Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 38058 văn bản

21

Quyết định 184/QĐ-UBND năm 2013 xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC XÉT DUYỆT QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011-2015) CỦA THỊ XÃ TỪ SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày29/10/2004 của Chính phủ về thi hành

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2014

22

Quyết định 161/2012/QĐ-UBND về mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Số: 161/2012/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2012. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ VỆ SINH, THU GOM RÁC THẢI SINH HOẠT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ BẮC NINH VÀ THỊ XÃ TỪ SƠN. UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2014

23

Quyết định 65/2012/QĐ-UBND phê duyệt Đề án tổ chức giao thông tại thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn giai đoạn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

65/2012/QD-UBND,Quyết định 65 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Đề án tổ chức giao thông ,Thành phố Bắc Ninh,Thị xã Từ Sơn,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2012

24

Quyết định 116/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở để đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở ĐỂ ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHƯỜNG TRANG HẠ, THỊ XÃ TỪ SƠN (KHU 13,2899 HA). CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

25

Quyết định 1157/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án đầu xây dựng đường TL 277 đoạn từ thị xã Từ Sơn đến thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) do tỉnh Bắc Ninh ban hành

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG TL 277 ĐOẠN TỪ THỊ XÃ TỪ SƠN ĐẾN THỊ TRẤN CHỜ HUYỆN YÊN PHONG, THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT) CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây

Ban hành: 21/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

26

Quyết định 1373/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt dự án đầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở đấu giá quyền sử dụng đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠO VỐN XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG PHƯỜNG TRANG HẠ, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng cơ bản số

Ban hành: 04/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2016

27

Quyết định 1835/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo KT-KT công trình kiên cố hóa kênh tưới Nam Trịnh đoạn từ K1+645 đến K2+845 thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG BÁO CÁO KT-KT CÔNG TRÌNH KIÊN CỐ HÓA KÊNH TƯỚI NAM TRỊNH ĐOẠN TỪ K1+645 ĐẾN K2+845 THỊ XÃ TỪ SƠN. CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Nghị

Ban hành: 08/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

28

Quyết định 1852/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình tu bổ, tôn tạo trùng tu di tích chùa Ứng Tâm, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

12 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TU BỔ, TÔN TẠO TRÙNG TU DI TÍCH CHÙA ỨNG TÂM PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu xây dựng cơ

Ban hành: 10/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

29

Quyết định 2008/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu xây dựng đường giao thông thôn Phù Khê Thượng, thị xã Từ Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT ĐẦU XÂY DỰNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG THÔN PHÙ KHÊ THƯỢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26.11.2003; Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình; Nghị định số

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

30

Quyết định 1869/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt điều chỉnh dự án đầu xây dựng công trình Trạm cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Trang Liệt, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRẠM CẤP NƯỚC SINH HOẠT TẬP TRUNG THÔN TRANG LIỆT, PHƯỜNG TRANG HẠ, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12.02.2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu xây dựng công trình;

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

31

Quyết định 1871/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt quyết toán vốn đầu hoàn thành gói thầu số 1: Trạm bơm Phù Khê II, thuộc công trình: Trạm bơm Phù Khê - Hương Mạc, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

2009 QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU HOÀN THÀNH GÓI THẦU SỐ 1: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ II CÔNG TRÌNH: TRẠM BƠM PHÙ KHÊ - HƯƠNG MẠC, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH - Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26.11.2003; - Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13.6.2007 của Chính phủ về quản lý dự án

Ban hành: 14/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2016

32

Quyết định 1994/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt bổ sung giá trúng thầu gói thầu hạ tầng khu nhà ở dân cư dịch vụ Đền Đô, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ TRÚNG THẦU GÓI THẦU HẠ TẦNG KHU NHÀ Ở DÂN CƯ DỊCH VỤ ĐỀN ĐÔ, PHƯỜNG ĐÌNH BẢNG, THỊ XÃ TỪ SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH 11 ngày 29/11/2005; Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ, về quản lý chi phí đầu xây dựng công trình;

Ban hành: 31/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

33

Quyết định 137/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt dự án đầu xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp TL 277 (đoạn qua Phù Khê đến khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ) và hạ tầng kỹ thuật khu vực Đồng Bèo Phù Khê, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH CẢI TẠO, NÂNG CẤP TL 277 (ĐOẠN QUA PHÙ KHÊ ĐẾN KHU LƯU NIỆM CỐ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN VĂN CỪ) VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU VỰC ĐỒNG BÈO PHÙ KHÊ, THỊ XÃ TỪ SƠN, THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - CHUYỂN GIAO (BT) CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng

Ban hành: 18/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2016

34

Quyết định 110/2011/QĐ-UBND điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường và giá thu tiền sử dụng đất khu tái định cư phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án xây dựng, nâng cấp TL295 đoạn Cầu Nét - phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

110/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 30 tháng 8 năm 2011 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT Ở ĐỂ TÍNH BỒI THƯỜNG VÀ GIÁ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHU TÁI ĐỊNH CƯ PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG DỰ ÁN XÂY DỰNG, NÂNG CẤP TL295 ĐOẠN CẦU NÉT - PHƯỜNG ĐÔNG NGÀN, THỊ XÃ TỪ SƠN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/09/2011

35

Chỉ thị 10-CT/TU năm 2011 về tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Thành ủy Đà Nẵng ban hành

10-CT/TU,Chỉ thị 10-CT 2011,Thành phố Đà Nẵng,Bất động sản THÀNH ỦY ĐÀ NẴNG ------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  --------------- Số: 10-CT/TU Đà Nẵng, ngày 04 tháng 07 năm 2011 CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG

Ban hành: 04/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

36

Quyết định 222/2006/QĐ-TU về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ CỦA THÀNH PHỐ Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Căn cứ Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 28/3/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) và Kế hoạch số 21-KH/TU, ngày 18/6/2002 của Thành

Ban hành: 06/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

37

Chỉ thị 20/CT- năm 1993 về công tác mộ, nghĩa trang liệt sỹ do Ban bí thư trung ương Đảng cộng sản Việt nam ban hành

20/CT-TU,Chỉ thị 20 1993,Ban Bí thư,Văn hóa - hội BAN BÍ THƯ TRUNG ƯƠNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM -------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số 20/CT-TW Hà Nội, Ngày 5 tháng 5 năm 1993 CHỈ THỊ VỀ CÔNG TÁC MỘ NGHĨA

Ban hành: 05/05/1993

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2012

38

Nghị quyết 933/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về thành lập thị xã Nghi Sơn và các phường thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

933/NQ-UBTVQH14,Nghị quyết 933 2020,Uỷ ban Thường vụ Quốc hội,Thành lập thị xã Nghi Sơn tỉnh Thanh Hóa,Thành lập phường thuộc thị xã Nghi Sơn Thanh Hóa,Thành lập thị xã thuộc tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2020

39

Quyết định 2123/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

2123/QD-UBND,Quyết định 2123 2020,Tỉnh Thanh Hóa,Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020,Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa,Kế hoạch sử dụng đất thị xã Bỉm Sơn Thanh Hóa,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 10/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

40

Nghị quyết 213/NQ-HĐND năm 2019 về đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

hành quyết đã khước từ rửa tội, từ chối bịt mắt khi ở pháp trường, giữ vững khí tiết người anh hùng cách mạng. Chị Võ Thị Sáu hy sinh anh dũng vào hồi 7h ngày 23/1/1952 và được truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất. 13 Bùi Xuân Tiếp Sinh năm 1956, dân tộc Mường, quê Liên Sơn

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32