Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND đề nghị thành lập các phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa

Số hiệu: 39/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 39/2016/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP CÁC PHƯỜNG: QUẢNG CƯ, QUẢNG CHÂU, QUẢNG THỌ, QUẢNG VINH THUỘC THỊ XÃ SẦM SƠN VÀ THÀNH LẬP THÀNH PHỐ SẦM SƠN THUC TỈNH THANH HÓA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 ca y ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 ca y ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính.

- Xét Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 ca y ban nhân dân tnh v việc đề nghị thành lập các phường Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập Thành ph Sm Sơn, thuộc tỉnh Thanh Hóa; Báo cáo thẩm tra số 836/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tnh và ý kiến của đại biểu Hội đng nhân dân tnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điu 1. Thng nht đnghị thành lập các phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn trên cơ snguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội, hthống cơ shạ tầng của các xã, cụ thể như sau:

1. Phường Quảng Cư có diện tích tự nhiên 642,81 ha; dân số 11.403 người. Địa giới hành chính phường Quảng Cư: Bắc giáp huyện Hong Hóa; Nam giáp phường Trung Sơn; Đông giáp biển Đông; Tây giáp phưng Quảng Tiến.

2. Phường Quảng Châu có diện tích tự nhiên 799,81 ha; dân số 9.217 người. Địa giới hành chính phường Quảng Châu: Bắc giáp huyn Hong Hóa; Nam giáp phường Quảng Vinh; Đông giáp các phường Trường Sơn, Bc Sơn ,Trung Sơn, Quảng Tiến; Tây giáp phường Quảng Thọ.

3. Phường Quảng Thọ có diện tích tự nhiên 469,35 ha; dân số 8.472 người. Địa giới hành chính phường Quảng Thọ: Bắc giáp huyện Hoằng Hóa; Nam giáp phường Quảng Vinh; Đông giáp phường Quảng Châu; Tây giáp thành ph Thanh Hóa.

4. Phường Quảng Vinh có diện tích tự nhiên 473,64 ha; dân số 10.300 người. Địa giới hành chính phường Quảng Vinh: Bắc giáp các phường Quảng Châu, Quảng Thọ; Nam giáp xã Quảng Hùng; Đông giáp phường Trường Sơn và Bin Đông; Tây giáp xã Quảng Minh và thành phố Thanh Hóa.

Điu 2. Đ ngh thành lập thành ph Sm Sơn trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số, đơn vị hành chính trực thuộc, cơ cấu và tnh độ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Sầm Sơn.

Thành phố Sầm Sơn có diện tích tự nhiên 4.494,24 ha; dân s150.902 người; có 11 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 08 phường: Bắc Sơn, Trung Sơn, Trường Sơn, Quảng Tiến, Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh và 03 xã: Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại.

Địa giới hành chính thành phố Sầm Sơn: Bắc giáp huyện Hong Hóa; Nam giáp huyện Quảng Xương; Tây giáp huyện Quảng Xương và thành phố Thanh Hóa; Đông giáp Biển Đông.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII Kỳ họp thứ hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
-
Thủ tướng Chính ph;
- Văn phòng QH, Văn phòng CP, VP Chủ tịch nước;
- Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Thường Trực: Tnh Ủy, HĐND tỉnh; UBND tnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tnh y, Đoàn ĐBQH, HĐND tnh, UBND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQ tnh và các Đoàn th cp tnh;
-
Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 39/2016/NQ-HĐND đề nghị thành lập các phường: Quảng Cư, Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh thuộc thị xã Sầm Sơn và thành lập thành phố Sầm Sơn thuộc tỉnh Thanh Hóa

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


702

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.22.151