Đã cập nhật 254564 bản án
1. Bản án sơ thẩm (215476)
2. Bản án phúc thẩm (39156)
3. Quyết định giám đốc thẩm (196)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 328/2022/HS-PT - 18 giờ trước
328/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đưa hối lộ và tội nhận hối lộ số 222/2022/HS-PT - 18 giờ trước
222/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 183/2022/HSPT - 18 giờ trước
183/2022/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy số 214/2017/HSST - 4 năm trước
214/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn số 08/2022/HNGĐ-PT - 2 ngày trước
08/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 68/2022/HNGĐ - 7 ngày trước
68/2022/HNGĐ - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 61/2022/HNGĐ-ST - 7 ngày trước
61/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 27/2017/HNGĐ-ST ngày 21/08/2017 về tranh chấp cấp dưỡng cho con - 5 năm trước
27/2017/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình