Đã cập nhật 249567 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212336)
2. Bản án phúc thẩm (37357)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 36/2022/HSST - 21 giờ trước
36/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy số 38/2022/HS-ST - 21 giờ trước
38/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 23/2022/HS-ST - 1 ngày trước
23/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số 15/2019/HS-ST - 3 năm trước
15/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội đe dọa giết người số 354/2017/HSST - 4 năm trước
354/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 21 giờ trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 21 giờ trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 18/2022/HNGĐ-ST - 21 giờ trước
18/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 3 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình