Đã cập nhật 235679 bản án
1. Bản án sơ thẩm (200047)
2. Bản án phúc thẩm (35444)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (255)

Xem nhiều nhất
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 82/2021/KDTM-ST - 6 tháng trước
82/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 3 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về hôn nhân gia đình số 47/2021/HNGĐ-ST - 6 tháng trước
47/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tội vận chuyển lâm sản trái phép số 218/2021/HS-PT - 6 tháng trước
218/2021/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự

Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 203/2021/DS-PT - 12 giờ trước
203/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi lại tài sản số 175/2021/DS-ST - 12 giờ trước
175/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 165/2021/DS-PT - 12 giờ trước
165/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp thừa kế tài sản số 50/2021/DS-PT - 7 tháng trước
50/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án 30/2021/DS-ST ngày 23/04/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 11 tháng trước
30/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 38/2022/HS-ST - 18 giờ trước
38/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 28/2021/HSST - 18 giờ trước
28/2021/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 24/2021/HS-ST ngày 11/05/2021 về tội cố ý gây thương tích - 1 năm trước
24/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 110/2022/HS-PT - 1 tháng trước
110/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn giữa bà L và ông T số 20/2021/HNGĐ-ST - 11 giờ trước
20/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án về tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn số 17/2021/HNGĐ-PT - 11 giờ trước
17/2021/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn giữa chị T và anh H số 16/2022/HNGĐ-ST - 11 giờ trước
16/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 24/2021/HNGĐ-ST ngày 29/04/2021 về tranh chấp ly hôn - 1 năm trước
24/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 11 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình