Đã cập nhật 250053 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212677)
2. Bản án phúc thẩm (37492)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc số 105/2020/DS-ST - 5 ngày trước
105/2020/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 61/2021/DS-ST - 5 ngày trước
61/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 60/2021/DS-ST - 5 ngày trước
60/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu số 311/2021/DS-PT - 1 năm trước
311/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án 17/2021/DS-ST ngày 13/07/2021 về tranh chấp chia di sản thừa kế - 1 năm trước
17/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 273/2022/HS-ST - 1 ngày trước
273/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán người số 117/2022/HS-ST - 1 ngày trước
117/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 129/2022/HS-ST - 1 ngày trước
129/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 24/2021/HS-ST ngày 11/05/2021 về tội cố ý gây thương tích - 1 năm trước
24/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 50/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
50/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 8 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 8 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 43/2017/HNGĐ-ST ngày 22/09/2017 về tranh chấp hôn nhân và gia đình - 4 năm trước
43/2017/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 61/2018/HNGĐ-ST ngày 16/10/2018 về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn - 3 năm trước
61/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 124/2022/KDTM-PT - 1 ngày trước
124/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thi công số 3412/2022/KDTM-ST - 4 ngày trước
3412/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 3252/2022/KDTM-ST - 4 ngày trước
3252/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền số 28/2019/KDTM-ST - 3 năm trước
28/2019/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế