Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 30052 văn bản

61

Kế hoạch 14/KH-UBND thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

14/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực hiện công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La,Công tác trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La,Trợ giúp pháp lý tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

62

Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; UBND các huyện, thành phố. - Thời gian thực hiện: trong năm 2021. 2. Rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

63

Kế hoạch 24/KH-UBND về nâng cao Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

- UBND các huyện, thành phố; - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; - Báo Sơn La; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; - Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh; - Trung tâm: Công báo, Lưu trữ, tin học; - Lưu: VT, KSTTHC, LX(80b). TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh

Ban hành: 21/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

64

Quyết định 60/QĐ-UBND về Chương trình công tác Tư pháp năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho Nhân dân khu vực biên giới giữa tỉnh Sơn La với tỉnh Hủa Phăn. Rà soát, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, phát huy vai trò và đề cao trách nhiệm các ngành thành viên Hội đồng phối hợp phổ

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2021

65

Kế hoạch 01/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

Kế hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác Thi đua, Khen thưởng tỉnh Son La năm 2021; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện. Nơi nhận: - Ban TĐKT Trung ương; - Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Các

Ban hành: 04/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

66

Kế hoạch 245/KH-UBND năm 2020 về xuất khẩu sản phẩm hàng hóa của tỉnh Sơn La năm 2021

thông, báo chí trung ương và địa phương kịp thời đưa tin, tuyên truyền, quảng bá về các sự kiện xúc tiến tiêu thụ nông sản tỉnh Sơn La. - Duy trì phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương, UBND các tỉnh/thành phố như Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Phòng, Quảng Ninh... cập nhật, cung cấp các thông tin dự báo thị trường để định hướng tổ chức sản xuất, hỗ trợ

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

67

Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

đất. - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan. - Thời gian thực hiện: Trong năm 2021. 2. Rà soát văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành, đề nghị sửa đổi, bổ

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2021

68

Quyết định 2937/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch Xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

xuất khẩu các sản phẩm của tỉnh. - Đã tổ chức và hỗ trợ các doanh nghiệp, Hợp tác xã tham dự 32 Hội nghị kết nối tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm do tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái... tổ chức, đây cơ hội để các doanh nghiệp, Hợp tác xã của tỉnh Sơn la cung cấp

Ban hành: 25/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2021

69

Quyết định 2686/QĐ-UBND năm 2020 phê duyệt giá thóc để tính thu thuế sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La. Chủ động tổ chức thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện thiếu sót, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết kịp thời, đồng thời chịu trách nhiệm trước các kết luận của cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán. 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát

Ban hành: 03/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

70

Chỉ thị 17/CT-UBND năm 2020 về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

UBND tỉnh; - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; - Huyện ủy, HĐND; UBND các huyện, thành phố; - Đài phát PT-TH tỉnh; Báo Sơn La; - Trung tâm Thông tin tỉnh; - Lưu: VT, TH, Hà 350 bản. CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2021

71

Kế hoạch 07/KH-UBND thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

07/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Thực hiện công tác dân vận chính quyền tỉnh Sơn La,Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận tỉnh Sơn La,Công tác dân vận chính quyền tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2021

72

Quyết định 2833/QĐ-UBND năm 2020 về Quy chế quản lý tài chính của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La

145/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; Căn cứ Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND ngày 25/11/2006 của UBND tỉnh Sơn La về việc thành lập Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh Sơn La; Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

Ban hành: 17/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2021

73

Quyết định 53/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất 2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La

ĐIỀU CHỈNH ĐẤT Ở TẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐẤT Ở TẠI NÔNG THÔN THÀNH PHỐ SƠN LA (Kèm theo Quyết định số 53/2020/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Sơn La) STT Tuyến đường; Trung tâm cụm xã, trung tâm xã Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 Ghi chú Vị

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

74

Nghị quyết 240/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch đầu tư công năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

17.000 63.244 7.000 10.000 2 Bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thu hồi đất để mở rộng nút thắt tại Km 290 quốc lộ 6 địa phận thành phố Sơn La và huyện Mai Sơn UBND thành phố; UBND huyện Mai Sơn 1594 18/7/2017

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

75

Kế hoạch 228/KH-UBND năm 2020 thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Sơn La giai đoạn 2021- 2030

thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2030; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai, thực hiện./. Nơi nhận: - Cục Bảo trợ XH - Bộ LĐTB&XH; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các PCT UBND tỉnh; - Các sở, ban, ngành,

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

76

Nghị quyết 242/NQ-HĐND năm 2020 về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

242/NQ-HDND,Nghị quyết 242 2020,Tỉnh Sơn La,Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương,Tổng quyết toán ngân sách địa phương tỉnh Sơn La,Tổng quyết toán ngân sách địa phương,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

77

Nghị quyết 239/NQ-HĐND năm 2020 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 do tỉnh Sơn La ban hành

tích quốc gia đặc biệt nhà tù Sơn La, Bảo tàng Sơn la, Đền thờ Vua Lê Thái Tông, các điểm du lịch cộng đồng tại các bản có tiềm năng du lịch gắn với bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc; khai thác hiệu quả các khu, điểm du lịch tại các huyện, thành phố. Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch Sơn La theo hướng trọng

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

78

Quyết định 47/2020/QĐ-UBND quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định giá xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 2. Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm toàn bộ về số liệu, đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và các kết luận của các cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thanh tra, kiểm tra và kiểm toán; chủ động thanh tra, kiểm

Ban hành: 11/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/12/2020

79

Quyết định 2894/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 do tỉnh Sơn La ban hành

trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Văn bản số 1835/TTCP-KHTH ngày 24/10/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019; Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 91/TTr-TTr ngày 12 tháng 11 năm 2018, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh Sơn La

Ban hành: 22/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2018

80

Nghị quyết 243/NQ-HĐND năm 2020 về dự toán thu, chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La năm 2021

243/NQ-HDND,Nghị quyết 243 2020,Tỉnh Sơn La,Dự toán thu chi ngân sách địa phương tỉnh Sơn La,Dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 2021,Dự toán thu chi ngân sách địa phương Sơn La 2021,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117