Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 38071 văn bản

101

Nghị quyết 62/2017/NQ-HĐND về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

62/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 62 2017,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 62/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2018

102

Nghị quyết 215/NQ-HĐND năm 2020 về thông qua dự kiến kế hoạch đầu công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

215/NQ-HDND,Nghị quyết 215 2020,Tỉnh Sơn La,Dự kiến kế hoạch đầu công tỉnh Sơn La 2021,Thông qua dự kiến kế hoạch đầu công Sơn La,Kế hoạch đầu công của tỉnh Sơn La 2021,Đầu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2020

103

Quyết định 687/QĐ-TTg năm 2019 về phê duyệt Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

La, kết hợp khai thác tiềm năng du lịch nghỉ dưỡng của tỉnh Sơn La, trong đó khai thác tiềm năng du lịch khu suối khoáng tại bản Mòng ( Hua La), Hua Ít (thị trấn Ít Ong). - Tổ chức các hoạt động liên hoan văn hóa nghệ thuật có chủ đề lịch sử, văn hóa tại Di tích quốc gia đặc biệt Nhà Sơn La. b) Các tuyến, chương trình tham quan du

Ban hành: 05/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2019

104

Nghị quyết 82/2018/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

82/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 82 2018,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 82/2018/NQ-HĐND Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm

Ban hành: 06/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/01/2019

105

Quyết định 2387/QĐ-UBND năm 2016 về công nhận đô thị Củng Sơn, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên là đô thị loại V

2387/QD-UBND,Quyết định 2387 2016,Tỉnh Phú Yên,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2387/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 07 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 07/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2016

106

Quyết định 2822/QĐ-UBND năm 2018 quy định về tổ chức Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng cấp tỉnh, cấp huyện (thành phố), cấp phường, thị trấn và Hội thi Thông tin lưu động cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI THI, HỘI DIỄN, LIÊN HOAN NGHỆ THUẬT QUẦN CHÚNG CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN (THÀNH PHỐ), CẤP PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ HỘI THI THÔNG TIN LƯU ĐỘNG CẤP TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Thông liên tịch số 46/2016/TTLT-BTC-BVHTTDL ngày

Ban hành: 13/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/11/2018

107

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2019 về trích nộp kinh phí công đoàn do tỉnh Sơn La ban hành

04/CT-UBND,Chỉ thị 04 2019,Tỉnh Sơn La,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/CT-UBND Sơn La, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 22/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/02/2019

108

Quyết định 31/2017/QĐ-UBND Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

11/9/2017 của UBND tỉnh Sơn La) Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này quy định về chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La. 2. Lĩnh vực hội hóa bao gồm: Giáo dục - Đào tạo, Dạy nghề, Y tế, Văn hóa, Thể dục thể thao, Môi trường, Giám định pháp. Điều

Ban hành: 11/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2017

109

Quyết định 2139/QĐ-UBND năm 2020 về tiêu chí và quy trình đánh giá, phân loại thẩm định các cơ quan, đơn vị; , phường, thị trấn; bản, tiểu khu, tổ dân phố liên quan đến ma túy do tỉnh Sơn La ban hành

VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2139/QĐ-UBND Sơn La, ngày 29 tháng 9 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI THẨM ĐỊNH CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ; , PHƯỜNG, THỊ TRẤN; BẢN, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY

Ban hành: 29/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

110

Quyết định 929/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Sơn Tây, huyện Sơn Tây tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

đạt 9m2/người. Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị đạt 7m2/người. 5. Lộ trình đánh giá, phân loại đô thị và khu vực ưu tiên phát triển đô thị trên địa bàn thị trấn Sơn Tây. a) Lộ trình đánh giá, phân loại đô thị: - Giai đoạn 2016 - 2020: Tập trung đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng hội (nhất là các công trình giao thông

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2018

111

Quyết định 999/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Phương án chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

999/QD-UBND,Quyết định 999 2014,Tỉnh Thanh Hóa,Chợ Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 999/QĐ-UBND Thanh

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2014

112

Chỉ thị 03/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

03/CT-UBND,Chỉ thị 03 2019,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/CT-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2019

113

Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND về đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc; thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập; thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan và thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

21/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 21 2018,Tỉnh Lạng Sơn,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2018/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2019

114

Quyết định 3161/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

xét, điều chỉnh cho phù hợp. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu , Xây dựng, Tài chính, Lao động Thương binh và hội, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc nhà nước Sơn La; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Sơn La; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết

Ban hành: 20/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

115

Kế hoạch 120/KH-UBND năm 2018 về phát triển kinh tế - hội tỉnh Lạng Sơn năm 2019 (lần 1)

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2019 (LẦN 1) Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Công văn số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu về việc Khung hướng dẫn đánh giá giữa kỳ

Ban hành: 10/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2019

116

Nghị quyết 768/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về thành lập thị xã Kinh Môn và các phường, thuộc thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

thị xã Kinh Môn: a) Thành lập phường An Lưu trên cơ sở toàn bộ 3,72 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 11.726 người của thị trấn Kinh Môn. Địa giới hành chính phường An Lưu: Đông giáp thành phố Hải Phòng; Tây giáp phường Hiệp An; Nam giáp phường Long Xuyên và phường Thái Thịnh; Bắc giáp phường Hiệp Sơn và phường Phú Thứ; b)

Ban hành: 11/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/10/2019

117

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2018 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2018,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

118

Kế hoạch 110/KH-UBND năm 2017 thực hiện Quy định về xây dựng , phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật do tỉnh Lạng Sơn ban hành

110/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Giáo dục,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 09 tháng 6 năm 2017

Ban hành: 09/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

119

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2018 về tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2018,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 11 năm 2018

Ban hành: 15/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

120

Quyết định 513/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch xúc tiến đầu năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

513/QD-UBND,Quyết định 513 2020,Tỉnh Lạng Sơn,Đầu UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 513/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 28 tháng 3 năm 2020 QUYẾT

Ban hành: 28/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188