Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Số hiệu: 23/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 31/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 31 tháng 7 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHỦ TRƯƠNG THÀNH LẬP THỊ TRẤN SƠN THỊNH, HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ 14 (CHUYÊN ĐỀ)

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết s 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hi về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết s 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Xét Tờ trình số 101/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Báo cáo thẩm tra số 66/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, như sau:

1. Diện tích tự nhiên: 31,5151 km2.

2. Dân số: 8.831 người.

3. Trụ sở làm việc: Tại trụ sxã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn hiện nay.

4. Địa giới hành chính: Phía Đông giáp xã Suối Bu và xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn; phía Tây giáp thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn và xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu; phía Nam giáp xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu; phía Bắc giáp xã Suối Giàng và xã Phù Nham, huyện Văn Chấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ Đề án thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVIII - Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) thông qua ngày 31 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
-
Chính phủ;
- Bộ Nội vụ;
- Thường
trực Tnh ủy;
- Thường
trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban nhân dân t
nh;
-
y ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh;
- Đoàn đại bi
u Quốc hội tnh;
- Các đại biểu HĐND t
nh;
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể
cấp tỉnh;
- Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành
phố;
-
y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành ph;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND t
nh;
- Lưu: VT, CVpc.

CHỦ TỊCH
Phạm Thị Thanh Trà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


490

DMCA.com Protection Status
IP: 34.201.11.222