Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HAU GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 13395 văn bản

61

Nghị quyết 08/2017/NQ-HĐND sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

08/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 08 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/NQ-HĐND Hậu Giang

Ban hành: 13/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/08/2017

62

Kế hoạch 351/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

351/KH-UBND,Tỉnh Hậu Giang,Phát triển và quản lý báo chí toàn quốc Hậu Giang,Thực hiện Quy hoạch phát triển báo chí Hậu Giang,Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

63

Quyết định 19/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

19/2017/QD-UBND,Quyết định 19 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 26 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2017

64

Quyết định 882/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

882/QD-UBND,Quyết định 882 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 882/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 17 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 17/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2018

65

Nghị quyết 869/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hậu Giang do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

869/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 869 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Sắp xếp,Đơn vị hành chính cấp huyện,Tỉnh Hậu Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

66

Quyết định 16/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

16/2017/QD-UBND,Quyết định 16 2017,Tỉnh Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 3 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 03/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2017

67

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND quy định về Bảng giá đất định kỳ 05 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

27/2019/QD-UBND,Quyết định 27 2019,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 27/2019/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 31

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2020

68

Nghị quyết 20/2019/NQ-HĐND về giao thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

20/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 20 2019,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

69

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

23/2019/QD-UBND,Quyết định 23 2019,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2019/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 23 tháng 12

Ban hành: 23/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2020

70

Quyết định 1845/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1845/QD-TTg,Quyết định 1845 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận thành phố Vị Thanh đô thị loại II,Thành phố Vị Thanh Hậu Giang đô thị loại II,Đô thị loại II tỉnh Hậu Giang,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

71

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Hậu Giang

13/2017/QD-UBND,Quyết định 13 2017,Tỉnh Hậu Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 13 tháng 4 năm 2017

Ban hành: 13/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

72

Quyết định 22/2019/QĐ-UBND quy định về phân cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện tại địa điểm cho thuê nhà để ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

22/2019/QD-UBND,Quyết định 22 2019,Tỉnh Hậu Giang,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 22/2019/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 09

Ban hành: 09/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2019

73

Nghị quyết 26/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020-2024

26/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2019,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

74

Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương do tỉnh Hậu Giang ban hành

19/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 19 2019,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

75

Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (lần 3) do tỉnh Hậu Giang ban hành

18/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 18 2019,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/02/2020

76

Nghị quyết 21/2019/NQ-HĐND quy định về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

21/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2019,Tỉnh Hậu Giang,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2019/NQ-HĐND Hậu Giang, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2020

77

Quyết định 12/2017/QĐ-UBND Quy định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

12/2017/QD-UBND,Quyết định 12 2017,Tỉnh Hậu Giang,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 23

Ban hành: 23/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2017

78

Quyết định 11/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định thu lệ phí trước bạ do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

11/2017/QD-UBND,Quyết định 11 2017,Tỉnh Hậu Giang,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 21 tháng 3 năm

Ban hành: 21/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

79

Quyết định 10/2017/QĐ-UBND Quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

10/2017/QD-UBND,Quyết định 10 2017,Tỉnh Hậu Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2017/QĐ-UBND Hậu Giang, ngày 16 tháng 3 năm

Ban hành: 16/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2017

80

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

08/2017/QD-UBND,Quyết định 08 2017,Tỉnh Hậu Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 8/2017/QĐ-UBND Vị Thanh, ngày 7 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 07/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.175.108