Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 38056 văn bản

161

Quyết định 2143/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị mới La Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế

quyết. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu , Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải, Văn hóa và Thể thao, Du lịch; Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc; Chủ tịch UBND Lộc Sơn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2020

162

Quyết định 5514/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô thị vệ tinh Sơn Tây) đến năm 2030, tỷ lệ 1/10.000 do thành phố Hà Nội ban hành

; Căn cứ Thông số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; Theo các Quyết định số 5631/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 và số 5377/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung thị xã Sơn Tây (lồng ghép Đô

Ban hành: 20/10/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

163

Quyết định 2451/QĐ-UBND năm 2017 quy định về khuyến nông viên trên địa bàn tỉnh Sơn La

2451/QD-UBND,Quyết định 2451 2017,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2451/QĐ-UBND Sơn La, ngày 18 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 18/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2017

164

Quyết định 21/2020/QĐ-UBND quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Lạng Sơn

21/2020/QD-UBND,Quyết định 21 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Cơ cấu tổ chức Sở Lao động tỉnh Lạng Sơn,Chức năng nhiệm vụ Sở Lao động tỉnh Lạng Sơn,Nhiệm vụ quyền hạn Sở Lao động tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/04/2020

165

Quyết định 16/2016/QĐ-UBND Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

16/2016/QD-UBND,Quyết định 16 2016,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/2016/QĐ-UBND Sơn La, ngày 02

Ban hành: 02/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/09/2016

166

Nghị quyết 97/2014/NQ-HĐND thông qua đề án đề nghị công nhận thị xã Bỉm Sơn là đô thị loại III, trực thuộc tỉnh Thanh Hóa

97/2014/NQ-HDND,Nghị quyết 97 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 97/2014/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm

Ban hành: 16/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2015

167

Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND đề nghị thành lập các phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa

họp. QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Thống nhất đề nghị thành lập các phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - hội, hệ thống cơ sở hạ tầng của các , cụ thể như sau: 1. Phường Quảng Cư có diện tích tự nhiên 642,81 ha;

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

168

Nghị quyết 197/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch chuẩn bị đầu dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

197/NQ-HDND,Nghị quyết 197 2020,Tỉnh Sơn La,Đầu dự án dự kiến khởi công mới Sơn La,Đầu dự án dự kiến khởi công mới,Dự án dự kiến khởi công mới trong đầu công Sơn La,Đầu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2020

169

Kế hoạch 222/KH-UBND về đánh giá, thẩm định, phân loại các cơ quan, đơn vị; , phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

222/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 222/KH-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 10 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 31/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

170

Nghị quyết 767/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Sa Pa và các phường, thuộc thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Hoàng Liên; Bắc giáp Ngũ Chỉ Sơn; d) Thành lập phường Phan Si Păng trên cơ sở điều chỉnh 9,69 km2 diện tích tự nhiên, 4.995 người của thị trấn Sa Pa và 0,88 km2 diện tích tự nhiên, 200 người của San Sả Hồ. Sau khi thành lập, phường Phan Si Păng có 10,57 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 5.195 người. Địa giới hành chính phường

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

171

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2016 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2016,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/CT-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 5 năm 2015

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2016

172

Quyết định 30/2016/QĐ-UBND quy định lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn thành phố Sơn La và huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La đến năm 2030

30/2016/QD-UBND,Quyết định 30 2016,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 30/2016/QĐ-UBND Sơn La, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2016

173

Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg về tăng cường phòng ngừa, xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản do tỉnh Lạng Sơn ban hành

112/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện Chỉ thị 21/CT-TTg tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện Chỉ thị về phòng ngừa chiếm đoạt tài sản,Tăng cường xử lý hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản,Trách nhiệm hình sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

174

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố, tỉnh Sơn La

15/CT-UBND,Chỉ thị 15 2017,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/CT-UBND Sơn La, ngày 10 tháng 11 năm 2017

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

175

Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu cấp để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La

50/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 50 2017,Tỉnh Sơn La,Đầu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 21 tháng 7 năm 2017

Ban hành: 21/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2017

176

Quyết định 1086/QĐ-UBND năm 2020 về công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Sơn La

1086/QD-UBND,Quyết định 1086 2020,Tỉnh Sơn La,Công bố đơn giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng,Công bố đơn giá ca máy tỉnh Sơn La,Công bố đơn giá thiết bị thi công xây dựng tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

177

Quyết định 656/QĐ-UBND năm 2015 về phân loại hệ thống đường đô thị thuộc thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành

656/QD-UBND,Quyết định 656 2015,Tỉnh Sơn La,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 656/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 03 năm 2015

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2015

178

Kế hoạch 47/KH-UBND về thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

47/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm hội,Chỉ tiêu đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp,Đối tượng tham gia Bảo hiểm y tế Lạng Sơn,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2020

179

Nghị quyết 818/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp thuộc tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

Phong, Phú Xá, Thuỵ Hùng; huyện Văn Lãng, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn; b) Sau khi sắp xếp, huyện Cao Lộc có 22 đơn vị hành chính cấp , gồm 20 và 02 thị trấn. 5. Sắp xếp các đơn vị hành chính cấp thuộc huyện Chi Lăng như sau: a) Nhập toàn bộ 30,88 km2 diện tích tự nhiên, 7.429 người của Quang Lang vào

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2019

180

Kế hoạch 142/KH-UBND về triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực khí tượng thủy văn ban hành năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

142/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Văn bản về lĩnh vực khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La,Thi hành văn bản về lĩnh vực khí tượng thủy văn,Thi hành văn bản lĩnh vực khí tượng thủy văn 2020,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188