Đã cập nhật 265588 bản án
1. Bản án sơ thẩm (223362)
2. Bản án phúc thẩm (42027)
3. Quyết định giám đốc thẩm (200)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội cố ý gây thương tích số 06/2023/HS-PT - 1 ngày trước
06/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 06/2023/HS-PT - 1 ngày trước
06/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội làm nhục người khác số 11/2018/HSST - 4 năm trước
11/2018/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 84/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
84/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 81/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
81/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 80/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
80/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, chia tài sản khi ly hôn số 03/2022/HNGĐ-ST - 11 tháng trước
03/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình


Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 6 tháng trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment No. 612/2019/HS-PT on smuggling - 2 năm trước
612/2019/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 10 tháng trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh
Judgment no. 54/2018/DS-ST dated 16/11/2018 on dispute over a service contract - 9 tháng trước
54/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 709/2020/DS-PT dated july 28, 2020 on petition for declaring a notarized document - 1 năm trước
709/2020/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự Tiếng anh