Đã cập nhật 254460 bản án
1. Bản án sơ thẩm (215401)
2. Bản án phúc thẩm (39128)
3. Quyết định giám đốc thẩm (196)
4. Án lệ (63)
5. Bản án tiếng Anh (266)


Hình sự
Bản án về tội cố ý gây thương tích số 59/2022/HS-PT - 2 giờ trước
59/2022/HS-PT - Phúc thẩm - Hình sự
Bản án 37/2017/HSST ngày 21/09/2017 về tội đưa hối lộ - 4 năm trước
37/2017/HSST - Sơ thẩm - Hình sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung khi ly hôn số 08/2022/HNGĐ-PT - 2 ngày trước
08/2022/HNGĐ-PT - Phúc thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 68/2022/HNGĐ - 7 ngày trước
68/2022/HNGĐ - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về ly hôn số 61/2022/HNGĐ-ST - 7 ngày trước
61/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp xác định cha cho con số 404/2022/HNGĐ-ST - 5 tháng trước
404/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình