Đã cập nhật 249450 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212219)
2. Bản án phúc thẩm (37357)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội hủy hoại tài sản số 28/2022/HS-ST - 12 ngày trước
28/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 27/2022/HS-ST - 12 ngày trước
27/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 22/2022/HS-ST   - 12 ngày trước
22/2022/HS-ST   - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 16/2019/HS-ST - 3 năm trước
16/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 283/2018/HSST ngày 15/11/2018 về tội mua bán trái phép chất ma túy - 4 năm trước
283/2018/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân gia đình số 76/2022/HNGĐ-ST - 16 giờ trước
76/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn, nuôi dưỡng con chung số 68/2022/HNGĐ-ST - 16 giờ trước
68/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 62/2022/HNGĐ-ST - 16 giờ trước
62/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp thay đổi người trực tiếp nuôi con số 04/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước
04/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình