Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 38071 văn bản

141

Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Chỉ thị 28/2004/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La

469/QD-UBND,Quyết định 469 2020,Tỉnh Sơn La,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 469/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

142

Kế hoạch 51/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh hội ứng phó với dịch Covid-19 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 51/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 23 tháng 3 năm 2020 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11/CT-TTG NGÀY 04/3/2020 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, BẢO ĐẢM AN SINH HỘI

Ban hành: 23/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2020

143

Chỉ thị 01/CT-CTUBND về tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bảo đảm trật tự, an toàn hội dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

01/CT-CTUBND,Chỉ thị 01 2017,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-CTUBND Sơn La, ngày 11 tháng 01 năm 2017

Ban hành: 11/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

144

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2020 về tăng cường công tác phòng, chống tái trồng cây có chứa chất ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

13/CT-UBND,Chỉ thị 13 2020,Tỉnh Sơn La,Công tác phòng chống tái trồng cây có chứa chất ma túy,Phòng chống tái trồng cây có chứa chất ma túy Sơn La,Tăng cường phòng chống tái trồng cây chứa chất ma túy,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

145

Kế hoạch 117/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 24/CT-TTg tăng cường phát triển hệ thống dịch vụ hội đô thị đảm bảo an sinh hội trên địa bàn tỉnh Sơn La

hạ tầng khung về cơ bản đã được bố trí nguồn vốn theo kế hoạch đầu công trung hạn của tỉnh đến năm 2020, các dự án hạ tầng khung đến năm 2020 là đề xuất căn cứ trên quy hoạch kinh tế hội toàn tỉnh và quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị và khu dân cư nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2010-2020; - Đề xuất hội hóa hoặc các

Ban hành: 26/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2017

146

Kế hoạch 113/KH-UBND năm 2020 về thực hiện đẩy mạnh hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025

tạo giai đoạn 2019 - 2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 35/NQ-CP); Kết luận số 842- KL/TU ngày 04/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 23/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh hội hóa các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (gọi

Ban hành: 29/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

147

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về tăng cường phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2025

14/CT-UBND,Chỉ thị 14 2020,Tỉnh Sơn La,Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,Tăng cường phát triển nông nghiệp tỉnh Sơn La,Tăng cường ứng dụng công nghệ cao tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/12/2020

148

Quyết định 09/2017/QĐ-UBND sửa đổi, bổ sung Khoản 7, Điều 36 của Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND do tỉnh Sơn La ban hành

người được tiếp nhận) gửi Chủ tịch UBND cấp tỉnh (qua Sở Nội vụ) để phục vụ công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra theo thẩm quyền.” Điều 2. Thay đổi từ “xét tuyển” bằng từthi tuyển” tại Khoản 1, 2, 4, 6 Điều 36 Mục 5, Chương III Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số

Ban hành: 30/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

149

Chỉ thị 12/CT-UBND năm 2020 về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

12/CT-UBND,Chỉ thị 12 2020,Tỉnh Sơn La,Tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2021 Sơn La,Gọi công dân nhập ngũ năm 2021 Sơn La,Tham gia Công an nhân dân năm 2021 Sơn La,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

150

Nghị quyết 59/2017/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - hội năm 2018 do tỉnh Sơn La ban hành

59/2017/NQ-HDND,Nghị quyết 59 2017,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Văn hóa - hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 59/2017/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm

Ban hành: 08/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2018

151

Quyết định 1143/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động-Thương binh và hội tỉnh Sơn La

II. LĨNH VỰC VIỆC LÀM: 03 TTHC 3 Thủ tục Hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch COVID-19 12 ngày làm việc kể từ ngày các cơ quan giải quyết TTHC nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định Sở Lao động TBXH tỉnh Sơn La, UBND cấp huyện, , phường, thị trấn

Ban hành: 05/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/08/2020

152

Quyết định 1073/QĐ-UBND năm 2018 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủy lợi do tỉnh Sơn La ban hành

1073/QD-UBND,Quyết định 1073 2018,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1073/QĐ-HĐND Sơn La, ngày 10 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2018

153

Quyết định 1270/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của Sở Lao động - Thương binh và hội tỉnh Lạng Sơn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 1270/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 07 tháng 7 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC VÀ KHUNG NĂNG LỰC VỊ TRÍ VIỆC LÀM CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ HỘI TỈNH LẠNG SƠN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

Ban hành: 07/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2020

154

Nghị quyết 34/2016/NQ-HĐND về đặt tên 16 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Đặt tên 16 tuyến đường trên địa bàn thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, như sau: 1. Đường Ba Đình: Cho đoạn Tỉnh lộ 527 từ đài phun nước Thị trấn đến giáp Nga Văn, dài: 1000m; rộng: 15m 2. Đường Mai An Tiêm: Cho đoạn tuyến QL10, từ đầu Nga Yên đến Cuối Nga Mỹ theo hướng Bắc - Nam, dài: 1000m; rộng: 18m 3. Đường Đinh Công

Ban hành: 08/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2017

155

Quyết định 3758/2016/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa năm 2016

Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/10/2016. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu , Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chủ tịch UBND thị xã Bỉm Sơn; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi

Ban hành: 29/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2016

156

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục do tỉnh Sơn La ban hành

10/CT-UBND,Chỉ thị 10 2020,Tỉnh Sơn La,Giải pháp năm học của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La,Nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục tỉnh Sơn La,Giải pháp năm học 2020 2021 của ngành Giáo dục,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 17/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2020

157

Quyết định 1016/QĐ-UBND về Kế hoạch khảo sát, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với hội trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1016/QĐ-UBND Sơn La, ngày 20 tháng 5 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT ĐỐI VỚI HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ

Ban hành: 20/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2020

158

Quyết định 704/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác tỉnh Lạng Sơn kèm theo Quyết định 2093/QĐ-UBND

NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 704/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 27 tháng 4 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HỢP TÁC TỈNH LẠNG SƠN BAN HÀNH KÈM THEO

Ban hành: 27/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2020

159

Quyết định 07/2018/QĐ-UBND quy định về Quản lý dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Sơn La

07/2018/QD-UBND,Quyết định 07 2018,Tỉnh Sơn La,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2018/QĐ-UBND Sơn La, ngày 30 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 30/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2018

160

Kế hoạch 13/KH-UBND năm 2018 về thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TW, Nghị quyết 98/NQ-CP về phát triển kinh tế nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa do tỉnh Sơn La ban hành

chung: Phát triển kinh tế nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - hội nhanh, bền vững không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu sớm xây dựng Sơn

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.108.188