Đã cập nhật 244344 bản án
1. Bản án sơ thẩm (207797)
2. Bản án phúc thẩm (36426)
3. Quyết định giám đốc thẩm (191)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)

Xem nhiều nhất
Bản án về tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu số 311/2021/DS-PT - 10 tháng trước
311/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tội môi giới mại dâm số 358/2019/HSPT - 3 năm trước
358/2019/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 91/2020/KDTM-ST - 1 năm trước
91/2020/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 02/2018/DS-ST - 4 năm trước
02/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số 774/2019/DSPT - 3 năm trước
774/2019/DSPT - Phúc thẩm - Dân sự

Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 65/2022/HS-ST - 2 giờ trước
65/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 64/2022/HS-ST - 2 giờ trước
64/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 50/2018/HS-PT ngày 28/11/2018 về tội vô ý gây thương tích - 3 năm trước
50/2018/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án 50/2018/HS-PT ngày 28/11/2018 về tội vô ý gây thương tích - 3 năm trước
50/2018/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp chấm dứt hợp đồng làm việc số 01/2022/LĐ-PT - 2 tháng trước
01/2022/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 132/2021/HNGĐ-ST - 18 giờ trước
132/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xác định cha cho con số 131/2021/HNGĐ-ST - 18 giờ trước
131/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân gia đình ly hôn, con chung số 115/2022/HNGĐ-ST - 18 giờ trước
115/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 3 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình

Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 20 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 21 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp đòi tiền trợ cấp thôi việc số 07/2021/LĐ-ST - 21 ngày trước
07/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp chấm dứt hợp đồng làm việc số 01/2022/LĐ-PT - 2 tháng trước
01/2022/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động
Bản án về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 187/2018/LĐ-PT - 4 năm trước
187/2018/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động