Đã cập nhật 250274 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212786)
2. Bản án phúc thẩm (37602)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 273/2022/HS-ST - 4 ngày trước
273/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán người số 117/2022/HS-ST - 4 ngày trước
117/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 129/2022/HS-ST - 4 ngày trước
129/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 24/2021/HS-ST ngày 11/05/2021 về tội cố ý gây thương tích - 1 năm trước
24/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 18/2017/HSST ngày 06/09/2017 về hủy hoại tài sản - 4 năm trước
18/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 50/2022/HNGĐ-ST - 4 ngày trước
50/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 10 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 11 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về chia tài sản chung của vợ chồng sau khi ly hôn số 06/2019/HNGĐ-PT - 3 năm trước
06/2019/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng góp vốn số 02/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
02/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 124/2022/KDTM-PT - 4 ngày trước
124/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số 36/2018/KDTM-ST - 4 năm trước
36/2018/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền số 28/2019/KDTM-ST - 3 năm trước
28/2019/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế