Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 29709 văn bản

161

Nghị quyết 55/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu ngân sách nhà nước; thu, chi ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

55/NQ-HDND,Nghị quyết 55 2020,Tỉnh Hà Giang,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang,Thu chi ngân sách địa phương tỉnh Hà Giang,Thu chi ngân sách địa phương năm 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

162

Nghị quyết 39/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Hà Giang

39/NQ-HDND,Nghị quyết 39 2020,Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tỉnh Hà Giang,Thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 2025,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

163

Nghị quyết 53/NQ-HĐND năm 2020 thông qua Danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021, trên địa bàn tỉnh Hà Giang

53/NQ-HDND,Nghị quyết 53 2020,Tỉnh Hà Giang,Thông qua Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Hà Giang,Danh mục dự án thu hồi đất tỉnh Hà Giang năm 2021,Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất Hà Giang,Đầu tư,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

164

Nghị quyết 46/NQ-HĐND năm 2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

46/NQ-HDND,Nghị quyết 46 2020,Tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021,Nhiệm vụ phát triển kinh tế quốc phòng Hà Giang,Đầu tư,Thương mại HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

165

Nghị quyết 49/2020/NQ-HĐND quy định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

49/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 49 2020,Tỉnh Hà Giang,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế tỉnh Hà Giang,Mức hỗ trợ đóng bảo hiểm đối với một số đối tượng,Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế một số đối tượng,Bảo hiểm HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

166

Nghị quyết 38/2020/NQ-HĐND về kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017-2020 sang năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

38/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 38 2020,Tỉnh Hà Giang,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách sang năm 2021,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách tỉnh Hà Giang,Kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nước,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2020

167

Quyết định 33/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 797/2011/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Giang

33/2020/QD-UBND,Quyết định 33 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 797/2011/QĐ-UBND Hà Giang,Bãi bỏ Quy chế phối hợp quản lý đối với khu công nghiệp,Quản lý nhà nước đối với khu công nghiệp tỉnh Hà Giang,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2020

168

Quyết định 842/QĐ-UBND năm 2018 về Nội quy cửa khẩu song phương Xín Mần, tỉnh Hà Giang

842/QD-UBND,Quyết định 842 2018,Tỉnh Hà Giang,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 842/QĐ-UBND Giang, ngày 10 tháng 05

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

169

Quyết định 32/2020/QĐ-UBND năm 2020 quy định về số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

32/2020/QD-UBND,Quyết định 32 2020,Tỉnh Hà Giang,Hà Giang quy định số lượng cán bộ xã,Hà Giang quy định số lượng công chức xã,Hà Giang quy định số lượng công chức phường,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2020

170

Quyết định 30/2020/QĐ-UBND về tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Giang

30/2020/QD-UBND,Quyết định 30 2020,Tỉnh Hà Giang,Định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan,Tiêu chuẩn xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan,Xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan Hà Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

171

Kế hoạch 137/KH-UBND về thí điểm thi tuyển chức danh Giám đốc Đài Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang năm 2018

137/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 137/KH-UBND Hà Giang, ngày 16 tháng 4 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 16/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2018

172

Quyết định 2029/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

2029/QD-UBND,Quyết định 2029 2020,Tỉnh Hà Giang,Đều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh,Quy hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

173

Quyết định 2028/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

2028/QD-UBND,Quyết định 2028 2020,Tỉnh Hà Giang,Quy hoạch sử dụng đất huyện Quản Bạ Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

174

Quyết định 2027/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang

2027/QD-UBND,Quyết định 2027 2020,Tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Hoàng Su Phì,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất năm 2020,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 02/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2020

175

Quyết định 594/QĐ-UBND về Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 do tỉnh Hà Giang ban hành

594/QD-UBND,Quyết định 594 2018,Tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 594/QĐ-UBND Giang, ngày 03 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 03/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2018

176

Quyết định 1955/QĐ-UBND về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (bổ sung) đến năm 2020 của huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang

1955/QD-UBND,Quyết định 1955 2020,Tỉnh Hà Giang,Quy hoạch sử dụng đất huyện Mèo Vạc Hà Giang,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Mèo Vạc,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2020

177

Quyết định 1937/QĐ-UBND năm 2020 về phân loại lại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1937/QD-UBND,Quyết định 1937 2020,Tỉnh Hà Giang,Phân loại đơn vị hành chính xã phường thị trấn,Đơn vị hành chính xã phường thị trấn Hà Giang,Phân loại lại đơn vị hành chính Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

178

Quyết định 29/2020/QĐ-UBND về phân cấp quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Sở Công Thương cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, tỉnh Hà Giang

29/2020/QD-UBND,Quyết định 29 2020,Tỉnh Hà Giang,Phân cấp quản lý an toàn thực phẩm,Quản lý an toàn thực phẩm Sở Công Thương,Quản lý an toàn thực phẩm tỉnh Hà Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

179

Kế hoạch 89/KH-UBND về hành động bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong lĩnh vực nông nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2018

89/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 89/KH-UBND Hà Giang, ngày 20 tháng 03 năm 2018 KẾ HOẠCH

Ban hành: 20/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

180

Chỉ thị 1867/CT-UBND năm 2020 về giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải nhựa do tỉnh Hà Giang ban hành

1867/CT-UBND,Chỉ thị 1867 2020,Tỉnh Hà Giang,Giảm thiểu tái sử dụng chất thải nhựa Hà Giang,Tái chế chất thải nhựa Hà Giang,Phân loại thu gom chất thải nhựa Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.157.140