm ông Lê Minh Tấn và thống nhất nội dung kiểm điểm, cho rằng ông Tấn đã thành khẩn nhận thiếu sót, không né tránh, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong thời gian tới.

Ông Tấn đã nhận thấy các thiếu sót và đã chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót. Hoàn thiện quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức quản lý tại sở; nâng cao vai trò trách nhiệm của cơ quan tham mưu về tổ chức cán bộ, Ban tổ chức Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Văn phòng sở.

Đồng thời, rà soát lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý. Trường hợp chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh lãnh đạo, quản lý thì tổ chức cho đi bồi dưỡng đào tạo để đạt chuẩn theo quy định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo đúng điều kiện, tiêu chuẩn trước khi bổ nhiệm.

THU THU

Nguồn: Tuổi trẻ

158


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về