Đã cập nhật 231157 bản án
1. Bản án sơ thẩm (196246)
2. Bản án phúc thẩm (34728)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 145/2022/HS-PT - 9 giờ trước
145/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 139/2022/HS-PT - 10 giờ trước
139/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 134/2022/HS-PT - 11 giờ trước
134/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 110/2022/HS-PT - 12 ngày trước
110/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 17/2022/HNGĐ-ST - 10 giờ trước
17/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 17/2022/HNGĐ-ST - 10 giờ trước
17/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 17/2022/HNGĐ-ST - 10 giờ trước
17/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty số 12/2022/KDTM-PT - 1 ngày trước
12/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 12/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
12/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 08/2022/KDTM-ST - 2 ngày trước
08/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 10 ngày trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 11 tháng trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế