Đã cập nhật 249729 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212457)
2. Bản án phúc thẩm (37394)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 3 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 3 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 18/2022/HNGĐ-ST - 3 ngày trước
18/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 3 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê nhà số 689/2020/KDTM-PT - 14 giờ trước
689/2020/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 542/2021/KDTM-PT - 14 giờ trước
542/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thi công số 526/2020/KDTM-PT - 14 giờ trước
526/2020/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 5 tháng trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 1 năm trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế