Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 30016 văn bản

141

Nghị quyết 173/NQ-HĐND năm 2019 thông qua bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2020-2024

5. BẢNG SỐ 05. ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN BẢNG SỐ 5.1. THÀNH PHỐ SƠN LA (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 173/NQ-HĐND ngày 20/12/2019 của HĐND tỉnh) Đơn vị: Nghìn đồng/m2 STT Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã Giá đất

Ban hành: 20/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2020

142

Nghị quyết 154/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch đầu tư công năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

- Nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất: 305 tỷ đồng (bao gồm thu tiền sử dụng đất điều tiết 100% ngân sách tỉnh 200 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất ngân sách huyện, thành phố điều tiết 15% về ngân sách tỉnh 105 tỷ đồng). - Nguồn vốn ngân sách tỉnh chi đầu tư phát triển: 50 tỷ đồng. - Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

143

Quyết định 2923/QĐ-UBND năm 2019 công bố Danh mục dữ liệu tài nguyên và môi trường tỉnh Sơn La

thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. Cơ quan quản lý, nơi lưu trữ, bảo quản, cung cấp sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường: Trung tâm công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường, số 143 Đường Điện Biên, Tổ 8, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, tra cứu trên mạng Internet qua

Ban hành: 30/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

144

Nghị quyết 153/NQ-HĐND năm 2019 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

án đường giao thông đến trung tâm xã để đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối nguồn vốn; hoàn thành cao nhất chỉ tiêu tỷ lệ xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai các dự án lớn trọng điểm như: Đường cao tốc Hòa Bình - Sơn La (Mộc Châu), sân bay

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2021

145

Nghị quyết 118/2019/NQ-HĐND quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Sơn La

quyền sở hữu toàn dân quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Sơn La. - Các trường hợp không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành. 2. Đối tượng áp dụng - Cơ quan nhà nước; - Văn phòng huyện ủy, thành ủy đơn vị dự toán thuộc ngân

Ban hành: 05/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/02/2020

146

Quyết định 2739/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

kèm theo). Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài

Ban hành: 11/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2019

147

Kế hoạch 226/KH-UBND năm 2019 về công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

thành phố thực hiện công tác bảo vệ và đấu tranh về nhân quyền trong tình hình mới. - Phối hợp với các đơn vị liên quan nắm tình hình và xây dựng kế hoạch đấu tranh ngăn chặn hoạt động can thiệp của bên ngoài về dân chủ, nhân quyền đối với tỉnh Sơn La; tham gia, đề xuất các công tác liên quan đến việc tham gia các công ước quốc tế về nhân

Ban hành: 18/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2020

148

Nghị quyết 171/NQ-HĐND năm 2019 về tổ chức các kỳ họp năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La

171/NQ-HDND,Nghị quyết 171 2019,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 171/NQ-HĐND Sơn La, ngày 06 tháng 12 năm 2019

Ban hành: 06/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2020

149

Chỉ thị 14/CT-UBND về tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Sơn La những tháng cuối năm 2019

tốt các giải pháp ứng phó với các tình huống phát sinh, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn 4 tháng cuối năm 2019 đạt trên 2.500 tỷ đồng; trong đó thu thuế, phí, lệ phí 1.900 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất 600 tỷ đồng; tập trung cao các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu, thu nợ thuế... phấn đấu tổng thu ngân sách trên

Ban hành: 06/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2019

150

Kế hoạch 211/KH-UBND năm 2019 về sản xuất vụ Đông Xuân năm 2019-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

nghiệp và PTNT; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT, Phú 25b. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lò Minh Hùng PHỤ LỤC KẾ HOẠCH VỀ DIỆN TÍCH CÂY TRỒNG SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2019-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (Kèm theo Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 09

Ban hành: 09/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

151

Quyết định 2411/QĐ-UBND năm 2019 về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Sơn La

bàn tỉnh Sơn La như sau: 1. Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính đối với 37 đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể: - Điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính từ loại II lên loại I đối với 28 xã, phường, gồm: phường Quyết Thắng và các xã: Chiềng Xôm, Hua La, Chiềng Cọ, Chiềng Đen thuộc thành phố Sơn La; xã Chiềng Pằn thuộc huyện Yên Châu; xã

Ban hành: 26/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

Ban hành: 07/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

153

Quyết định 1997/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La

3 Mở chuyên mục trên đài PTTH Sơn La 42.800.000 42.800.000 4 Tập huấn cho cán bộ huyện, thành phố và xã, phường, thị trấn về phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô trên địa bàn tỉnh Sơn La 127.800.000 127.800.000

Ban hành: 14/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

154

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2019 về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành giáo dục tỉnh Sơn La

UBND tỉnh Sơn La phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”. Triển khai hiệu quả các giải pháp của Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp nhằm khơi

Ban hành: 28/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2019

155

Quyết định 2212/QĐ-UBND năm 2019 về quy chế phối hợp quản lý các công trình thủy điện nhỏ trên địa bàn Sơn La

trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành

Ban hành: 05/09/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/09/2019

156

Quyết định 02/2019/QĐ-UBND quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra các sở, ban, ngành; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố của tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, CHỨC DANH TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG THUỘC THANH TRA TỈNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA CÁC SỞ, BAN, NGÀNH; CHÁNH THANH TRA, PHÓ CHÁNH THANH TRA HUYỆN, THÀNH PHỐ CỦA TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

157

Chỉ thị 15/CT-UBND năm 2017 về chấn chỉnh công tác quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, thành phố, tỉnh Sơn La

CHỈ THỊ VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI VÀ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ Trong thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng đang diễn ra ngày càng gia tăng (đặc biệt trên các địa bàn thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn và huyện Mộc Châu) nhưng chưa được xử lý hoặc xử lý chưa dứt điểm dẫn

Ban hành: 10/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

158

Kế hoạch 172/KH-UBND năm 2019 về nâng cao năng lực cung ứng và chất lượng dịch vụ Logistics trên địa bàn tỉnh Sơn La

UBND; - Các sở, ngành cấp tỉnh; - BTV các huyện ủy, thành ủy (phối hợp chỉ đạo); - UBND các huyện, thành phố; - Báo Sơn La, Đài PTTH tỉnh; Cổng thông tin điện tử; - Chánh văn phòng UBND tỉnh; - Lưu VT, Biên KT. 35 bản. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh

Ban hành: 19/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2019

159

Quyết định 310/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh Sơn La

310/QD-UBND,Quyết định 310 2020,Tỉnh Sơn La,Giải quyết thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Sơn La,Thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/12/2020

160

Kế hoạch 168/KH-UBND năm 2019 về biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong chương trình giáo dục phổ thông do tỉnh Sơn La ban hành

thiết kế, vẽ minh họa trang bìa và minh họa trong các tiết dạy. 2.5. Thẩm định tài liệu GDĐP - Thành lập Hội đồng Thẩm định bộ tài liệu GDĐP cấp THPT tỉnh Sơn La - Thành phần Hội đồng Thẩm định: + Chủ tịch: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh ủy. + Phó Chủ tịch: Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo. + Thư ký: Đại diện Phòng

Ban hành: 16/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.206.177.17