Đã cập nhật 255032 bản án
1. Bản án sơ thẩm (215785)
2. Bản án phúc thẩm (39312)
3. Quyết định giám đốc thẩm (196)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 24/2022/HS-ST - 9 giờ trước
24/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 328/2022/HS-PT - 5 ngày trước
328/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội làm nhục người khác số 11/2018/HSST - 4 năm trước
11/2018/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức số 27/2022/HS-ST - 7 tháng trước
27/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn số 08/2022/HNGĐ-PT - 7 ngày trước
08/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 68/2022/HNGĐ - 12 ngày trước
68/2022/HNGĐ - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 61/2022/HNGĐ-ST - 12 ngày trước
61/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 11/2022/HNGĐ-ST - 4 tháng trước
11/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình