Đã cập nhật 249951 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212608)
2. Bản án phúc thẩm (37461)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng đặt cọc số 105/2020/DS-ST - 3 ngày trước
105/2020/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 61/2021/DS-ST - 3 ngày trước
61/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 60/2021/DS-ST - 3 ngày trước
60/2021/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án 228/2018/DS-PT ngày 14/06/2018 về hợp đồng bán đấu giá - 3 năm trước
228/2018/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hình sự
Bản án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy số 42/2022/HS-ST - 7 giờ trước
42/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội đánh bạc số 42/2022/HS-ST - 7 giờ trước
42/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 41/2022/HS-ST - 7 giờ trước
41/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội làm nhục người khác số 13/2018/HS-ST - 4 năm trước
13/2018/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 33/2018/HS-PT ngày 26/06/2018 về tội sử dụng trái phép chất độc - 3 năm trước
33/2018/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án nổi bật
Bản án về tội làm nhục người khác số 13/2018/HS-ST - 4 năm trước
13/2018/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án 228/2018/DS-PT ngày 14/06/2018 về hợp đồng bán đấu giá - 3 năm trước
228/2018/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án 01/2020/HNGĐ-ST ngày 24/09/2020 về tranh chấp ly hôn - 2 năm trước
01/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 33/2018/HS-PT ngày 26/06/2018 về tội sử dụng trái phép chất độc - 3 năm trước
33/2018/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 6 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 6 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 18/2022/HNGĐ-ST - 6 ngày trước
18/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 01/2020/HNGĐ-ST ngày 24/09/2020 về tranh chấp ly hôn - 2 năm trước
01/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thi công số 3412/2022/KDTM-ST - 2 ngày trước
3412/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 3252/2022/KDTM-ST - 2 ngày trước
3252/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 182/2022/KDTM-ST - 2 ngày trước
182/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 6 tháng trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế