Đã cập nhật 244328 bản án
1. Bản án sơ thẩm (207781)
2. Bản án phúc thẩm (36426)
3. Quyết định giám đốc thẩm (191)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 35/2022/DS-ST - 6 giờ trước
35/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 34/2022/DS-ST - 6 giờ trước
34/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp lối đi số 230/2018/DS-PT - 3 năm trước
230/2018/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 49/2022/HS-ST - 8 giờ trước
49/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 49/2022/HS-ST - 8 giờ trước
49/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 48/2022/HS-ST - 8 giờ trước
48/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 24/2021/HS-ST ngày 11/05/2021 về tội cố ý gây thương tích - 1 năm trước
24/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 16/2019/HS-ST - 3 năm trước
16/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án 24/2021/HS-ST ngày 11/05/2021 về tội cố ý gây thương tích - 1 năm trước
24/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 16/2019/HS-ST - 3 năm trước
16/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tranh chấp lối đi số 230/2018/DS-PT - 3 năm trước
230/2018/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 132/2021/HNGĐ-ST - 7 giờ trước
132/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xác định cha cho con số 131/2021/HNGĐ-ST - 7 giờ trước
131/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân gia đình ly hôn, con chung số 115/2022/HNGĐ-ST - 7 giờ trước
115/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 01/2020/HNGĐ-ST ngày 24/09/2020 về tranh chấp ly hôn - 1 năm trước
01/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 3 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình

Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 20 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 20 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp đòi tiền trợ cấp thôi việc số 07/2021/LĐ-ST - 20 ngày trước
07/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp lao động bồi thường thiệt hại số 19/2017/LĐ-ST - 4 năm trước
19/2017/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động