Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAU GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13402 văn bản

1

Quyết định 2004/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của tỉnh Hậu Giang

2004/QD-UBND,Quyết định 2004 2020,Tỉnh Hậu Giang,Phê duyệt Kế hoạch thanh tra tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch thanh tra tỉnh Hậu Giang năm 2021,Phê duyệt Kế hoạch thanh tra Hậu Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

2

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND quy định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Hậu Giang,Mật độ chăn nuôi tỉnh Hậu Giang,Quy định mật độ chăn nuôi,Số liệu tổng đàn gia súc gia cầm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2020

3

Nghị quyết 16/NQ-HĐND năm 2020 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang tỉnh 2021

16/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Hậu Giang,Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân,Chương trình giám sát của Hội đồng Hậu Giang,Chương trình giám sát của tỉnh Hậu Giang 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2021

4

Quyết định 1347/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

1347/QD-UBND,Quyết định 1347 2020,Tỉnh Hậu Giang,Tổ chức của Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang,Quy chế tổ chức của Cổng Thông tin điện tử,Quy chế hoạt động của Cổng Thông tin điện tử,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 23/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2020

5

Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Hậu Giang ban hành

01/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bổ sung kế hoạch đầu tư công Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công Hậu Giang 2020,Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công,Đầu tư,Tài chính nhà nước 13/2020/QĐ-UBND HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

6

Quyết định 24/2019/QĐ-UBND quy định về giá tính thuế tài nguyên năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2019/QD-UBND,Quyết định 24 2019,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2019/QĐ-UBND Hậu

Ban hành: 26/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

7

Quyết định 25/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

25/2019/QD-UBND,Quyết định 25 2019,Tỉnh Hậu Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2019/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2020

8

Nghị quyết 24/2019/NQ-HĐND về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 24 2019,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2020

9

Quyết định 21/2019/QĐ-UBND quy định về quản lý nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

21/2019/QD-UBND,Quyết định 21 2019,Tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2019/QĐ-UBND Hậu

Ban hành: 28/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

10

Quyết định 14/2017/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

14/2017/QD-UBND,Quyết định 14 2017,Tỉnh Hậu Giang,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 18 tháng

Ban hành: 18/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

11

Nghị quyết 11/2019/NQ-HĐND về sáp nhập một số ấp, khu vực trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

11/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 11 2019,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 11 tháng 7

Ban hành: 11/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2019

12

Quyết định 24/2018/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2018/QD-UBND,Quyết định 24 2018,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2018/QĐ-UBND

Ban hành: 27/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

13

Quyết định 25/2018/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

25/2018/QD-UBND,Quyết định 25 2018,Tỉnh Hậu Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 25/2018/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 28 tháng 12 năm

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

14

Quyết định 22/2018/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

22/2018/QD-UBND,Quyết định 22 2018,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2018/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 21 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 21/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

15

Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

16/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2018,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2018/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2019

16

Nghị quyết 15/2018/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2019 do tỉnh Hậu Giang ban hành

15/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2018,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2018/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2019

17

Quyết định 21/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

21/2018/QD-UBND,Quyết định 21 2018,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 31/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

18

Quyết định 20/2018/QĐ-UBND về Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

20/2018/QD-UBND,Quyết định 20 2018,Tỉnh Hậu Giang ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2018/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2018

Ban hành: 28/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2018

19

Kế hoạch 23/KH-UBND về công tác tư pháp năm 2016 do tỉnh Hậu Giang ban hành

23/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/KH-UBND Hậu Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

20

Quyết định 1220/QĐ-UBND năm 2018 về mã định danh của đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

1220/QD-UBND,Quyết định 1220,Tỉnh Hậu Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1220/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 16 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 16/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.58.220