Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 30062 văn bản

161

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 về nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Sơn La

UBND; - Các sở, ngành cấp tỉnh; - BTV các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo); - UBND các huyện, thành phố; - Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử; - Chánh văn phòng UBND tỉnh; - Lưu VT, Biên KT. 35 bản. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

162

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La

310/QD-UBND,Quyết định 310 2020,Tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

163

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Sơn La ban hành

thiết kế, vẽ minh họa trang bìa và minh họa trong các tiết dạy. 2.5. Thẩm định tài liệu GDĐP - Thành lập Hội đồng Thẩm định bộ tài liệu GDĐP cấp THPT tỉnh Sơn La - Thành phần Hội đồng Thẩm định: + Chủ tịch: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. + Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. + Thư ký: Đại diện Phòng

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

164

Quyết định 655/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017 - 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

2017-2020. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giám đốc Công ty điện lực Sơn La; Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định

Ban hành: 24/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2017

165

Nghị quyết 244/NQ-HĐND năm 2020 về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Hạnh phúc --------------- Số: 244/NQ-HĐND Sơn La, ngày 08 tháng 12 năm 2020 NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VÀ MỨC BỔ SUNG CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2021 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 15 Căn cứ Luật

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

166

Kế hoạch 118/KH-UBND năm 2020 về phối hợp và hỗ trợ Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư thực hiện dự án: Nhà máy chế biến rau quả DAVECO Sơn La do tỉnh Sơn La ban hành

chuyển 03 nhà lưới của Trường Cao Đẳng Sơn La từ Cơ sở 2, trường Cao đẳng Nông lâm (cũ) đến địa điểm mới của Trường Cao đẳng Sơn La theo đúng quy định./. Nơi nhận: - TT tỉnh ủy (B/c); - TT HĐND tỉnh (B/c); - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Công an tỉnh; - Các sở:

Ban hành: 21/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/08/2020

167

Quyết định 62/2017/QĐ-UBND về Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

quy hoạch, kiến trúc và không gian cảnh quan trong phạm vi địa giới hành chính Thành phố Lạng Sơn. Điều 2. Mục tiêu và yêu cầu quản lý Quy chế này cơ sở để: lập nhiệm vụ cho các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị; lập ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc các khu vực: trung tâm đô thị, các khu vực đặc thù, các phường, xã

Ban hành: 15/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2017

168

Kế hoạch 166/KH-UBND năm 2019 về thực hiện Đề án Văn hóa công vụ do tỉnh Sơn La ban hành

Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La, Cổng Thông tin điện tử của tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Đề án và Kế hoạch này; tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin biểu dương những cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị làm tốt để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhận thức đầy

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

169

Quyết định 589/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Căn cứ Quyết

Ban hành: 17/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2017

170

Nghị quyết 124/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 3)

1. Sáp nhập và đặt tên, đổi tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 3): 1. Sáp nhập 362 bản, tiểu khu, tổ dân phố thành 169 bản, tiểu khu, tổ dân phố tại 49 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó: 1.1. Thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên: 25 bản, tổ dân phố thành 12 bản, tổ dân phố tại 04 xã, phường. 1.2.

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2019

171

Quyết định 1256/QĐ-UBND năm 2019 Điều lệ về tổ chức hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La

ngân sách; tổ chức, hoạt động theo loại hình đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc UBND tỉnh Sơn La. 2. Trụ sở của Quỹ đặt tại: Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. 3. Tên gọi của Quỹ: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Sơn La. 4. Tên giao dịch quốc tế: Sơn La Forest Protection and Development Fund (Viết tắt SLFPDF). 5. Quỹ có tư

Ban hành: 30/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2019

172

Nghị quyết 104/2019/NQ-HĐND quy định về mức học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

năm 2019 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC HỌC PHÍ ĐỐI VỚI GIÁO DỤC MẦM NON VÀ PHỔ THÔNG CÔNG LẬP NĂM HỌC 2019 - 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ CHÍN Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật Ngân sách Nhà

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2019

173

Nghị quyết 34/NQ-HĐND năm 2017 thành lập cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

NGHỊ QUYẾT THÀNH LẬP CƠ QUAN CHUYÊN MÔN THUỘC UBND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIV, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ NHẤT Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực

Ban hành: 15/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2017

174

Nghị quyết 126/2019/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết 39/2017/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ thành lập trường Mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Sơn La

126/2019/NQ-HDND,Nghị quyết 126 2019,Tỉnh Sơn La,Cơ chế hỗ trợ thành lập trường Mầm non tư thục,Bãi bỏ Nghị quyết số 39/2017/NQ-HĐND Sơn la,Thành lập trường Mầm non tư thục Sơn la 2019,Tài chính nhà nước,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/07/2020

175

Quyết định 337/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2017

về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất tỉnh Sơn La năm 2017; Xét đề nghị của giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 844/TTr-STC ngày 22 tháng 12 năm 2016; Biên bản họp liên ngành, ngày 19 tháng 12 năm 2016 giữa Sở Tài chính và các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành hệ số điều chỉnh giá đất

Ban hành: 20/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

176

Kế hoạch 149/KH-UBND năm 2019 về triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh Sơn La

phổ thông. 6. Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Sơn La Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn xã hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Xây dựng các phóng sự, chuyên đề về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông. 7. Sở Văn hóa, Thể

Ban hành: 25/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/09/2019

177

Quyết định 3069/QĐ-UBND Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2017

tiện thông tin đại chúng. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố báo cáo, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc (qua Sở Nội vụ) để có giải pháp kịp thời và chỉ đạo thực hiện./. PHỤ LỤC KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA NĂM 2017

Ban hành: 26/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

178

Quyết định 1078/QĐ-UBND về Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2019

huy động nguồn lực để thực hiện xây dựng, phát triển thương hiệu theo Kế hoạch bảo đảm thiết thực và đạt hiệu quả cao. Trên đây Kế hoạch xây dựng và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh Sơn La năm 2019. Yêu cầu các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp thực hiện./.

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2019

179

Nghị quyết 119/NQ-HĐND năm 2019 về sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (đợt 2)

họp; QUYẾT NGHỊ Điều 1. Sáp nhập và đặt tên bản, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh (đợt 2): Sáp nhập 532 bản, tiểu khu, tổ dân phố thành 244 bản, tiểu khu, tổ dân phố tại 113 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, trong đó: 1. Thành phố Sơn La sáp nhập và đặt tên: 16 bản thành 8 bản tại 04 xã. 2. Huyện Mai Sơn sáp nhập và đặt

Ban hành: 12/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2019

180

Quyết định 256/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh Sơn La

2017 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH SƠN LA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009; Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6

Ban hành: 13/02/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.235.183