Đã cập nhật 230682 bản án
1. Bản án sơ thẩm (195824)
2. Bản án phúc thẩm (34679)
3. Quyết định giám đốc thẩm (189)
4. Án lệ (52)
5. Bản án tiếng Anh (250)


Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng dịch vụ số 49/2022/DS-ST - 1 ngày trước
49/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về yêu cầu bồi thường thiệt hại tài sản số 52/2022/DS-ST - 1 ngày trước
52/2022/DS-ST - Sơ thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp hợp đồng hứa thưởng số 159/2022/DS-PT - 1 tháng trước
159/2022/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Bản án về tranh chấp đòi tài sản sính lễ số 283/2021/DS-PT - 5 tháng trước
283/2021/DS-PT - Phúc thẩm - Dân sự
Hôn nhân gia đình
Bản án về ly hôn, tranh chấp nuôi con số 45/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
45/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về tranh chấp ly hôn, nuôi con chung số 39/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
39/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án về kiện xin ly hôn số 38/2022/HNGĐ-ST - 1 ngày trước
38/2022/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
 Bản án 31/2020/HNGĐ-ST ngày 30/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
31/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Bản án 30/2020/HNGĐ-ST ngày 19/11/2020 về ly hôn, tranh chấp nuôi con - 9 tháng trước
30/2020/HNGĐ-ST - Sơ thẩm - Hôn Nhân Gia Đình
Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng tín dụng số 50/2022/KDTM-PT - 1 ngày trước
50/2022/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng mua bán điện số 17/2022/KDTM-ST - 4 ngày trước
17/2022/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế
Bản án về tranh chấp hợp đồng thuê lại đất số 10/2021/KDTM-PT - 6 ngày trước
10/2021/KDTM-PT - Phúc thẩm - Kinh tế
Bản án 28/2021/KDTM-ST ngày 14/05/2021 về tranh chấp hợp đồng tín dụng - 11 tháng trước
28/2021/KDTM-ST - Sơ thẩm - Kinh tế