Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" TINH HA GIANG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 29709 văn bản

141

Kế hoạch 24/KH-UBND thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

24/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính,Hoạt động của cơ quan hành chính tỉnh Hà Giang,Quy chế dân chủ trong hoạt động đơn vị sự nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

142

Quyết định 109/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang khóa VI, nhiệm kỳ 2020-2025

109/QD-UBND,Quyết định 109 2021,Tỉnh Hà Giang,Điều lệ sửa đổi Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang,Phê duyệt Điều lệ sửa đổi Hội Văn học nghệ thuật,Điều lệ Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Hà Giang 2020 2025,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

143

Quyết định 1468/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Hà Giang

1468/QD-UBND,Quyết định 1468 2018,Tỉnh Hà Giang,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1468/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 11 tháng 7 năm 2018

Ban hành: 11/07/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2018

144

Quyết định 77/QĐ-UBND năm 2021 về Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Hà Giang

77/QD-UBND,Quyết định 77 2021,Tỉnh Hà Giang,Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các khu công nghiệp,Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong các khu kinh tế,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

145

Quyết định 46/QĐ-UBND năm 2021 về phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021

46/QD-UBND,Quyết định 46 2021,Tỉnh Hà Giang,Phân công công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh Hà Giang,Phân công công tác Phó Chủ tịch Ủy ban Hà Giang,Phân công công tác Chủ tịch Ủy ban tỉnh 2016 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2021

146

Nghị quyết 01/NQ-HĐND về Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

01/NQ-HDND,Nghị quyết 01 2021,Tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát tỉnh Hà Giang,Chương trình giám sát của Thường trực Hội đồng,Chương trình giám sát Hội đồng nhân dân tỉnh 2021,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2021

147

Chỉ thị 03/CT-UBND về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 do tỉnh Hà Giang ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2021,Tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội,Dự toán ngân sách tỉnh Hà Giang,Dự toán ngân sách năm 2021,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

148

Kế hoạch 276/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2021-2025

276/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số,Đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Giang,Đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 2025,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

149

Quyết định 2625/QĐ-UBND năm 2020 về định mức vật liệu xây dựng đặc thù để sản xuất bê tông, vữa sử dụng cát nghiền thay thế cát tự nhiên trên địa bàn tỉnh Hà Giang

2625/QD-UBND,Quyết định 2625 2020,Tỉnh Hà Giang,Định mức vật liệu để sản xuất bê tông thay thế tự nhiên,Vật liệu để sản xuất bê tông thay thế tự nhiên Hà Giang,Vật liệu để sản xuất vữa thay thế tự nhiên tỉnh Hà Giang,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

150

Kế hoạch 277/KH-UBND năm 2020 về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Giang năm 2021

277/KH-UBND,Tỉnh Hà Giang,Ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số,Đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Hà Giang,Đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2021,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

151

Nghị quyết 207/2015/NQ-HĐND Quy định về Phí chợ trên địa bàn tỉnh Hà Giang

207/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 207 2015,Tỉnh Hà Giang,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 207/2015/NQ-HĐND Hà Giang, ngày 10 tháng

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2015

152

Quyết định 37/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Hà Giang

37/2020/QD-UBND,Quyết định 37 2020,Tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức Thanh tra tỉnh Hà Giang,Quyền hạn của Thanh tra tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

153

Quyết định 35/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang

35/2020/QD-UBND,Quyết định 35 2020,Tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang,Quyền hạn của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang,Chức năng của Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

154

Quyết định 36/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang

36/2020/QD-UBND,Quyết định 36 2020,Tỉnh Hà Giang,Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Nhiệm vụ quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Chức năng nhiệm vụ của Sở Nội vụ tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2021

155

Quy chế phối hợp 05/QCPH-UBND năm 2020 trong công tác quản lý khoáng sản, quản lý cát, sỏi lòng sông tại khu vực giáp ranh giữa tỉnh Yên Bái với tỉnh Hà Giang

05/QCPH-UBND,Quy chế 05 2020,Tỉnh Yên Bái,Tỉnh Hà Giang,Công tác quản lý khoáng sản tỉnh Yên Bái tỉnh Hà Giang,Quản lý cát sỏi lòng sông tỉnh Yên Bái tỉnh Hà Giang,Công tác quản lý khoáng sản quản lý cát sỏi lòng sông,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH YÊN BÁI - UBND TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG

Ban hành: 27/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2021

156

Chỉ thị 2515/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản do tỉnh Hà Giang ban hành

2515/CT-UBND,Chỉ thị 2515 2020,Tỉnh Hà Giang,Hoạt động đấu giá tài sản tỉnh Hà Giang,Quản lý nhà nước đối với đấu giá tài sản,Công tác quản lý đối với đấu giá tài sản,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

157

Quyết định 1121/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Điều lệ Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Hà Giang

1121/QD-UBND,Quyết định 1121 2018,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1121/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 08 tháng 6 năm 2018

Ban hành: 08/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/09/2018

158

Quyết định 2366/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tỉnh Hà Giang

2366/QD-UBND,Quyết định 2366 2020,Tỉnh Hà Giang,Hoạt động Ban chỉ đạo phòng ngừa sự cố hóa chất,Ban chỉ đạo phòng ngừa sự cố hóa chất tỉnh Hà Giang,Quy chế hoạt động Ban chỉ đạo ứng phó sự cố hóa chất,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 14/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

159

Nghị quyết 57/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang, quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

57/NQ-HDND,Nghị quyết 57 2020,Tỉnh Hà Giang,Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương Hà Giang,Quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2019,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

160

Nghị quyết 54/NQ-HĐND về bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và chi ngân sách địa phương năm 2020 do tỉnh Hà Giang ban hành

54/NQ-HDND,Nghị quyết 54 2020,Tỉnh Hà Giang,Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước,Dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Hà Giang,Chi ngân sách địa phương tỉnh Hà Giang,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.173