Đã cập nhật 244013 bản án
1. Bản án sơ thẩm (207498)
2. Bản án phúc thẩm (36399)
3. Quyết định giám đốc thẩm (191)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 474/2022/HS-PT - 2 ngày trước
474/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội cưỡng đoạt tài sản số 77/2022/HS-PT - 2 ngày trước
77/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 461/2022/HS-PT - 2 ngày trước
461/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án 33/2021/HSST ngày 28/04/2021 về tội trộm cắp tài sản - 1 năm trước
33/2021/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về xin ly hôn số 138/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
138/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn số 131/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
131/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 88/2021/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
88/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 107/2018/HNGĐ-ST ngày 29/11/2018 về xác định cha cho con - 3 năm trước
107/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình

Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 18 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 18 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp đòi tiền trợ cấp thôi việc số 07/2021/LĐ-ST - 18 ngày trước
07/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động số 187/2018/LĐ-PT - 4 năm trước
187/2018/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động