Đã cập nhật 249567 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212336)
2. Bản án phúc thẩm (37357)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 36/2022/HSST - 1 ngày trước
36/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 23/2022/HS-ST - 1 ngày trước
23/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số 15/2019/HS-ST - 3 năm trước
15/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 18/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
18/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản chung số 16/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
16/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn số 06/2019/HNGĐ-PT - 3 năm trước
06/2019/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình