Đã cập nhật 230983 bản án
1. Bản án sơ thẩm (196102)
2. Bản án phúc thẩm (34698)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng vay tài sản số 12/2022/DS-ST - 1 giờ trước
12/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản số 12/2022/DS-ST - 1 giờ trước
12/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hụi số 11/2022/DS-ST - 1 giờ trước
11/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 1 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 5 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 54/2022/HS-ST - 39 phút trước
54/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 10/2022/HSST - 39 phút trước
10/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội hủy hoại tài sản số 54/2022/HS-ST - 46 phút trước
54/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản số 110/2022/HS-PT - 10 ngày trước
110/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 714/2022/HNGĐ-ST - 2 giờ trước
714/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 671/2022/HNGĐ-ST - 2 giờ trước
671/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 616/2022/HNGĐ-ST - 2 giờ trước
616/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 08/2022/KDTM-ST - 17 giờ trước
08/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 05/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
05/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 05/2022/KDTM-ST - 1 ngày trước
05/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 9 ngày trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 11 tháng trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế