Đã cập nhật 249567 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212336)
2. Bản án phúc thẩm (37357)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội trộm cắp tài sản số 36/2022/HSST - 8 giờ trước
36/2022/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 23/2022/HS-ST - 13 giờ trước
23/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 179/2017/HSPT ngày 20/04/2017 về tội dâm ô trẻ em - 3 năm trước
179/2017/HSPT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 8 giờ trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 8 giờ trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 18/2022/HNGĐ-ST - 8 giờ trước
18/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 27/2017/HNGĐ-ST ngày 21/08/2017 về tranh chấp cấp dưỡng cho con - 5 năm trước
27/2017/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về không công nhận quan hệ mẹ con số 412/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
412/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình