Đã cập nhật 309695 bản án
1. Bản án sơ thẩm (257895)
2. Bản án phúc thẩm (52020)
3. Quyết định giám đốc thẩm (259)
4. Án lệ (72)
5. Bản án tiếng Anh (266)

Xem nhiều nhất
Bản án về tội môi giới mại dâm số 358/2019/HSPT - 4 năm trước
358/2019/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu số 311/2021/DS-PT - 2 năm trước
311/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ số 774/2019/DS-PT - 4 năm trước
774/2019/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tội mua bán trái phép hóa đơn số 81/2017/HSST - 6 năm trước
81/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 91/2020/KDTM-ST - 3 năm trước
91/2020/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế

Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 333/2022/DS-PT - 1 năm trước
333/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sử dụng đất số 331/2022/DS-PT - 1 năm trước
331/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu gia súc 03/2019/DS-ST - 5 năm trước
03/2019/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án 80/2017/DS-PT ngày 29/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất - 6 năm trước
80/2017/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 115/2023/HS-PT - 1 năm trước
115/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội gây rối trật tự công cộng số 104/2023/HS-PT - 1 năm trước
104/2023/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 213/2022/HS-PT - 1 năm trước
213/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma tuý số 25/2022/HS-ST - 1 năm trước
25/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 18/2017/HSST ngày 06/09/2017 về hủy hoại tài sản - 5 năm trước
18/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma tuý số 25/2022/HS-ST - 1 năm trước
25/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tranh chấp quyền sở hữu gia súc 03/2019/DS-ST - 5 năm trước
03/2019/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án 18/2017/HSST ngày 06/09/2017 về hủy hoại tài sản - 5 năm trước
18/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 5 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 80/2017/DS-PT ngày 29/09/2017 về tranh chấp quyền sử dụng đất - 6 năm trước
80/2017/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn số 84/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước
84/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 81/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước
81/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 80/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước
80/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về xin ly hôn có yếu tố nước ngoài số 17/2018/HNGĐ-ST - 5 năm trước
17/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp xác định cha cho con số 404/2022/HNGĐ-ST - 1 năm trước
404/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình


Bản án Tiếng Anh
Judgment no. 76/2021/HNGD-ST on divorce dispute  - 1 năm trước
76/2021/HNGD-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình Tiếng anh
Judgment no. 20/2022/HSST against escape while being estorted - 1 năm trước
20/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 54/2018/DS-ST dated 16/11/2018 on dispute over a service contract - 1 năm trước
54/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự Tiếng anh
Judgment no. 85/2022/HSPT for Fraudulent appropriation of property - 1 năm trước
85/2022/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự Tiếng anh
Judgment no. 20/2021/HS-ST against crime of organizing others to enter vietnam illegally - 1 năm trước
20/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự Tiếng anh