Đã cập nhật 244441 bản án
1. Bản án sơ thẩm (207876)
2. Bản án phúc thẩm (36444)
3. Quyết định giám đốc thẩm (191)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 132/2021/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
132/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xác định cha cho con số 131/2021/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
131/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân gia đình ly hôn, con chung số 115/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
115/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 89/2018/HNGĐ-ST ngày 26/06/2018 về tranh chấp ly hôn - 4 năm trước
89/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình

Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 21 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 21 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp đòi tiền trợ cấp thôi việc số 07/2021/LĐ-ST - 21 ngày trước
07/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp khoản phụ cấp ngoài lương số 01/2018/LĐ-ST - 3 năm trước
01/2018/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động