Đã cập nhật 264262 bản án
1. Bản án sơ thẩm (222675)
2. Bản án phúc thẩm (41389)
3. Quyết định giám đốc thẩm (199)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)

Xem nhiều nhất
Bản án về tội môi giới mại dâm số 358/2019/HSPT - 3 năm trước
358/2019/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu số 311/2021/DS-PT - 1 năm trước
311/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 91/2020/KDTM-ST - 1 năm trước
91/2020/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số 774/2019/DSPT - 3 năm trước
774/2019/DSPT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 02/2018/DS-ST - 4 năm trước
02/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự

Hình sự
Bản án về tội chống người thi hành công vụ số 247/2021/HS-ST - 4 ngày trước
247/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội cướp giật tài sản số 258/2021/HS-ST - 4 ngày trước
258/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 265/2021/HS-ST - 4 ngày trước
265/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép hóa đơn số 81/2017/HSST - 5 năm trước
81/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 25/2021/HSST ngày 26/05/2021 về tội trộm cắp tài sản - 1 năm trước
25/2021/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về kiện tranh chấp nuôi dưỡng con chung sau ly hôn số 03/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
03/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ vợ chồng số 03/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
03/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nợ chung số 04/2018/HNGĐ-ST - 5 năm trước
04/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình


Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 6 tháng trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment No. 612/2019/HS-PT on smuggling - 2 năm trước
612/2019/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 709/2020/DS-PT dated july 28, 2020 on petition for declaring a notarized document - 1 năm trước
709/2020/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 10 tháng trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh