Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29709 văn bản

1

Kế hoạch 56/KH-UBND năm 2021 về quản lý chất lượng không khí tỉnh Hà Giang

56/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Chất lượng không khí tỉnh Hà Giang,Quản lý chất lượng không khí,Quản lý chất lượng không khí Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

2

Nghị quyết 43/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

43/NQ-HDND,Nghị quyết 43 2020,Tỉnh Hà Giang,Thành lập Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Nội vụ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

3

Nghị quyết 42/NQ-HĐND năm 2020 về thành lập Thanh tra tỉnh Hà Giang

42/NQ-HDND,Nghị quyết 42 2020,Tỉnh Hà Giang,Thành lập Thanh tra tỉnh Hà Giang,Thí điểm hợp nhất Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với Thanh tra tỉnh,Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

4

Quyết định 16/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang về lĩnh vực Tài chính do tỉnh Hà Giang ban hành

16/2020/QD-UBND,Quyết định 16 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ mức thu phí đào tạo lái xe ô tô B1 B2 C Hà Giang,Bãi bỏ xử lý tài sản sử dụng vốn nhà nước Hà Giang,Bãi bỏ giá tính lệ phí trước bại tài sản đã qua sử dụng,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2020

5

Quyết định 621/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang

621/QD-UBND,Quyết định 621 2020,Tỉnh Hà Giang,Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang,Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

6

Kế hoạch 79/KH-UBND về thực hiện Đề án Truyền thông tỉnh Hà Giang năm 2020

79/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/KH-UBND Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

7

Quyết định 2586/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

2586/QD-UBND,Quyết định 2586 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất Hà Giang năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

8

Quyết định 576/QĐ-UBND năm 2021 công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

576/QD-UBND,Quyết định 576 2021,Tỉnh Hà Giang,Công bố thủ tục hành chính ngành Ngoại vụ Hà Giang,Công bố thủ tục hành chính của ngành Ngoại vụ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Hà Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 18/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

9

Nghị quyết 10/NQ-HĐND về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

10/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2020,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Thành phố Hà Giang điều chỉnh sử dụng đất,Hà Giang điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2020,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

10

Kế hoạch 61/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

61/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thực hiện công tác dân vận chính quyền tỉnh Hà Giang,Thực hiện công tác dân vận chính quyền trong cơ quan,Công tác dân vận chính quyền trong cơ quan Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 26/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2021

11

Quyết định 286/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Hà Giang năm 2021

286/QD-UBND,Quyết định 286 2021,Tỉnh Hà Giang,Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí tỉnh Hà Giang,Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 08/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2021

12

Quyết định 270/QĐ-UBND năm 2021 bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

270/QD-UBND,Quyết định 270 2021,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 1968/QĐ-UBND tỉnh Hà Giang,Quy chế lựa chọn thương nhân tái xuất hàng hóa,Quy chế công bố thương nhân tái xuất hàng hóa,Xuất nhập khẩu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

13

Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2021 về mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Giang

228/QD-UBND,Quyết định 228 2021,Tỉnh Hà Giang,Mã định danh của các cơ quan tỉnh Hà Giang,Mã định danh của các đơn vị tỉnh Hà Giang,Mã định danh của các cơ quan đơn vị,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 01/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2021

14

Quyết định 01/2021/QĐ-UBND quy định về quản lý hoạt động thoát nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang

01/2021/QD-UBND,Quyết định 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Hoạt động thoát nước tỉnh Hà Giang,Quản lý hoạt động thoát nước,Quản lý thoát nước tỉnh Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

15

Kế hoạch 07/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2021

07/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa,Hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Giang,Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ Hà Giang,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2021

16

Quyết định 2591/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

2591/QD-UBND,Quyết định 2591 2020,Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Mèo Vạc Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Mèo Vạc,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hà Giang 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

17

Quyết định 2590/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

2590/QD-UBND,Quyết định 2590 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Mê,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Mê tỉnh Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Bắc Mê năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

18

Quyết định 2594/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

2594/QD-UBND,Quyết định 2594 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hà Giang 2021,Kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Vị Xuyên Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021 huyện Vị Xuyên,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

19

Quyết định 2593/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

2593/QD-UBND,Quyết định 2593 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Quản Bạ,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

20

Quyết định 2589/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

2589/QD-UBND,Quyết định 2589 2020,Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất Hoàng Su Phì Hà Giang 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140