Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THI XA TU SON "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 38066 văn bản

121

Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

chuỗi và phát triển thị trường. Hỗ trợ tối đa 60% chi phí nhưng không quá 30 triệu đồng/dự án. BIỂU SỐ 02 CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ HỢP TÁC ĐẦU VÀO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 28/02/2020 của HĐND tỉnh Sơn La) STT Chính

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

122

Quyết định 556/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Đường Sơn Tinh - Sơn Thượng tại xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

duyệt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận:

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

123

Quyết định 559/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện công trình Tuyến đường Sơn Thượng - Sơn Tinh tại xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi

Hà trong năm 2016 theo Kế hoạch sử dụng đất được duyệt. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Sơn Hà; Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2016

124

Quyết định 850/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt Tập tài liệu giảng dạy lập kế hoạch phát triển kinh tế, hội cấp do tỉnh Sơn La ban hành

850/QD-UBND,Quyết định 850 2019,Tỉnh Sơn La,Thương mại,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 850/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 4 năm 2019

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

125

Chỉ thị 20/CT-CTUBND năm 2016 về tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017 do tỉnh Sơn La ban hành

20/CT-CTUBND,Chỉ thị 20 2016,Tỉnh Sơn La,Văn hóa - hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 20/CT-CTUBND Sơn La, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2017

126

Quyết định 57/2018/QĐ-UBND quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

57/2018/QD-UBND,Quyết định 57 2018,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2018/QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày 23 tháng 10 năm 2018

Ban hành: 23/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2018

127

Kế hoạch 01/KH-UBND triển khai công tác pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

01/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 03 tháng 01 năm 2020 KẾ

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2020

128

Quyết định 08/2017/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 01/2015/QĐ-UBND về giao số lượng cán bộ, công chức ở , phường, thị trấn thuộc tỉnh Sơn La

08/2017/QD-UBND,Quyết định 08,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2017/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

129

Quyết định 591/QĐ-UBND năm 2017 về giao số lượng cán bộ, công chức , phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La

591/QD-UBND,Quyết định 591 2017,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 591/QĐ-UBND Sơn La, ngày 17 tháng 3 năm 2017

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2017

130

Quyết định 2169/QĐ-UBND năm 2018 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg do tỉnh Sơn La ban hành

2169/QD-UBND,Quyết định 2169 2018,Tỉnh Sơn La,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2169/QĐ-UBND Sơn La, ngày 05 tháng 09 năm 2018

Ban hành: 05/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

131

Kế hoạch 129/KH-UBND triển khai thi hành Luật Tố cáo năm 2018 do tỉnh Lạng Sơn ban hành

129/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 129/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 13 tháng 9 năm 2018 KẾ

Ban hành: 13/09/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2018

132

Kế hoạch 16/KH-UBND về thực hiện công tác giám định pháp năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

16/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính,Thủ tục Tố tụng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

133

Kế hoạch 33/KH-UBND năm 2019 thực hiện phát triển hợp tác , liên hiệp hợp tác nông nghiệp hoạt động có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020

33/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/KH-UBND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 02 năm 2019 KẾ HOẠCH

Ban hành: 11/02/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2019

134

Quyết định 181/QĐ-TTg năm 2017 phê duyệt chủ trương đầu dự án Tu bổ, tôn tạo di tích chùa Côn Sơn thuộc quần thể Khu di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 181/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU DỰ ÁN TU BỔ, TÔN TẠO DI TÍCH CHÙA CÔN SƠN THUỘC QUẦN THỂ KHU DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KIẾN TRÚC NGHỆ THUẬT QUỐC GIA ĐẶC BIỆT CÔN SƠN - KIẾP BẠC, THỊ XÃ CHÍ LINH, TỈNH HẢI DƯƠNG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 09/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2017

135

Chỉ thị 07/CT-UBND năm 2020 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - hội do tỉnh Sơn La ban hành

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 05 năm 2020 CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN DO ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT, KINH DOANH, PHÁT TRIỂN KINH TẾ - HỘI Quán triệt nghiêm túc sự chỉ đạo

Ban hành: 15/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2020

136

Nghị quyết 36/2015/NQ-HĐND thông qua Đề án phân loại đô thịSơn, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

36/2015/NQ-HDND,Nghị quyết 36 2015,Tỉnh Quảng Ngãi,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2015/NQ-HĐND Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 14/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2016

137

Quyết định 1671/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đường dây 220KV thị xã (Thành phố) Sơn La - Trạm 500KV Sơn La

1671/QD-UBND,Quyết định 1671 2013,Tỉnh Sơn La,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1671/QĐ-UBND Sơn La, ngày 07 tháng 8 năm 2013

Ban hành: 07/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

138

Quyết định 3039/QĐ-UBND năm 2019 về Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 2.0

3039/QD-UBND,Quyết định 3039 2019,Tỉnh Sơn La,Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0,Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 Sơn La,Chính quyền điện tử phiên bản 2.0 Sơn La 2019,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2020

139

Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu công năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

154/NQ-HDND,Nghị quyết 154 2019,Tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu công tỉnh Sơn La,Kế hoạch đầu công năm 2020,Kế hoạch đầu công Sơn La 2020,Đầu HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

140

Quyết định 469/QĐ-UBND năm 2020 bãi bỏ Chỉ thị 28/2004/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác quản lý công nghệ, chuyển giao công nghệ, an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Sơn La

469/QD-UBND,Quyết định 469 2020,Tỉnh Sơn La,Sở hữu trí tuệ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 469/QĐ-UBND Sơn La, ngày 12 tháng 3 năm 2020

Ban hành: 12/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32