Đã cập nhật 230132 bản án
1. Bản án sơ thẩm (195354)
2. Bản án phúc thẩm (34610)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 15/2021/DS-ST - 12 giờ trước
15/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 15/2021/DS-ST - 12 giờ trước
15/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu nhà ở và đòi nhà số 15/2020/DS-PT - 12 giờ trước
15/2020/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 1 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 5 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án tranh chấp hôn nhân và gia đình số 12/2022/HNGĐ-PT - 2 ngày trước
12/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản khi ly hôn số 10/2022/HNGĐ-PT - 2 ngày trước
10/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 10/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
10/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng dịch vụ số 32/2017/KDTM-ST - 1 ngày trước
32/2017/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 1 ngày trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 11 tháng trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế