Đã cập nhật 250304 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212801)
2. Bản án phúc thẩm (37617)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 273/2022/HS-ST - 5 ngày trước
273/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán người số 117/2022/HS-ST - 5 ngày trước
117/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 129/2022/HS-ST - 5 ngày trước
129/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp tiền phép năm số 01/2022/LĐ-PT - 1 tháng trước
01/2022/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động
Bản án 17/2021/DS-ST ngày 13/07/2021 về tranh chấp chia di sản thừa kế - 1 năm trước
17/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án 01/2018/DS-ST ngày 23/05/2018 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 4 năm trước
01/2018/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 50/2022/HNGĐ-ST - 5 ngày trước
50/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 11 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 11 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng góp vốn số 02/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
02/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 124/2022/KDTM-PT - 5 ngày trước
124/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê nhà số 69/2022/KDTM-ST - 7 ngày trước
69/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng kinh tế số 22/2022/KDTM-ST - 1 tháng trước
22/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế

Lao động
Bản án về tranh chấp tiền trợ cấp mất việc làm số 02/2022/LĐ-PT - 5 ngày trước
02/2022/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp xử lý kỷ luật lao động số 314/2022/LĐ-PT - 9 ngày trước
314/2022/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động
Bản án về tranh chấp tiền phép năm số 01/2022/LĐ-PT - 1 tháng trước
01/2022/LĐ-PT - Phúc thẩm - Lao động