Đã cập nhật 244195 bản án
1. Bản án sơ thẩm (207649)
2. Bản án phúc thẩm (36425)
3. Quyết định giám đốc thẩm (191)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự số 20/2022/HS-ST - 6 giờ trước
20/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 19/2022/HS-ST - 6 giờ trước
19/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 18/2022/HS-ST - 6 giờ trước
18/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội hành hạ vợ chồng số 35/2021/HS-ST - 7 tháng trước
35/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 820/2022/HNGĐ-ST - 11 giờ trước
820/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn, nuôi con số 202/2021/HNGĐ-ST - 11 giờ trước
202/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 178/2022/HN-ST - 11 giờ trước
178/2022/HN-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản chung số 16/2022/HNGĐ-ST - 3 tháng trước
16/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 61/2018/HNGĐ-ST ngày 16/10/2018 về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn - 3 năm trước
61/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình

Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 19 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về đòi tiền trợ cấp thôi việc số 09/2021/LĐ-ST - 19 ngày trước
09/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp đòi tiền trợ cấp thôi việc số 07/2021/LĐ-ST - 19 ngày trước
07/2021/LĐ-ST - Sơ thẩm - Lao động