Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" THANH PHO SON LA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 30052 văn bản

121

Quyết định 480/QĐ-UBND về giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2020 và ứng phó với diễn biến của dịch Covid-19 do tỉnh Sơn La ban hành

quả tại huyện Mai Sơn... 4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn: Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và theo dõi diễn biến dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, thống kê dư nợ

Ban hành: 13/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2020

122

Kế hoạch 44/KH-UBND về phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm ở người trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020; Yêu cầu các Sở, ngành và UBND các huyện/thành phố triển khai thực hiện./. Nơi nhận: - Bộ Y tế (B/c); - Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế; - Chủ tịch UBND tỉnh; - Các Phó chủ tịch UBND tỉnh; - Như mục V; - CVP UBND tỉnh; -

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/04/2020

123

Kế hoạch 22/KH-UBND về hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

dung: Giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch, quảng bá, trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác, giới thiệu các sản phẩm, sản vật đặc trưng của Sơn La. - Thời gian, địa điểm: Tháng 4/2020 tại thành phố Hà Nội. - Đơn vị thực hiện: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh. - Kinh phí: Ngân sách nhà nước cấp cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh năm

Ban hành: 17/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

124

Kế hoạch 25/KH-UBND về quản lý, phòng trừ châu chấu tre trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

TRỪ CHÂU CHẤU TRE TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA NĂM 2020 I. TÌNH HÌNH CHÂU CHẤU TRE GÂY HẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH Châu chấu tre lưng vàng đã xuất hiện và gây hại nặng trên cây rừng và cây nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La từ năm 2015 trở lại đây. Đây đối tượng dịch hại có sức ăn mạnh, khi đã chuyển sang pha trưởng thành thì khả năng di

Ban hành: 03/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

125

Kế hoạch 04/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức... - Báo Sơn La, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định pháp luật về PCTN; đưa tin rộng rãi hoạt động lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác PCTN; nêu gương người tốt, việc tốt, những cá nhân tiêu biểu trong

Ban hành: 03/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

126

Kế hoạch 16/KH-UBND về thực hiện công tác giám định tư pháp năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

quan và nhân dân trên địa bàn tỉnh. - Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. - Cơ quan phối hợp: Các sở, ngành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Sơn La; UBND các huyện, thành phố. - Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 2. Rà soát các văn bản có liên quan để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bãi

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

127

Quyết định 2879/QĐ-UBND năm 2017 về phê duyệt Điều lệ Hội Cà phê tỉnh Sơn La

theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La và các cơ quan có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động 3. Trụ sở của Hội đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sơn La, địa chỉ số 19 đường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, tỉnh

Ban hành: 08/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/11/2017

128

Kế hoạch 11/KH-UBND về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

11/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

129

Quyết định 03/2020/QĐ-UBND về Quy chế tổ chức và hoạt động của bản, thôn, xóm, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

, ngày 07 tháng 02 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BẢN, THÔN, XÓM, TIỂU KHU, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

130

Nghị quyết 128/2020/NQ-HĐND về chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

128/2020/NQ-HDND,Nghị quyết 128 2020,Tỉnh Sơn La,Khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn,Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp,Chính sách khuyến khích đầu tư vào nông thôn,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2020

131

Kế hoạch 15/KH-UBND thực hiện quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Nam Chi nhánh tỉnh Sơn La; UBND các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị có liên quan. - Thời gian thực hiện: Trong năm 2020. 2. Rà soát văn bản QPPL do các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh ban hành, đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ những văn bản không còn phù hợp với quy định của pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm - Cơ

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

132

Kế hoạch 240/KH-UBND năm 2019 về trồng, chăm sóc và bảo vệ cây phân tán trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2020

đơn vị. * Riêng đối với lễ ra quân trồng cây nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Canh Tý năm 2020 trên địa bàn thành phố Sơn La: Giao Ban quản lý đầu tư khu vực đô thị phối hợp với UBND thành phố Sơn La chuẩn bị điều kiện cần thiết cho chương trình buổi lễ tổ chức trồng tại Trung tâm hành chính tỉnh Sơn La. Lưu ý: Việc trồng cây đầu xuân

Ban hành: 10/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/05/2020

133

Quyết định 36/2017/QĐ-UBND về quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La

- Vụ Pháp chế - Bộ Nội vụ; - Thành viên HĐ TĐKT tỉnh; - Như Điều 3; - Lãnh đạo VP, CVCK, TT Thông tin; - Lưu: VT, NC, D100b. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Cầm Ngọc Minh QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG TỈNH SƠN LA (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND

Ban hành: 04/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2017

134

Quyết định 3019/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Sơn La năm 2020

tỉnh; - Ban Tổ chức tỉnh ủy; - Văn phòng tỉnh ủy; - Ban Tuyên giáo tỉnh ủy; - MTTQ và các đoàn thể CT-XH tỉnh; - Các Sở, ban, ngành; - UBND các huyện, thành phố; - Lưu: VT, NC (D100b). CHỦ TỊCH Hoàng Quốc Khánh KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH TỈNH SƠN LA NĂM

Ban hành: 12/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

135

Kế hoạch 36/KH-UBND về thả bổ sung cá giống các thủy vực năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

36/KH-UBND,Tỉnh Sơn La ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/KH-UBND Sơn La, ngày 07 tháng 02 năm 2020 KẾ HOẠCH THẢ BỔ SUNG CÁ GIỐNG

Ban hành: 07/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2020

136

Quyết định 50/QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

Công nghệ; 1.7. Mời phóng viên Báo Sơn La và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tham gia đưa tin về hoạt động của Đoàn. 2. Thành phần đoàn làm việc của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố được kiểm tra - Tập thể lãnh đạo sở, ngành; đại diện lãnh đạo Văn phòng Sở và các phòng, ban có liên quan thuộc sở, ngành;

Ban hành: 08/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2020

137

Quyết định 04/2020/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La

Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ

Ban hành: 10/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

138

Quyết định 139/QĐ-UBND năm 2020 về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh Sơn La

- TT HĐND tỉnh (B/c); - Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); - Các đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Đài PT-TH tỉnh; Báo Sơn La (để thông báo); - Lãnh đạo VP UBND tỉnh; - Trung tâm thông tin tỉnh; - Lưu: VT, TH, Hà 100 bản. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH

Ban hành: 16/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

139

Kế hoạch 17/KH-UBND về thực hiện công tác trợ giúp pháp lý năm 2020 do tỉnh Sơn La ban hành

17/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Dịch vụ pháp lý ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17/KH-UBND Sơn La, ngày 15 tháng 01 năm 2020 KẾ HOẠCH

Ban hành: 15/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2020

140

Quyết định 218/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Đề án xây dựng Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh Sơn La

tử tỉnh Sơn La. 1.2. Về nội dung: Ngoài các thông tin phải có theo quy định của pháp luật hiện hành, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh phải bảo đảm các nội dung thông tin thành phần sau đây: - Tài liệu giới thiệu các văn bản pháp luật mới ban hành thuộc trách nhiệm của sở, ngành, địa phương: Tài liệu giới

Ban hành: 05/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117