Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 29977 văn bản

41

Quyết định 315/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án ứng phó thiên tai năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, các ngành thành viên và 12 huyện, thành phố. - Thiết bị chữa cháy đồng bộ: Dự trữ tại Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh 01 bộ; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh 01 bộ; tại huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mai Sơn, Mường La, Phù Yên mỗi huyện 01 bộ; Chi cục Kiểm Lâm tỉnh 02 bộ. - Các công cụ như: Cuốc, xẻng, xà beng, dây

Ban hành: 20/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

42

Chương trình 01/CTr-UBND về xúc tiến đầu tư tỉnh Sơn La năm 2020

bộ mặt đô thị các huyện, thành phố, đặc biệt các dự án triển khai trên địa bàn thành phố Sơn La, góp phần đảm bảo tiêu chí để thành phố Sơn La đạt đô thị loại II trực thuộc tỉnh trong năm 2019, cùng với các dự án đầu tư bằng ngân sách TW, ngân sách tỉnh như: Dự án Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc, dự án Quảng trường Sơn La

Ban hành: 05/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2020

43

Kế hoạch 18/KH-UBND về công tác pháp chế năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

18/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 18/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

44

Kế hoạch 242/KH-UBND năm 2019 về khuyến nông cấp tỉnh Sơn La năm 2020

viên khuyến nông trên địa bàn tỉnh. - Địa điểm tổ chức: Tại Thành phố Sơn La. 3. Các mô hình khuyến nông 3.1. Chương trình truyền giống nhân tạo bò - Mục tiêu: Từng bước cải tạo giống bò địa phương có tầm vóc nhỏ bé, năng suất thấp thành đàn bò lai có tầm vóc và tỷ lệ thịt xẻ lớn, nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân. Cải

Ban hành: 16/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2020

45

Quyết định 297/QĐ-UBND năm 2020 về cho phép sử dụng địa danh “Sơn La” và xác nhận bản đồ khu vực địa lý tương ứng với nhãn hiệu chứng nhận "Nhãn Sơn La" cho sản phẩm Nhãn của tỉnh Sơn La

297/QD-UBND,Quyết định 297 2020,Tỉnh Sơn La,Sở hữu trí tuệ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 297/QĐ-UBND Sơn La, ngày 18 tháng 02 năm 2020

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

46

Chỉ thị 08/CT-UBND về tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông Quốc gia năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

toàn giao thông. 6. Sở Thông tin và Truyền thông Chỉ đạo các đơn vị thuộc Ngành Thông tin và Truyền thông phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các điểm thi có phương án bảo đảm thông tin liên lạc cho Ban Chỉ đạo, các điểm thi trong toàn tỉnh. 7. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Sơn La Phối hợp

Ban hành: 21/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

47

Kế hoạch 146/KH-UBND năm 2019 về hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La năm 2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn la ban hành

tỉnh đến năm 2025: Tính đến nay, đã có 12/12 UBND huyện, thành phố và 10/10 Sở, Ngành đã xây dựng và triển khai Kế hoạch đặc thù mỗi đơn vị. Riêng Trường Đại học Tây Bắc, Tỉnh Đoàn Sơn La và Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp riêng theo chương trình phát động của ngành như: Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi

Ban hành: 18/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2019

48

Quyết định 10/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định về tổ chức bộ máy di dân tái định cư thủy điện Sơn La do tỉnh Sơn La ban hành

chế làm việc của Hội đồng thẩm định Dự án tái định cư thủy điện Sơn La. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2019. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Di dân tái định cư thủy điện Sơn La; Chủ tịch UBND thành phố Sơn La; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên

Ban hành: 28/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

49

Quyết định 01/2019/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 116/2003/QĐ-UB về thành lập trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc địa bàn thị xã Sơn La, tỉnh Sơn La

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 116/2003/QĐ-UB NGÀY 12/8/2002 CỦA UBND TỈNH SƠN LA VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN DU THUỘC ĐỊA BÀN THỊ XÃ SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Căn cứ Nghị

Ban hành: 04/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/01/2019

50

Quyết định 91/QĐ-UBND về kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

hành quyết định này./. Nơi nhận: - Văn phòng Chính phủ; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; - Các Sở, Ban ngành tỉnh; - UBND các huyện, thành phố; - Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La; - TT Phục vụ hành chính công tỉnh; - Lưu: VT, KSTTHC.

Ban hành: 19/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

51

Kế hoạch 13/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường Nhà nước năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

13/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước,Công tác bồi thường Nhà nước tỉnh Sơn La,Quản lý về công tác bồi thường Nhà nước Sơn La,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

52

Chỉ thị 04/CT-UBND năm 2021 về công tác Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

lực Sơn La thường xuyên kiểm tra an toàn hành lang lưới điện, trạm điện, thiết bị, hệ thống mạng lưới đường dây, tuyến công trình; đặc biệt trước mùa mưa lũ; tập trung xử lý, gia cố các móng cột điện cao thế xung yếu, bị thiệt hại trong mùa mưa lũ. 19. Công ty Cổ phần Môi trường và Dịch vụ đô thị Sơn La phối hợp với các huyện, thành phố tổ

Ban hành: 15/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

53

Quyết định 103/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

GIAN KIỂM TRA 1. Đối tượng kiểm tra - Các sở, ban, ngành (bao gồm các đơn vị trực thuộc), Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (bao gồm các cơ quan chuyên môn và Ủy ban nhân dân cấp xã). - Kiểm tra trực tiếp các đơn vị sau: + Ủy ban nhân dân các huyện: Mai Sơn, Mộc Châu, Bắc Yên, Phù Yên. + Các sở: Sở Khoa học và Công nghệ;

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2021

54

Kế hoạch 04/KH-UBND về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2021

với lễ ra quân trồng cây cấp tỉnh nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Tân Sửu năm 2021: Giao UBND thành phố Sơn La chủ trì phối hợp với các sở, ngành tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo trang trọng. Lưu ý: Việc trồng cây đầu xuân nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc các huyện, thành phố và các đơn vị phải chú ý lựa chọn những địa điểm có điều kiện tổ

Ban hành: 05/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

55

Quyết định 52/2020/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Sơn La. 2. Quyết định số 13/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc xây dựng và kiểm tra thực hiện đề án. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2021. Điều 3. Chánh

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

56

Quyết định 51/2020/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La

Điều 17. Quy trình xét tặng Giải thưởng Việc xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Sơn La được tiến hành ở hai cấp như sau: 1. Cấp cơ sở a) Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng được xem xét tại Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp cơ sở do Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố hoặc Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

57

Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La,Công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La,Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

58

Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

quan và Nhân dân trên địa bàn tỉnh. - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; UBND các huyện, thành phố. - Thời gian thực hiện: trong năm 2021. 2. Rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

59

Kế hoạch 24/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

huyện, thành phố; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Báo Sơn La; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - Trung tâm: Công báo, Lưu trữ, tin học; - Lưu: VT, KSTTHC, LX(80b). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh PHỤ LỤC

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

60

Quyết định 60/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn. Rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.76.48