Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 38071 văn bản

81

Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định về tặng Danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu ” do tỉnh Lạng Sơn ban hành

91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Xét Tờ trình số 152/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu ”; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa -

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

82

Kế hoạch 133/KH-UBND năm 2019 về phát triển kinh tế - hội tỉnh Lạng Sơn năm 2020 (lần 1)

Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 133/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 31 tháng 7 năm 2019 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI TỈNH LẠNG SƠN NĂM 2020 (LẦN 1) Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế -

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2020

83

Kế hoạch 187/KH-UBND năm 2019 về công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

187/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Công tác thi đua khen thưởng tỉnh Lạng Sơn,Thực hiện công tác thi đua khen thưởng,Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 24/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2020

84

Quyết định 25/2015/QĐ-UBND công nhận xã Sơn Đông thuộc huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc là đô thị loại V

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN SƠN ĐÔNG THUỘC HUYỆN LẬP THẠCH LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V ỦY BAN NHÂN DÂN Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND số 11/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Quy hoạch đô thị; Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về phân loại đô thị; Căn cứ Thông số

Ban hành: 13/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2015

85

Nghị quyết 10/NQ-HĐND năm 2019 về đổi tên thôn thuộc Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐỔI TÊN THÔN THUỘC ĐỌI SƠN, HUYỆN DUY TIÊN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM KHÓA XVIII, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở , phường, thị trấn;

Ban hành: 12/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/09/2019

86

Quyết định 3403/QĐ-UBND năm 2015 thành lập bản mới thuộc Phiêng Khoài, Yên Sơn, Chiềng Sàng của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

3403/QD-UBND,Quyết định 3403 2015,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3403/QĐ-UBND Sơn La, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 31/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2016

87

Nghị quyết 145/NQ-HĐND năm 2015 thành lập bản mới thuộc Phiêng Khoài, Yên Sơn, Chiềng Sàng của huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

145/NQ-HDND,Nghị quyết 145 2015,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 145/NQ-HĐND Sơn La, ngày 10 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/02/2016

88

Quyết định 3288/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Phú Sơn, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

lực kể từ ngày ký Điều 7. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Chủ tịch UBND Phú Sơn; Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: - Như Điều 7; - Thường trực HĐND tỉnh;

Ban hành: 20/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2017

89

Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2019 về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong quá trình lựa chọn nhà thầu và lựa chọn nhà đầu trên địa bàn tỉnh Sơn La

16/CT-UBND,Chỉ thị 16 2019,Tỉnh Sơn La,Đầu ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/CT-UBND Sơn La, ngày 23 tháng 9 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 23/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2019

90

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2019 về phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2025

127/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Phát triển đô thị tỉnh Lạng Sơn,Phát triển đô thị đến năm 2025,Phát triển đô thị Lạng Sơn đến 2025,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

91

Nghị quyết 23/NQ-HĐND năm 2019 về chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

số 66/BC-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp, QUYẾT NGHỊ: Điều 1. Tán thành chủ trương thành lập thị trấn Sơn Thịnh, trên cơ sở nguyên trạng xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, như sau: 1. Diện tích tự nhiên: 31,5151 km2.

Ban hành: 31/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2019

92

Quyết định 27/2019/QĐ-UBND bổ sung Bảng giá đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa bàn Hoa Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 123/2014/QĐ-UBND

năm 2019 QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT GIAI ĐOẠN TỪ NGÀY 01/01/2015 ĐẾN NGÀY 31/12/2019 TRÊN ĐỊA BÀN HOA SƠN, HUYỆN ANH SƠN BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 123/2014/QĐ-UBND NGÀY 30/12/2014 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2019

93

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2016 triển khai thi hành Luật Bảo hiểm hội năm và văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

128/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bảo hiểm ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 128/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 08 tháng 11 năm 2016 KẾ HOẠCH

Ban hành: 08/11/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2016

94

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2019,Tỉnh Sơn La,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 8 năm 2019 CHỈ THỊ VỀ

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

95

Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La những tháng cuối năm 2019

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2019,Tỉnh Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14/CT-UBND Sơn La, ngày 06 tháng 9 năm 2019

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

96

Quyết định 724/QĐ-UBND năm 2019 về Tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2020

724/QD-UBND,Quyết định 724 2019,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 724/QĐ-UBND Sơn La, ngày 27 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

97

Nghị quyết 124/NQ-CP năm 2013 điều chỉnh địa giới hành chính Hùng Sơn để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đại Từ, đổi tên thị trấn Đại Từ thành thị trấn Hùng Sơn thuộc huyện Đại Từ và điều chỉnh địa giới hành chính Động Đạt, Phấn Mễ để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Đu thuộc huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên do Chính phủ ban hành

VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH HÙNG SƠN ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐẠI TỪ, ĐỔI TÊN THỊ TRẤN ĐẠI TỪ THÀNH THỊ TRẤN HÙNG SƠN THUỘC HUYỆN ĐẠI TỪ VÀ ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH CÁC ĐỘNG ĐẠT, PHẤN MỄ ĐỂ MỞ RỘNG ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH THỊ TRẤN ĐU THUỘC HUYỆN PHÚ LƯƠNG, TỈNH THÁI NGUYÊN CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 13/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2013

98

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2019 thực hiện Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại , phường, thị trấn” từ nay đến năm 2020 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

THỰC HIỆN DỰ ÁN “NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG MA TÚY TẠI , PHƯỜNG, THỊ TRẤN” TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 Thực hiện Quyết định số 8014/QĐ-BCA-H01 ngày 14/12/2018 của Bộ Công an về việc phê duyệt Dự án “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại , phường, thị trấn”, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện như

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

99

Quyết định 479/QĐ-UBND sửa đổi Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018 kèm theo Quyết định 536/QĐ-UBND để tiếp tục thực hiện trên địa bàn huyện Sơn Tây và các : Trà Phong, Trà Tây, Hương

nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa bàn 02 huyện: Sơn Tây và Tây Trà trong năm 2018; Trên cơ sở Kết luận số 1340-KL/TU ngày 06/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kết quả thực hiện Đề án thực hiện thí điểm Chính sách khuyến khích hộ nghèo tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị để tăng thu nhập và vươn lên thoát nghèo bền vững trên địa

Ban hành: 10/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2020

100

Quyết định 01/QĐ-UBND năm 2015 phân loại đơn vị hành chính , phường, thị trấn của tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN LOẠI ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH , PHƯỜNG, THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính , phường, thị trấn; Thông số

Ban hành: 01/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.159.107