Đã cập nhật 230071 bản án
1. Bản án sơ thẩm (195301)
2. Bản án phúc thẩm (34594)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 14/2022/DS-PT - 18 giờ trước
14/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 10/2021/DS-PT - 18 giờ trước
10/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng dịch vụ số 08/2022/DS-PT - 19 giờ trước
08/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 1 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 5 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án tranh chấp hôn nhân và gia đình số 12/2022/HNGĐ-PT - 1 ngày trước
12/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn số 10/2022/HNGĐ-PT - 1 ngày trước
10/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 10/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
10/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình

Hành chính
Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính số 01/2022/HC-PT - 2 ngày trước
01/2022/HC-PT - Phúc thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện hành vi hành chính số 04/2021/HC-ST - 2 ngày trước
04/2021/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 222/2021/HC-PT - 6 tháng trước
222/2021/HC-PT - Phúc thẩm - Hành chính