05/08/2021 14:10

Khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Hoài Nam, Lê Tấn Hùng, Tề Trí Dũng

Khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Hoài Nam, Lê Tấn Hùng, Tề Trí Dũng

Chiều 4-8, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương đã thông tin về kỳ họp thứ năm (diễn ra từ ngày 2 đến 4-8). Tại kỳ họp này, UBKT Trung ương đã xem xét, kết luận một số nội dung.

Kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020

Ban cán sự đảng (BCSĐ) UBND thành phố, Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2019 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, để UBND thành phố, Sở Kế hoạch và đầu tư, một số tổ chức, cá nhân cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, về đấu thầu và thực hiện các gói thầu...

Cựu chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung (đã bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và bị xử lý hình sự) chịu trách nhiệm chính và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND thành phố, đồng thời chịu trách nhiệm trực tiếp trong các vụ án nêu trên.

Ông Nguyễn Văn Tứ - thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư, nguyên chánh Văn phòng Thành ủy - chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư, làm trái quy định về đấu thầu.

Ông Nguyễn Thế Hùng - nguyên phó chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Doãn Toản - nguyên phó chủ tịch UBND thành phố; ông Nguyễn Mạnh Quyền - phó chủ tịch UBND thành phố, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư; ông Hà Minh Hải - phó chủ tịch UBND thành phố, nguyên bí thư Đảng ủy, nguyên giám đốc Sở Tài chính cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của BCSĐ UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ông Nguyễn An Huy - thành ủy viên nhiệm kỳ 2015-2020, chánh Thanh tra thành phố - chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm, khuyết điểm trong quá trình thanh tra việc mua, quản lý, sử dụng chế phẩm Redoxy-3C.

Vi phạm của các tập thể, cá nhân nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, làm thiệt hại cho ngân sách nhà nước, gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền thành phố.

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; cảnh cáo ông Nguyễn Thế Hùng, Nguyễn An Huy; khiển trách các ông: Nguyễn Doãn Toản, Nguyễn Mạnh Quyền, Hà Minh Hải.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật BCSĐ UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Nguyễn Văn Tứ.

Khai trừ khỏi Đảng ông Nguyễn Hoài Nam, Lê Tấn Hùng, Tề Trí Dũng

Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Công ty TNHH MTV Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC) nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO), Chi bộ Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận (Công ty Tân Thuận) nhiệm kỳ 2015-2017 và 2017-2020 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm...

Để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về quản lý đất đai, tài sản, phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhiều cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, xử lý hình sự.

Ông Nguyễn Thành Tài khi giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch thường trực UBND thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc chấp thuận thay đổi chủ trương, chuyển nhượng quyền đầu tư dự án không qua đấu giá cho doanh nghiệp; ký các văn bản duyệt giá trị quyền sử dụng đất… trái pháp luật.

Ông Trần Vĩnh Tuyến khi giữ chức vụ ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, phó chủ tịch UBND thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký quyết định đồng ý cho chuyển nhượng dự án trái pháp luật.

Ông Trần Trọng Tuấn khi giữ chức vụ thành ủy viên, giám đốc Sở Xây dựng thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc ký tờ trình tham mưu cho ông Trần Vĩnh Tuyến ký quyết định chấp thuận chuyển nhượng dự án trái pháp luật.

Ông Nguyễn Hoài Nam - nguyên bí thư Quận ủy quận 2, nguyên phó giám đốc Sở Tài nguyên - môi trường - chịu trách nhiệm trực tiếp khi ký tờ trình giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường tham mưu cho ông Nguyễn Thành Tài ký quyết định giao đất, cho thuê đất trái pháp luật.

Ông Lê Tấn Hùng với cương vị bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc chịu trách nhiệm chính về các vi phạm của Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI); chịu trách nhiệm trực tiếp khi chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục và ký văn bản đề nghị UBND TP.HCM cho chuyển nhượng dự án trái pháp luật, ký khống các hợp đồng, chỉ đạo hợp thức trái quy định để tham ô số tiền 13,346 tỉ đồng của Nhà nước.

Ông Tề Trí Dũng với cương vị phó bí thư Đảng ủy, tổng giám đốc, thành viên HĐTV Công ty IPC, chủ tịch HĐQT Công ty SADECO chịu trách nhiệm chính về những vi phạm của Công ty IPC và Công ty SADECO; chịu trách nhiệm trực tiếp trong việc cố ý phát hành cổ phần cho cổ đông chiến lược, sử dụng tiền của Công ty SADECO đi tham quan, du lịch nước ngoài, duyệt chi nhiều khoản tiền trái quy định, tham ô số tiền 1,727 tỉ đồng.

UBKT Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Đảng ủy Công ty IPC nhiệm kỳ 2015-2020; Chi bộ Công ty SADECO các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020; Chi bộ Công ty Tân Thuận các nhiệm kỳ 2015-2017, 2017-2020 và Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2015-2020.

Khai trừ ra khỏi Đảng ông Nguyễn Hoài Nam, Lê Tấn Hùng, Tề Trí Dũng.

UBKT Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật các ông Nguyễn Thành Tài, Trần Vĩnh Tuyến, Trần Trọng Tuấn.

DANH TRỌNG

Nguồn: Tuổi trẻ

70


Mời bạn Đăng nhập để có thể tải về