Đã cập nhật 244013 bản án
1. Bản án sơ thẩm (207498)
2. Bản án phúc thẩm (36394)
3. Quyết định giám đốc thẩm (191)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 183/2022/DS-PT - 1 ngày trước
183/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 206/2022/DS-PT - 1 ngày trước
206/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 15/2022/DS-ST - 1 ngày trước
15/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê nhà số 07/2022/DS-PT - 6 tháng trước
07/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 474/2022/HS-PT - 1 ngày trước
474/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội cưỡng đoạt tài sản số 77/2022/HS-PT - 1 ngày trước
77/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 461/2022/HS-PT - 1 ngày trước
461/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội giết người số 746/2017/HS-PT - 4 năm trước
746/2017/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê nhà số 07/2022/DS-PT - 6 tháng trước
07/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 9 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án 65/2017/HNGĐ-ST ngày 30/11/2017 về ly hôn có yếu tố nước ngoài - 4 năm trước
65/2017/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về khiếu kiện quyết định hành chính số 17/2017/HC-ST - 5 năm trước
17/2017/HC-ST - Sơ thẩm - Hành chính
Hôn nhân gia đình
Bản án về xin ly hôn số 138/2022/HNGĐ-ST - 10 giờ trước
138/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn số 131/2022/HNGĐ-ST - 10 giờ trước
131/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 88/2021/HNGĐ-ST - 10 giờ trước
88/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 65/2017/HNGĐ-ST ngày 30/11/2017 về ly hôn có yếu tố nước ngoài - 4 năm trước
65/2017/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 3 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình