Đã cập nhật 250053 bản án
1. Bản án sơ thẩm (212677)
2. Bản án phúc thẩm (37492)
3. Quyết định giám đốc thẩm (192)
4. Án lệ (56)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội mua bán trái phép chất ma túy số 273/2022/HS-ST - 1 ngày trước
273/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội mua bán người số 117/2022/HS-ST - 1 ngày trước
117/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản số 129/2022/HS-ST - 1 ngày trước
129/2022/HS-ST - Sơ thẩm - Hình sự
Bản án về tội đe dọa giết người số 354/2017/HSST - 4 năm trước
354/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn số 50/2022/HNGĐ-ST - 2 ngày trước
50/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con khi ly hôn số 30/2022/HNGĐ-ST - 8 ngày trước
30/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 22/2022/HNGĐ-ST - 8 ngày trước
22/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 209/2022/HNGĐ-ST - 4 tháng trước
209/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn với người mất tích số 23/2018/HNGĐ-ST - 4 năm trước
23/2018/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 124/2022/KDTM-PT - 1 ngày trước
124/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thi công số 3412/2022/KDTM-ST - 4 ngày trước
3412/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa số 3252/2022/KDTM-ST - 4 ngày trước
3252/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 6 tháng trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế