Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 29723 văn bản

21

Quyết định 2585/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang

2585/QD-UBND,Quyết định 2585 2020,Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch sử dụng đất huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

22

Quyết định 2595/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

2595/QD-UBND,Quyết định 2595 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Quang Bình,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2021

23

Quyết định 2592/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang

2592/QD-UBND,Quyết định 2592 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất huyện Yên Minh,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

24

Quyết định 2588/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

2588/QD-UBND,Quyết định 2588 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Giang,hê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021,Kế hoạch sử dụng đất huyện Xín Mần tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

25

Quyết định 2587/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang

2587/QD-UBND,Quyết định 2587 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Bắc Quang,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 2021,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

26

Quyết định 38/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND do tỉnh Hà Giang ban hành

38/2020/QD-UBND,Quyết định 38 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ Quyết định 05/2019/QĐ-UBND Hà Giang,Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa,Bãi bỏ chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

27

Quyết định 34/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Hà Giang

34/2020/QD-UBND,Quyết định 34 2020,Tỉnh Hà Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Hà Giang,Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021,Hệ số điều chỉnh giá đất Hà Giang 2021,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 18/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2021

28

Nghị quyết 56/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ ngân sách địa phương năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

56/NQ-HDND,Nghị quyết 56 2020,Tỉnh Hà Giang,Phân bổ ngân sách địa phương Hà Giang,Hà Giang phân bổ ngân sách địa phương 2021,Ngân sách địa phương của Hà Giang 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

29

Nghị quyết 35/NQ-HĐND năm 2020 về Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025

35/NQ-HDND,Nghị quyết 35 2020,Tỉnh Hà Giang,Kế hoạch tài chính 05 năm tỉnh Hà Giang,Kế hoạch tài chính giai đoạn 2021 2025,Kế hoạch tài chính 05 năm 2021 2025,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

30

Kế hoạch 262/KH-UBND năm 2020 về triển khai các hoạt động đối ngoại năm 2021 của tỉnh Hà Giang

262/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Triển khai các hoạt động đối ngoại,Hoạt động đối ngoại tỉnh Hà Giang,Hoạt động đối ngoại năm 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

31

Kế hoạch 239/KH-UBND năm 2020 về triển khai thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi do tỉnh Hà Giang ban hành

239/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Triển khai Luật Giám định tư pháp sửa đổi Hà Giang,Thi hành Luật Giám định tư pháp sửa đổi Hà Giang,Phổ biến Luật Giám định tư pháp sửa đổi Hà Giang,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

32

Quyết định 1940/QĐ-UBND năm 2020 về ban hành đơn giá nhân công do tỉnh Hà Giang ban hành

1940/QD-UBND,Quyết định 1940 2020,Tỉnh Hà Giang,Công bố đơn giá nhân công Hà Giang,Ban hành đơn giá nhân công Hà Giang,Đơn giá nhân công xây dựng Hà Giang,Lao động - Tiền lương,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

33

Kế hoạch 238/KH-UBND năm 2020 về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025 do tỉnh Hà Giang ban hành

238/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Phát triển thương mại điện tử tỉnh Hà Giang,Thương mại điện tử Hà Giang,Thương mại điện tử Hà Giang giai đoạn 2021 2025,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 21/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2020

34

Quyết định 1845/QĐ-UBND năm 2020 về Quy định đánh giá kết quả cải cách hành chính do tỉnh Hà Giang ban hành

1845/QD-UBND,Quyết định 1845 2020,Tỉnh Hà Giang,Quy định đánh giá cải cách hành chính Hà Giang,Đánh giá kết quả cải cách hành chính Hà Giang,Cải cách hành chính Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

35

Kế hoạch 129/KH-UBND năm 2020 về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử do tỉnh Hà Giang ban hành

129/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Thủ tục hành chính môi trường điện tử Hà Giang,Môi trường điện tử Hà Giang,Thủ tục hành chính điện tử Hà Giang,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2020

36

Quyết định 2791/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang

2791/QD-UBND,Quyết định 2791 2019,Tỉnh Hà Giang,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2791/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

37

Kế hoạch 173/KH-UBND về cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Hà Giang năm 2020

173/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2020,Cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh Hà Giang,Cải thiện chỉ số PCI tỉnh Hà Giang năm 2020,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

38

Quyết định 25/2020/QĐ-UBND bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang ban hành

25/2020/QD-UBND,Quyết định 25 2020,Tỉnh Hà Giang,Bãi bỏ 03 Chỉ thị quy phạm pháp luật Hà Giang,Bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh,Hà Giang bãi bỏ Chỉ thị quy phạm pháp luật,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2020

39

Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Chương trình khuyến công tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025

1493/QD-UBND,Quyết định 1493 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê duyệt chương trình khuyến công ,Chương trình khuyến công tỉnh Hà Giang,Chương trình khuyến công 2021 2025 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 24/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2020

40

Chương trình 96/CTr-UBND xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2016

96/CTr-UBND,Tỉnh Hà Giang,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 96/CTr-UBND Giang, ngày 21 tháng 04 năm 2016 CHƯƠNG TRÌNH XÚC

Ban hành: 21/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.214.224