Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAU GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 13395 văn bản

21

Nghị quyết 07/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 38/2013/QĐ-UBND do tỉnh Hậu Giang ban hành

07/2018/QD-UBND,Nghị quyết 07 2018,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 10 tháng 7 năm

Ban hành: 10/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/08/2018

22

Quyết định 2056/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế phối hợp giải quyết liên thông các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

2056/QD-UBND,Quyết định 2056 2020,Tỉnh Hậu Giang,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp Hậu Giang,Phối hợp giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp,Thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 26/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

23

Quyết định 2040/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết 91 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang

2040/QD-UBND,Quyết định 2040 2020,Tỉnh Hậu Giang,Quy trình giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông Hậu Giang,Phê duyệt quy trình giải quyết thủ tục hành chính,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

24

Nghị quyết 18/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 4) do tỉnh Hậu Giang ban hành

18/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tỉnh Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

25

Nghị quyết 19/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 6) do tỉnh Hậu Giang ban hành

19/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020 Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2021

26

Nghị quyết 29/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Hậu Giang ban hành

29/NQ-HDND,Nghị quyết 29 2020,Tỉnh Hậu Giang,Quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Hậu Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hậu Giang,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 10/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

27

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

35/2020/QD-UBND,Quyết định 35 2020,Tỉnh Hậu Giang,Cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Chức năng nhiệm vụ Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 22/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2020

28

Quyết định 1800/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Thừa phát lại thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang

1800/QD-UBND,Quyết định 1800 2020,Tỉnh Hậu Giang,Thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại Hậu Giang,Thủ tục hành chính mới thuộc Sở Tư pháp Hậu Giang,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Thừa phát lại,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 20/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2021

29

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND quy định về cơ chế thu và sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

33/2020/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Hậu Giang,Cơ chế thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10 Hậu Giang,Sử dụng mức thu dịch vụ tuyển sinh lớp 10,Dịch vụ tuyển sinh lớp 10 Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2020

30

Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quy định về mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

05/2018/QD-UBND,Quyết định 05 2018,Tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2018/QĐ-UBND Hậu Giang

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2018

31

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND quy định về ủy quyền trong quản lý vốn đầu tư công, quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Hậu Giang,Ủy quyền quản lý vốn đầu tư công Hậu Giang,Ủy quyền quản lý đầu tư xây dựng Hậu Giang,Quản lý vốn đầu tư công Hậu Giang,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2020

32

Quyết định 28/2020/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

28/2020/QD-UBND,Quyết định 28 2020,Tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Quyết định 27/2019/QĐ-UBND Hậu Giang,Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm tỉnh Hậu Giang,Sửa đổi Bảng giá đất định kỳ 05 năm 2020 2024,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

33

Nghị quyết 16/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 3) do tỉnh Hậu Giang ban hành

16/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 16 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 lần 3,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

34

Nghị quyết 15/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 5) do tỉnh Hậu Giang ban hành

15/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 15 2020,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Hậu Giang,Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2020

35

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2018

35/2017/QD-UBND,Quyết định 35 2017,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 35/2017/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 22 tháng

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

36

Quyết định 24/2020/QĐ-UBND quy định về tiêu chí, quy trình xét duyệt hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

24/2020/QD-UBND,Quyết định 24 2020,Tỉnh Hậu Giang,Hồ sơ thành lập Văn phòng công chứng tỉnh Hậu Giang,Tiêu chí xét duyệt thành lập Văn phòng công chứng,Quy trình xét duyệt thành lập Văn phòng công chứng,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 24/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2020

37

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

36/2017/QD-UBND,Quyết định 36 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2017/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 22

Ban hành: 22/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2018

38

Quyết định 20/2020/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức hoạt động Trang thông tin điện tử tỉnh Hậu Giang

20/2020/QD-UBND,Quyết định 20 2020,Tỉnh Hậu Giang,Bãi bỏ Quyết định 01/2007/QĐ-UBND Hậu Giang,Bãi bỏ Quy chế tổ chức Trang thông tin điện tử,Bãi bỏ Quy chế hoạt động Trang thông tin điện tử,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

39

Nghị quyết 13/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020 (lần 2) do tỉnh Hậu Giang ban hành

13/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 13 2020,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công lần 2,Kế hoạch đầu tư công lần 2 tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

40

Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 4) do tỉnh Hậu Giang ban hành

12/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2020,Tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang,Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 2020,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222