Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" THANH LAP THI XA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 59300 công văn

121

Công văn 16032/CT-TTHT năm 2018 về điều chỉnh hóa đơn đã lập do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

16032/CT-TTHT,Công văn 16032 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Điều chỉnh hóa đơn,Hướng dẫn điều chỉnh hóa đơn,Điều chỉnh hóa đơn giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2018

122

Công văn 6924/TCHQ-GSQL năm 2020 về thủ tục pháp lý để thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

6924/TCHQ-GSQL,Công văn 6924 2020,Tổng cục Hải quan,Thủ tục pháp lý thành lập khu phi thuế quan,Thủ tục pháp lý thành lập kho ngoại quan,Thành lập khu phi thuế quan và kho ngoại quan,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 28/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2020

123

Công văn 6251/TCHQ-GSQL năm 2020 về điều kiện thành lập địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế do Tổng cục Hải quan ban hành

6251/TCHQ-GSQL,Công văn 6251 2020,Tổng cục Hải quan,Điều kiện thành lập địa điểm tập kết hàng bưu chính,Kiểm tra giám sát hàng bưu chính chuyển phát nhanh quốc tế,Kiểm tra chuyển phát nhanh quốc tế,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 23/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

124

Công văn 91158/CT-TTHT năm 2020 xử lý đối với hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm quy định do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

91158/CT-TTHT,Công văn 91158 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Xử lý hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm,Xử lý đối với hành vi lập hóa đơn,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán,Vi phạm hành chính TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA HỘI

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

125

Công văn 85144/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hợp đồng hợp tác kinh doanh do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

85144/CT-TTHT,Công văn 85144 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn hợp đồng hợp tác kinh doanh,Lập hóa đơn đối với hợp đồng kinh doanh,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2020

126

Công văn 1142/BHXH-CST năm 2020 về chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm hội cho người lao động quản lý do Bảo hiểm hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1142/BHXH-CST V/v chấn chỉnh việc trả sổ bảo hiểm hội cho người lao động quản lý TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 5 năm 2020 Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2020

127

Công văn 91159/CT-TTHT năm 2020 về hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

91159/CT-TTHT,Công văn 91159 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký,Hướng dẫn hóa đơn điện tử Cục Thuế Hà Nội,Hướng dẫn hóa đơn điện tử khác ngày ký,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI --------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2020

128

Công văn 1520/CT-TTHT năm 2018 về hướng dẫn trích lập dự phòng cổ phiếu do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

1520/CT-TTHT,Công văn 1520 2018,Cục thuế thành phố Hà Nội,Trích lập dự phòng,Trích lập dự phòng rủi ro ,Trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2018

129

Công văn 79908/CT-TTHT năm 2020 về thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

79908/CT-TTHT,Công văn 79908 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Thuế giá trị gia tăng thiết bị lắp đặt cho trường học,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn thuế giá trị gia tăng,Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giáo dục TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 31/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2020

130

Công văn 84841/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

84841/CT-TTHT,Công văn 84841 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa,Hóa đơn khi sử dụng voucher mua hàng hóa,Sử dụng voucher khi mua hàng Cục Thuế Hà Nội,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2020

131

Công văn 1120/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1120/CT-TTHT,Công văn 1120 2018,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Lập hóa đơn giá trị gia tăng,Lập hóa đơn,Hướng dẫn lập hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

132

Công văn 17152/QLD-KD năm 2014 về lộ trình cho quầy thuốc tại thị xã Cai Lậy khi chuyển từ xã thành phường do Cục Quản lý Dược ban hành

17152/QLD-KD,Công văn 17152 2014,Cục Quản lý dược,Quầy thuốc,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 17152/QLD-KD V/v lộ trình cho quầy thuốc tại thị xã Cai Lậy khi chuyển

Ban hành: 06/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2014

133

Công văn 1062/CT-TTHT năm 2018 về lập hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1062/CT-TTHT,Công văn 1062,Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh,Hóa đơn,Lập hóa đơn,Vướng mắc về hóa đơn ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 01/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2018

134

Công văn 2616/TCT-CS năm 2014 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp, hợp tác mới thành lập do Tổng cục Thuế ban hành

doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của doanh nghiệp, 2. Về giá trị tài sản, máy móc, thiết bị đầu tư mua sắm, góp vốn của doanh nghiệp, hợp tác mới thành lập Tại điểm b, c khoản 3, điểm b Khoản 4 Điều 12 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau: “3. Cơ sở kinh doanh

Ban hành: 10/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2014

135

Công văn 77552/CT-TTHT năm 2020 về lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

77552/CT-TTHT,Công văn 77552 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Lập hóa đơn đối với hoạt động cho thuê tài chính,Cục thuế Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế,Cục Thuế Hà Nội hướng dẫn về hóa đơn,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 21/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2020

136

Công văn 78924/CT-TTHT năm 2017 về trích lập dự phòng cổ phiếu chưa niêm yết do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

78924/CT-TTHT,Công văn 78924 2017,Cục thuế thành phố Hà Nội,Cổ phiếu,Niêm yết cổ phiếu,Chứng khoán chưa niêm yết,Thuế - Phí - Lệ Phí,Chứng khoán TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 06/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2018

137

Công văn 2345/UBND-VX thành lập Đội quản lý trật tự đô thị tại các quận - huyện do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

2345/UBND-VX,Công văn 2345,Thành phố Hồ Chí Minh,Đội Quản lý trật tự đô thị,thành lập Đội quản lý trật tự đô thị ,Đội quản lý trật tự đô thị thành phố Hồ Chí Minh,Đội quản lý trật tự đô thị quận huyện ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2013

138

Công văn 89050/CT-QLĐ năm 2020 về tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

89050/CT-QLD,Công văn 89050 2020,Cục thuế thành phố Hà Nội,Tiền thuê đất của các Bệnh viện công lập tự chủ tài chính,Tiền thuê đất Bệnh viện công lập tự chủ tài chính,Tiền thuê đất của Bệnh viện công lập tự chủ tài chính,Bất động sản,Tài chính nhà nước TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP HÀ NỘI ------- CỘNG

Ban hành: 06/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2020

139

Công văn 70/BXD–KTXD về chi phí lập quy hoạch giao thông đô thị thành phố Hà Nội do Bộ Xây dựng ban hành

70/BXD–KTXD,Công văn 70 2011,Bộ Xây dựng,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 70/BXD–KTXD V/v: Chi phí lập quy hoạch GTĐT thành phố Hà Nội Hà

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

140

Công văn số 1605/SNV-XDCQ về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm thành lập Thanh tra Xây dựng quận-huyện và Thanh tra Xây dựng phường – , thị trấn tại thành phố Hồ Chí Minh do Sở Nội vụ thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1605/SNV-XDCQ, Công văn 1605, Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số: 1605/SNV-XDCQ Về hướng dẫn một số nội dung việc thí điểm

Ban hành: 07/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.122.9