Đã cập nhật 254564 bản án
1. Bản án sơ thẩm (215476)
2. Bản án phúc thẩm (39156)
3. Quyết định giám đốc thẩm (196)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 328/2022/HS-PT - 12 giờ trước
328/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ số 222/2022/HS-PT - 12 giờ trước
222/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 183/2022/HSPT - 12 giờ trước
183/2022/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội làm nhục người khác số 11/2018/HSST - 4 năm trước
11/2018/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn số 08/2022/HNGĐ-PT - 2 ngày trước
08/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 68/2022/HNGĐ - 7 ngày trước
68/2022/HNGĐ - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 61/2022/HNGĐ-ST - 7 ngày trước
61/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 107/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 về xác định cha cho con - 4 năm trước
107/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp xác định mẹ cho con số 197/2022/HNGĐ-ST - 2 tháng trước
197/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình