Đã cập nhật 265588 bản án
1. Bản án sơ thẩm (223362)
2. Bản án phúc thẩm (42019)
3. Quyết định giám đốc thẩm (200)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội cố ý gây thương tích số 06/2023/HS-PT - 2 giờ trước
06/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 06/2023/HS-PT - 2 giờ trước
06/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép hóa đơn số 81/2017/HSST - 5 năm trước
81/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 84/2022/HNGĐ-ST - 23 giờ trước
84/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 81/2022/HNGĐ-ST - 23 giờ trước
81/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 80/2022/HNGĐ-ST - 23 giờ trước
80/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp xác định mẹ cho con số 197/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
197/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 209/2022/HNGĐ-ST - 8 tháng trước
209/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng xây dựng số 194/2022/KDTM-PT - 4 ngày trước
194/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng xây dựng số 190/2022/KDTM-PT - 4 ngày trước
190/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty số 12/2022/KDTM-PT - 9 tháng trước
12/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế


Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 6 tháng trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment No. 612/2019/HS-PT on smuggling - 2 năm trước
612/2019/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 54/2018/DS-ST dated 16/11/2018 on dispute over a service contract - 9 tháng trước
54/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 709/2020/DS-PT dated july 28, 2020 on petition for declaring a notarized document - 1 năm trước
709/2020/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 10 tháng trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh