Đã cập nhật 235463 bản án
1. Bản án sơ thẩm (199876)
2. Bản án phúc thẩm (35399)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (255)

Xem nhiều nhất
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 82/2021/KDTM-ST - 6 tháng trước
82/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 3 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về hôn nhân gia đình số 47/2021/HNGĐ-ST - 6 tháng trước
47/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tội vận chuyển lâm sản trái phép số 218/2021/HS-PT - 6 tháng trước
218/2021/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự

Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 87/2021/HS-ST - 1 ngày trước
87/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 443/2021/HS-ST - 1 ngày trước
443/2021/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 16/2019/HS-ST - 3 năm trước
16/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án về ly hôn, tranh chấp nợ chung số 04/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước
04/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 169/2021/DS-PT ngày 14/05/2021 về tranh chấp thừa kế tài sản - 1 năm trước
169/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi số 16/2019/HS-ST - 3 năm trước
16/2019/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân và gia đình số 140/2021/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
140/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp cấp dưỡng nuôi con số 118/2021/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
118/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp hôn nhân và gia đình số 99/2021/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
99/2021/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nợ chung số 04/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước
04/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 07/2022/KDTM-ST - 5 ngày trước
07/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 04/2022/KDTM-ST - 5 ngày trước
04/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê tài sản số 02/2022/KDTM-ST - 5 ngày trước
02/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp giữa thành viên công ty với công ty số 12/2022/KDTM-PT - 1 tháng trước
12/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 1 năm trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế