Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 38065 văn bản

201

Quyết định 201/QĐ-UBND về Chương trình công tác pháp năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

cán bộ. Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, điều động, luân chuyển vị trí công tác gắn với vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh và thực hiện chính sách cán bộ trong toàn Ngành pháp Sơn La. Chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ công chức pháp - Hộ tịch , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/03/2019

202

Kế hoạch 90/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình do tỉnh Sơn La ban hành

90/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Sơn La thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg,Thực hiện công tác phòng chống bạo lực gia đình,Công tác phòng chống bạo lực gia đình Sơn La,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

203

Quyết định 838/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt chủ trương đầu dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang tại các Chu Điện, Khám Lạng và Yên Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

838/QD-TTg,Quyết định 838 2020,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt đầu dự án Sân golf Bắc Giang,Đầu dự án Sân golf và nghỉ dưỡng Bắc Giang,Phê duyệt đầu dự án nghỉ dưỡng Bắc Giang,Đầu ,Xây dựng - Đô thị,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

204

Quyết định 1428/QĐ-UBND năm 2017 Bộ tiêu chí về nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020

1428/QD-UBND,Quyết định 1428 2017,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1428/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

205

Quyết định 05/2020/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND Quy định về quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

05/2020/QD-UBND,Quyết định 05 2020,Tỉnh Sơn La,Bãi bỏ Quyết định 07/2018/QĐ-UBND dịch vụ công ích,Bãi bỏ Quy định quản lý dịch vụ công ích đô thị Sơn La,Quản lý dịch vụ công ích đô thị Sơn La,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 27/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

206

Quyết định 1374/QĐ-UBND năm 2019 quy định về Khung Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

1374/QD-UBND,Quyết định 1374 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1374/QĐ-UBND Sơn La, ngày 14 tháng 6 năm 2019

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2019

207

Quyết định 1771/QĐ-UBND năm 2017 công nhận Khu trung tâm hành chính huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La là đô thị loại V

1771/QD-UBND,Quyết định 1771 2017,Tỉnh Sơn La,Xây dựng - Đô thị UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1771/QĐ-UBND Sơn La, ngày 28 tháng 6 năm 2017 QUYẾT

Ban hành: 28/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2017

208

Nghị quyết 155/2015/NQ-HĐND về công nhận Tân Ninh, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

155/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 155 2015,Tỉnh Thanh Hóa,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 155/2015/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 11 tháng 12 năm

Ban hành: 11/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

209

Kế hoạch 167/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Chương trình mỗi một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2020

167/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Đề án Chương trình mỗi một sản phẩm,Chương trình mỗi một sản phẩm tỉnh Lạng Sơn,Chương trình mỗi một sản phẩm 2019 2020,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 25/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2020

210

Quyết định 818/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh Lạng Sơn

Phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý, thẩm quyền giải quyết của Sở pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh Lạng Sơn (có danh mục kèm theo). Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở pháp tỉnh Lạng Sơn, Chủ

Ban hành: 08/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

211

Quyết định 40/2016/QĐ-UBND thành lập Quỹ đầu phát triển tỉnh Lạng Sơn

40/2016/QD-UBND,Quyết định 40 2016,Tỉnh Lạng Sơn,Đầu ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:40/2016/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 07/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2016

212

Nghị quyết 12/2018/NQ-HĐND về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

12/2018/NQ-HDND,Nghị quyết 12 2018,Tỉnh Lạng Sơn,Đầu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/2018/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 10 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 10/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2019

213

Quyết định 6400/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt mức thu phí chợ Nông sản thực phẩm (khu mở rộng) thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội

định thu. Khi thu tiền phí phải cấp chứng từ thu phí cho đối tượng nộp theo quy định; Kê khai, nộp thuế đúng quy định Pháp luật. - UBND thị xã Sơn Tây có trách nhiệm kiểm tra, hướng dẫn Ban Quản lý chợ Nông sản thực phẩm tươi sống thị xã Sơn Tây thực hiện đúng các quy định Pháp luật và Thành phố. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ

Ban hành: 25/11/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/08/2016

214

Kế hoạch 12/KH-UBND về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

12/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

215

Kế hoạch 26/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị về phát triển và sử dụng phân bón hữu cơ trên địa bàn tỉnh Sơn La

26/KH-UBND,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 26/KH-UBND Sơn La, ngày 03 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

216

Nghị quyết 10/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

10/2016/NQ-HDND,Nghị quyết 10 2016,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2016/NQ-HĐND Sơn La, ngày 12 tháng 12

Ban hành: 12/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

217

Quyết định 76/2019/QĐ-UBND về phê duyệt đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019

76/2019/QD-UBND,Quyết định 76 2019,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/2019/QĐ-UBND Bình Định, ngày 25 tháng 12 năm

Ban hành: 25/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2020

218

Kế hoạch 13/KH-UBND quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020

13/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Vi phạm hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 21 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 21/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

219

Nghị quyết 58/2019/NQ-HĐND về Đề án đặt tên đường trên địa bàn thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định năm 2019

58/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 58 2019,Tỉnh Bình Định,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/2019/NQ-HĐND Bình Định, ngày 13 tháng 12

Ban hành: 13/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2019

220

Nghị quyết 108/NQ-HĐND năm 2018 về Kế hoạch đầu công năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

108/NQ-HDND,Nghị quyết 108 2018,Tỉnh Sơn La,Đầu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 108/NQ-HĐND Sơn La, ngày 07 tháng 12 năm 2018 NGHỊ QUYẾT

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32