Đã cập nhật 277925 bản án
1. Bản án sơ thẩm (232669)
2. Bản án phúc thẩm (45519)
3. Quyết định giám đốc thẩm (205)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 115/2023/HS-PT - 3 tháng trước
115/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội gây rối trật tự công cộng số 104/2023/HS-PT - 3 tháng trước
104/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 213/2022/HS-PT - 3 tháng trước
213/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 84/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
84/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 81/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
81/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 80/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
80/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp xác định mẹ cho con số 197/2022/HNGĐ-ST - 8 tháng trước
197/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận vợ chồng số 53/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước
53/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 10/2022/KDTM-ST - 3 tháng trước
10/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng đại lý số 12/2022/KDTM-ST - 3 tháng trước
12/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 13/2022/KDTM-PT - 3 tháng trước
13/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 02/2022/KDTM-ST - 1 năm trước
02/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ tên miền số 28/2019/KDTM-ST - 4 năm trước
28/2019/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế

Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 214/2023/HC-PT - 3 tháng trước
214/2023/HC-PT - Phúc thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 126/2022/HC-ST - 3 tháng trước
126/2022/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 39/2022/HC-ST - 3 tháng trước
39/2022/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 222/2021/HC-PT - 1 năm trước
222/2021/HC-PT - Phúc thẩm - Hành chính

Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 9 tháng trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 54/2018/DS-ST dated 16/11/2018 on dispute over a service contract - 1 năm trước
54/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 1 năm trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh
Judgment no. 20/2021/HS-ST against crime of organizing others to enter vietnam illegally - 10 tháng trước
20/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 312/2021/HC-PT on Complaint against tax-related administrative decisions and claim for damages - 1 năm trước
312/2021/HC-PT - Phúc thẩm - Hành chính Tiếng anh