Đã cập nhật 249648 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212416)
2. Bản án phúc thẩm (37357)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 193/2022/HS-ST - 19 giờ trước
193/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 190/2022/HS-ST - 19 giờ trước
190/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội cố ý làm hư hỏng tài sản số 189/2022/HS-ST - 19 giờ trước
189/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 30/2021/HS-PT ngày 29/03/2021 về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản - 1 năm trước
30/2021/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 18/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
18/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 89/2018/HNGĐ-ST ngày 26/06/2018 về tranh chấp ly hôn - 4 năm trước
89/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình